ကေလး ကဗ်ာမ်ား

ဖိုးလမင္း

ဖိုးလေသာ္တာ ၾကယ္အမ်ားနဲ႔

အေရွ႕ဖ်ားက ထြက္လို႔လာ ။

ေရြ႕ကာေရြ႕ကာ သူေလွ်ာက္သြားေတာ့

၀ါးရုုံပင္နား ေရာက္လို႔လာ ။

၀ါးရြက္ညိဳညိဳ ႀကိဳအၾကားက

မ်က္ႏွာထားႀကီး ၿပံဳးလို႔သာ ။

ထမင္းျဖဴျဖဴ ဆီကိုဆမ္းလို႔

ေရႊလင္ပန္းနဲ႔ ေပးခဲ့ပါ ။

ေပးပါ ေပးပါ ။ ။

 ႏုယဥ္

 

၀ိုင္းႀကီးပတ္ပတ္

ေရႊလသာသာ ေဖာ္ေတြစပ္လို႔

၀ိုင္းႀကီးပတ္ပတ္ ေပ်ာ္စုိ႔ကြယ္ ။

မယ္ေထြးတို႔အိမ္ အေရွ႕၀င္းမွာ

ေျမတလင္းႀကီး သာလွတယ္ ။

တစ္ေယာက္လက္ကို တစ္ေယာက္တြဲလို႔

ေမာင္ေလးလဲပဲ ပါပါ့မယ္ ။

၀ိုင္းႀကီးဆိုရင္ ျမန္ျမန္လွည့္ပါ

မလႊတ္နဲ႔ကြဲ႕ ေမာင္ေလးရယ္ ။

လွည့္မယ္ လွည့္မယ္ ။ ။

 ႏုယဥ္

 

ေတာက္တဲ့

ေနမင္းပူပူ ေခါင္တိုင္ေခါင္းက

မိုးေရေတာင္းတဲ့ ကိုဟ၀ွာ ။

ပိန္းလွရြက္လို သူ႔အသားက

ေျပာက္ေတာက္က်ားတား ၀ါတာတာ ။

ေတာက္တဲ့ဆိုတာ သူမို႔လားကြဲ႕

တို႔အိမ္နားလည္း တစ္ေကာင္ပါ ။

မိုးေလေခၚတာ တစ္ေန႔လံုးပါ့

မိုးေတြခ်ဳန္းလို႔ ေလေတြလာ ။

မိုးပါ ေလပါ ။ ။

မင္းသု၀ဏ္

 

Source : အေတြးစေလးမ်ား