စုိးရိမ္တတ္ေသာ အက်င့္ေပ်ာက္ေအာင္

မုန္႔စား က်ာင္းဆင္းခ်ိန္း မွာ သူကစားေဖာ္ေတြက aနျပီးေတာ့ သူနဲ႔မကစားမွာကို စိုးရိမ္ျခင္း အတြက္နဲ႔ေတာ့ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ မေပါင္းသင္းပဲ aနလို႔ရမွာ မဟုတ္ေၾကာင္း ထိုနည္းတူစြာ ပဲ စာေမးပြဲက်မွာကို စိုးရိမ္ေနျခင္း အတြက္နဲ႔ စာၾကိဳၚစားတဲ့အလုပ္၊ အမွတ္ေကာင္းေအာင္ ၾကိဳးစားရတဲ့ အလုပ္ေတြကို ရပ္တန္႔ထားလိုိ႔ ရမွာ မဟုတ္တဲ့အေၾကာင္းေျပာျပျပီး လုပ္စရာရွိ တာလုပ္ဖို႔ အားေပး ေနရမွာျဖစ္ပါတယ္။
တစ္ခ်ိဳ႕ကေလး ေတြဟာ တျခားကေလးေတြ ထက္ပိုျပီး သူပင္ကိုယ္က စိုးရိမ္ေသာက ပိုတတ္ပါတယ္။ သူတို႔ တစ္ေတြဟာ သူတို႔နဲ႔ သက္တူ ရြယ္တူ ကေလးေတြ အလြယ္တူ လုပ္နိုင္တဲ့ ကိစၥမ်ိဳးေတြ၊ အတန္းသစ္ စတက္ရတာမ်ိဳးေတြ၊ လူစိမ္းေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုရတာမ်ိဳးေတြ စားေလ့ စားထ မရွိေသးတဲ့ အစား အေသာက္ေတြကို စားေသာက္ရ တာမ်ိဳးေတြ စတဲ့ ဘ၀ရဲ႕ အေသအဖြဲ႕ ကိစၥေလးေတြ အတြက္ စိတ္ပူပန္ တတ္ၾကပါတယ္ ပါတယ္။ အသက္ ၅ နွစ္၊ ၆ နွစ္သား အရြယ္ ကေလးေတြရဲ႕ ၁၀ ရာခိုင္နႈန္း၊ ၁၅ ရာခိုင္းနႈန္းေလာက္ဟာ ဒီလို ကိစၥမ်ိဳးေတြမွာ ထင္ရွားတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းမရွိပဲ ဇီဇာေၾကာင္ျပီး တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ပံုမွန္ တိုးတက္လာတာ မ်ိဳးရွိတတ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ သင့္ကေလးဟာ ဇီဇာေၾကာင္တတ္တဲ့ အက်င့္ စိုးရိမ္ပူပန္တတ္တဲ့ အက်င့္ရွိေနခဲ့မယ္ဆိုရင္ ဘာမွ ၾကီးၾကီးက်ယ္က်ယ္ စိုးရိမ္စရာမဟုတ္တဲ့အေၾကာင္း အရာေလးေတြကို သူစိုးရိမ္ေနေၾကာင္းအရာရာဟာ သူ႔အတြက္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုလိုျဖစ္ေနေၾကာင္းေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္ သင့္အေနနဲ႔ သူ႔ကိုစိုးရိမ္ေသာကကင္းျပီ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္ေနတဲ့ ကေလးတစ္ေယာက္ျဖစ္လာေစခ်င္မွာလည္း အမွန္ပါပဲ။

