ထက္လင္း ရင္လူးေဆးတြင္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ ဓါတ္တစ္မ်ိဳး ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ေရာင္းခ် ခြင့္ ပိတ္ခံရ

htet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ျမန္မာ့ တိုင္းရင္းေဆးဝါး ထုတ္ကုန္ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ “ထက္လင္း” အမွတ္တံဆိပ္မွ ထုတ္လုပ္ေသာ “ထက္လင္းရင္လူးေဆး” တြင္ စာသုံးသူမ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ ဓါတ္တစ္မ်ိဳး ပါဝင္ေနသည္ကို စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိခဲ့ရသျဖင့္ အေမရိကန္နိုင္ငံတြင္ ေရာင္းခ်ခြင့္ ပိတ္ပင္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အေမရိကန္နိုင္ငံရွိ အင္ဒီယာနာပလစ္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာဆိုင္တစ္ဆိုင္ကို မာရီယြန္ေကာင္တီ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဌာနက ေရာင္းခ်ေနေသာ ပစၥည္းမ်ားအား နမူနာေကာက္ယူ၍ စစ္ေဆးခဲ့ရာ ျမန္မာနိုင္ငံမွ မွာယူေရာင္းခ်ေနေသာ ထက္လင္း အမွတ္တံဆိပ္ ရင္လူးေဆးတြင္ စားသုံးသူကို အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစနိုင္ေသာ အာဆင္းနစ္ဓါတ္ ပါဝင္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည့္အတြက္ ေရာင္းခ်ခြင့္ကို ပိတ္ပင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

 

Source:ေဒါက္တာတင့္ေဆြ