ငါးခ်ိစ္ အေၾက

ငါးရံ အရြယ္ေတာ္ တစ္တံုးကို ျပဳတ္ကာ အရိုးေတြေသခ်ာႏႊင္ထားပါ။
ခရမ္းခ်ဥ္သီး တစ္လံံုးကိုေရေဆးကာ အေစ့ေတြထုတ္ျပီး ျပဳတ္ပါ။
ၿပီးလွ်င္ အခြံ႔ခႊာထားပါ။
Blender ထဲမွာ ခ်ိစ္ ငါး ႏွင့္ ခရမ္းခ်ဥ္သီးေတြထည့္ကာ ၾကိတ္ပါ။
ျပီးလွ်င္ မီးဖိုေပၚမွာ မီးအေနေတာ္ေလာက္ႏွင္ ၾကိတ္ထားတာေတြကိုတည္ပါ။ ေရေႏြးအနည္းငယ္ထည့္ကာ ပြက္လာျပီး ေရခမ္္းခါနီးထိတည္ပါ။ အရည္ အနည္းငယ္က်န္လွ်င္ မီးဖိုေပၚမွခ်ကာ အေအးခံျပီးကေလးကို ေကြ်းႏိုင္ပါျပီေနာ္။