ေမြးကင္းစ ကေလးမ်ား အသားဝါျခင္း (Neonatal Jaundice)

အသားဝါျခင္း သည္ ေသြးထဲတြင္ (Bilirubin) ဟုေခၚေသာ အဝါဓာတ္ မ်ားလာျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေသြးနီဥေဟာင္း မ်ား ျပိဳကြဲေသာအခါ (Bilirubin) ေခၚ အဝါဓာတ္ ထြက္လာျပီး ပံုမွန္အားျဖင့္ အသည္းက စြန္႔ထုတ္ ေပးသည္။ ေမြးကင္းစ ကေလးမ်ားတြင္ အသည္းသည္ ေကာင္းစြာ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈ မရိွေသးသည္႔ အတြက္ အဝါဓာတ္ ကို စြန္႔ထုတ္ႏိုင္မႈ နည္းျပီး အသားဝါလာသည္။ ထိုသို႔ဝါျခင္းကို ကေလး (၃) ရက္ သို႔ (၄) ရက္သား အရြယ္တြင္ စေတြ႔ရျပီး ခႏၶာကိုယ္၏ ဇီဝကမၼ တုံ႔ျပန္မႈ အရ ဝါျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ အႏၱရာယ္မရိွပါ။
ေမြးျပီး ပထမ၂ ရက္မွာ အသားဝါလွ်င္ ေသြးအုပ္စု ဓာတ္မတည္႔ျခင္း (ABO incompatibility၊ Rh incompatibility)၊ G6PD ဓာတ္ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း၊ ေမြးရာပါ ေရာဂါပိုး
ပါရိွျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္ျပီး အခ်ိန္မီကုသရန္ လိုအပ္သည္။ ေမြးျပီး ၃ရက္မွ ၆ရက္အတြင္း ဝါလွ်င္ အထက္ပါ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ျပီး ဇီဝကမၼတံု႔ျပန္မႈအရ အသားဝါျခင္း၊ ကေလးေခါင္းတြင္ ေသြးျခည္ဥ၍ အသားဝါလာျခင္း၊ ပိုးဝင္ျခင္းေၾကာင့္ အသားဝါျခင္း စသည္တို႔လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။

တပတ္ေက်ာ္မွအသားဝါလွ်င္ ကေလးတြင္
ေမြးရာပါေရာဂါ တခုခု (သို႔မဟုတ္) မိခင္ႏို႔တိုက္မႈနည္းျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္သည္။
အဝါဓာတ္အလြန္မ်ားလာလွ်င္ ကေလး၏ဦးေႏွာက္ကို ထိခိုက္ေစျပီး အဆိုးဆံုးအေနျဖင့္ ဥာဏ္ရည္မမီ၊ ကိုယ္အဂၤါမသန္စြမ္းသည္႔ အေျခအေနအထိကို ျဖစ္ေစႏိုင္
သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အခ်ိန္မီ ကုသရပါမည္။

ဆရာဝန္သည္ ကေလး၏အေရျပားကို လက္ျဖင့္ဖိၾကည့္၍ ဝါ၊ မဝါကို စစ္ေဆးၾကည္႔မည္။ ထို႔ေနာက္ ကေလး၏ ေသြးအနည္းငယ္ကိုယူ၍ အဝါဓာတ္ပမာဏကို စစ္ေဆးမည္။ အဝါဓာတ္ပမာဏ ေပၚမူတည္၍ သင့္ေလ်ာ္ေသာကုသမႈကို ေပးမည္။

အမ်ားအားျဖင့္ ေမြးကင္းစကေလးမ်ားတြင္ အသားဝါျခင္းကို ေဆးမီးေခ်ာင္း (Phototherapy) ျပ၍ ကုသၾကသည္။ ထိုသို႔ကုသျခင္းသည္ ကေလးခႏၶာကိုယ္ထဲရိွ အဝါဓာတ္မ်ားကို ဆီးႏွင့္ဝမ္းထဲတြင္ ေပ်ာ္ဝင္ျပီး ပို၍စြန္႔ထုတ္ရလြယ္ကူေအာင္ ျပဳလုပ္ေပး ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကုသေနခ်ိန္တြင္ ကေလးတြင္ အရည္ဓာတ္ မ်ားမ်ားရေစရန္ မိခင္ႏို႔မ်ားမ်ား တိုက္ေပးရမည္။
အကယ္၍ အထက္ပါ နည္းလမ္းျဖင့္ မသက္သာပါက ကေလးတြင္ ေသြးလဲျပီးကုသရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ေသြးလဲျခင္းဆိုသည္မွာ ကေလး၏ေသြးအကုန္လံုးကို တျပိဳင္နက္ထုတ္ျပီး ေသြးကိုျပန္ထည္႔ျခင္းမဟုတ္ပါ။ ကေလး၏ေသြးအနည္းငယ္ကိုထုတ္ျပီး ပိုးကင္းေသာ သန္႔ရွင္းေသာ ေသြးအနည္းငယ္ကို ျပန္ထည္႔ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ ေသြးအနည္းငယ္ ထုတ္ျခင္း၊ ထည္႔ျခင္းကို အၾကိမ္မ်ားစြာျပဳလုပ္ရသည္။
ကေလး၏ ေသြးထဲတြင္ရိွေသာ အဝါဓာတ္ပမာဏကို ျမန္ျမန္ ေလ်ာ့နည္းေစသည္။

ေမြးကင္းစ ကေလးတြင္ အသားမဝါေစရန္ မိခင္ႏို႔ကို ၂နာရီျခား (သို)႔ ၃နာရီျခား
တိုက္ရမည္။ ေမြးကင္းစကေလးတြင္ အသားဝါျခင္းသည္ အလြန္အေရးၾကီးသည္႔ အတြက္ မေပါ့ဆဘဲ ကုသမႈ အျမန္ဆံုးခံယူရန္ လိုအပ္ပါသည္။

Source : သင့္က်န္းမာေရးအတြက္ ေစာင့္ေရွာက္ေပး
Dr.Jink
မွတ္ခ်က္။ ။ အထက္ပါအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက Hotline နံပါတ္ ၇၈၈၇ သို႔ Mpt မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းမ်ားျဖင့္ ၂၄ နာရီအခ်ိန္မေရြး ေခၚဆိုျပီး ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ တိုက္ရိုက္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါျပီ။