ဆရာ မင္းသု၀ဏ္ ၏ ကေလးကဗ်ာမ်ား

သေျပသီးေကာက္

ေမွ်ာ့နက္မည္းႀကီး တြယ္တတ္တယ္
ေမွ်ာ့နက္ဆိုတာ ခ်ိဳနဲ႔လားကြယ့္
ေႁမြနဂါးေတာင္ ေၾကာက္ဘူးကြယ္
တုိ႔လည္းေၾကာက္ေပါင္ အတူသြားစို႔
အုန္းလက္ႏြားေလး ထားခဲ့မယ္
သြားမယ္ သြားမယ္။

လယ္ေစာင့္တဲ

မိုးေရ တက္ေရ တေဖြးေဖြး
ကြင္းက်ယ္ အေဝးေဝး
လယ္ေစာင့္တဲေလး ေျခတံရွည္
မိုးကုတ္ေအာက္မွာတည္
ၾကာနီတပြင့္ ျဖဴတပြင့္ တဲနဲ႔ ပဏာတင့္

ဥပုသ္ေစာင့္

ဆြမ္းအုပ္နီနီ အေမရြက္လို႔
နက္ျဖန္နံနက္ ေက်ာင္းတက္မယ္
ေမာင္လည္းလုိက္မယ္ ခ်န္မထားနဲ႔
အေမသြားေတာ့ ပ်င္းလွတယ္
ေက်ာင္းႀကီးေပၚမွာ ေမာင္ငယ္ေဆာ့ရင္
ဘုန္းႀကီးေအာ့လို႔ ႐ိုက္လိမ့္မယ္
ေမာင္မေဆာ့ေပါင္ စိတ္ပုတီးနဲ႔
ဘုန္းေတာ္ႀကီးလို ေနပါ့မယ္
လိုက္မယ္ လိုက္မယ္။

(မင္းသုဝဏ္)