ကေလးကဗ်ာမ်ား(၂၂) – ဝလံုုးေရးနည္း

ကၾကီးခေခြး
စာကိုုေရး
ညီေလးေမာင္ေရေအး..
ဝလံုုးေရးေတာ့
ညီေလးမိွဳင္
ဝလံုုးမဝိုုင္းနိုုင္ …
ယိမ္းယိမ္းယိုုင္စ
သူ႔ဝလံုုး ကူညီၾကပါဦး …
မိုုးေပၚၾကည့္ပါ့
လမင္း၀ါ
ျပံဳးလ်က္ထိန္ထိန္သာ…
သူ႔မ်က္နွာကိုု
ကူးကာေရး
ညီေလး ဝလံုုး
ဝိုုင္းမယ္ေလး…
Source : ပ်ိဳးယုုဝသုုန္