ကေလး ကို ထူးခြ်န္ေအာင္ ဘယ္လိုပ်ဳိးေထာင္မလဲ

၁။ ေန႔တိုင္း အနည္းဆံုး နာရီ၀က္ခန္႔ သင့္ ကေလး နဲ႔ သူတို႔စိတ္၀င္စားတဲ့ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုခုကို ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ပါ။
၂။ ကေလး ငယ္စဥ္ကစၿပီး သန္႔ရွင္းေရး ကို ႏွစ္သက္ပါေစ။ တစ္ကိုယ္ရည္ သန္႔ရွင္းေရး ဂရုျပဳ ႏိုင္ပါေစ။  ၃။ စိတ္ရွည္ရွည္ထားၿပီး ကေလး၏ စိတ္တြင္း စကားကို နားေထာင္ေပးပါ။ ေထာက္ခံ အားေပးသည့္ ပံုစံမ်ဳိးျဖင့္ နားေထာင္ေပးပါ။  ၄။ ကေလးကို သတိေပးတယ္ ဆိုၿပီး အနာေဟာင္းကို တုတ္ျဖင့္ ခဏခဏ မဆြပါႏွင့္၊ သတိေပးစကား ခဏခဏ ေျပာမိလ်င္၊     ကိုယ္ေျပာခ်င္ တာေျပာ၊ သူလုပ္ခ်င္တာ လုပ္ ျဖစ္သြားမည္။  ၅။ ကေလး၏ အျပစ္ကိုေတြ႔လ်င္ ေလးေလးနက္နက္ ေျပာျပေပးပါ။ ေဆြးေႏြးေပးပါ။ အျပစ္၏ ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ  အက်ဳိးမ်ားကို ကေလး နားလည္ေအာင္ ေျပာျပေပးပါ။
၆။ မိမိ အေကာင္အထည္ မေဖၚႏိုင္ခဲ့ေသာ မိမိ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ကေလးထံမလႊဲေျပာင္းပါႏွင့္၊ ကိုယ္က ဆရာ၀န္မျဖစ္ခဲ့လို႔၊   စစ္ဗိုလ္မျဖစ္ခဲ့လို႔၊ စသည္ျဖင့္ ကေလးကို အေကာင္အထည္ ေဖၚခုိင္းတာမ်ဳိး လံုး၀ေရွာင္က်ဥ္ပါ။                                                               ၇။ကေလးကို အဖိုးအဖြားအနားမွာ ႏွစ္ခ်ီထားတာမ်ဳိး မျပဳလုပ္ပါႏွင့္၊ ေျမး မွာအႏွစ္၊ အႏွစ္လြန္လ်င္ မေကာင္းပါ။                                           ၈။ ကေလးကို စိတ္ရွည္ရွည္ျဖင့္ ပံုျပင္စာအုပ္ ဖတ္ျပပါ။ ျပန္ေျပာျပခုိင္းပါ။ သူအယူအဆေလးေတြကို ေမးၾကည့္ပါ။ ေထာက္ခံေပးပါ။      ၉။ ကေလး၏ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆို၊ တိုးတက္မူ စသည္တို႔ကို သံုးသပ္ၿပီး ေန႔စဥ္ ကေလးအတြက္ တိုးတက္ႏိုင္စရာ        နည္းလမ္းတစ္ခုခု၊ အားေပးႏိုင္စရာ နည္းလမ္းတစ္ခုခု စဥ္းစားေပးပါ။ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမ်ွ အလြန္ထိေရာက္သည္ ကို ေတြ႔ရိွလာပါလိမ့္မည္။
၁၀။ ကေလးကို စိတ္ရင္းေကာင္း ရိွေအာင္ ငယ္စဥ္က တဲက ေမြးျမဴပါ။
အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းမွာ ကေလးေရွ႔မွာ မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္၏ မေကာင္းေၾကာင္းကို မေျပာမိပါေစႏွင့္၊
၁၁။ ကေလးကို ၿပံဳးတတ္ေအာင္ သင္ထားေပးပါ။ အလြယ္ကူဆံုး နည္းလမ္းမွာ ကိုယ္အရင္ ၿပံဳးပါ။
၁၂။ ကေလးကို လြယ္လြယ္ ႏွင့္ ကတိမေပးပါႏွင့္၊ ေပးမိလ်င္လည္း အေကာင္အထည္ ရေအာင္ေဖၚေပးပါ။
၁၃။ ကိုယ့္ကေလး ဘယ္ကေလးထက္ ညံ့တယ္၊ အားနည္းတယ္ စသည္ျဖင့္ မည္သည့္အခါမွ မေျပာမိပါေစႏွင့္.၊
၁၄။ ကေလး ၿပီးေျမာက္ထားေသာ အလုပ္ထဲတြင္ ခ်ီးက်ဴးႏိုင္စရာကို ရေအာင္ ရွာေဖြၿပီး ခ်ီးက်ဴးေပးပါ။
၁၅။ ကေလးကို မည္သည့္အခါမွ မခ်ိန္းေခ်ာက္ပါႏွင့္၊
၁၆။ လူေရွ႔သူေရွ႔ မွာ မည္သည့္အခါမွ မိမိကေလးကို ေ၀ဖန္ျခင္း၊ ဆဲဆိုျခင္း မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ ကေလး မိမ္ိကိုယ္မိမိ ယံုၾကည္မူ ထိခိုက္တတ္လို႔ပါ။
ကေလးအေၾကာင္း ကို ေရးရင္းေရးရင္း အေၾကာင္းအရာေတြေတာင္ အပ္ေၾကာင္းထပ္ေနပါၿပီ။ ကေလးမိမိကိုယ္မိမိ ယံုၾကည္လာေအာင္ ပ်ဳိးေထာင္ေပးေစ လိုေသာ ေစတနာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ အသုံး၀င္ႏိုင္ၾကပါေစ။

Ref : Wechat

Source : Myat Kyalsin

Comments