သိမ္ငယ္စိတ္ကင္းေအာင္

သင့္ရဲ႕ ၆ နွစ္အရြယ္ကေလးက အေသးအဖြဲ႕ေလးေတြကို စိတ္ပူပန္ေနတတ္ျခင္းဟာ အတၱအေလးအျမတ္ထားမႈ နိမ့္ကျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ သိမ္ငယ္စိတ္ရွိေနျခင္း အပါအ၀င္ အေၾကာင္းအရင္း အမ်ိဳးမ်ိုဳးေၾကာင့္ ျဖစ္နုိင္ပါတယ္။ သူဟာ တျခားကေလးေတြနဲ႔ယွဥ္ရင္ မိမိအစြမ္းအစအေပၚ ယံုၾကည္စိတ္နည္းျပီး သံသယျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ တျခားလူေတြက သူ႔ထက္ပိုေတာ္တယ္လို႔ သံုသယျဖစ္ခံစားေနတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူ႔ရဲ႕အစြမ္းအစ အားလံုးကို သူကိုယ္တိုင္ ျမင္လာေအာင္ သင့္အေနနဲ႔ ပံုမွန္ ေထာက္ျပေပးေနဖို႔လည္း လိုပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီအခါမ်ိဳးမွာ ကေလးဟာ ခ်က္ခ်င္းေျပာလို႔မရပဲ သူရဲ႕ စိုးရိမ္ေသာကဟာ ဆက္ျပီး ရွိေကာင္းရွိေနဦးမွာလည္း အမွန္ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ သင္ကသူရဲ႕အစြမ္းအစ မ်ားအေပၚ အျပဳသေဘာအားေပးေထာက္ျပမႈတို႔ မၾကာမၾကာ လုပ္ေပးရင္ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ကေလးဟာ သေဘာေပါက္လာပါလိမ့္မယ္။
တစ္ခုခုကို အက်ပ္အတညး္ ဒုကၡလို႔ သူထင္ျမင္ လာဦးမယ္ဆိုရင္ သူ႔ရဲ႕စိုးရိမ္စိတ္ေတြ သံသယေတြဟာ စိတ္ထဲမွာ ထပ္ျပီးေပၚလာတတ္ပါတယ္။ သူ႔အတြက ္၀န္ထုတ္၀န္ပိုးလို ေတြ႔ၾကံဳ ခံစား လာတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိမိကိုယ္မိမိ အျပဳသေဘာညႊန္းဆိုမႈမ်ား၊ ဆိုလိုတာက မိမိရဲ႕ ယံုၾကည္စိတ္၊ မိမိရဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားကို မိမိစိတ္ထဲမွာ ေဖာ္ျပျပီး မိမိကိုယ္မိမိ အားေပးျခင္းဟာ စိုးရိမ္စိတ္က်ေနျခင္း ကိုေျပေပ်ာက္သြားေစနိုင္တဲ့ အားျပင္းတဲ့ စိတ္ေျဖေဆးတစ္လက္ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ သူဟာ မိမိကိုယ္မိမိ အေကာင္းျမင္၀ါဒီေလးမ်ား ဒီကိစၥကို ငါလုပ္နိုင္တယ္၊ ဒီကိစၥမွာ ငါေအာင္ျမင္ရမယ္ ဘာမွေၾကာက္စရာမလိုဘူး၊ ဒီကိစၥနဲ႔ပက္သက္လို႔ ငါလုပ္ရတာ နွစ္သက္တယ္ သေဘာက်တယ္ စသည္ျဖင့္ေျပာေနေစျခင္း သုိ႔မဟုတ္ သူၾကားရရံုအသံေလးနဲ႔ သူ႔ကိုုယ္သူ ေျပာေနေစျခင္းမ်ားကို ေလ့က်င့္ခိုင္းနိုင္ပါတယ္ ။ မိမိကုိယ္မိမိ အျပဳသေဘာ အားေပးေျပာၾကားေနေစျခင္းဟာ ေၾကာက္ရြံ႕ေနတဲ့ သင့္ရဲ႕ကေလးအား အျပဳသေဘာရလဒ္မ်ားကို အလွည့္အေျပာင္း စဥ္းစားလာေစပါလိမ့္မယ္။ ဒီလိုစိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္မႈမ်ိဳး အလံုအေလာက္ မၾကာခဏ လုပ္ခုိငး္မယ္ဆိုရင္ သူရဲ႕ထင္ျမင္မႈမ်ားဟာ အစစ္အမွန္ ျဖစ္ပါလားဆိုတာ သူ႔ကိုယ္သူ စတင္ယံုၾ႕ကည္လာေစပါလိမ့္မယ္။ စိုးရိမ္မႈေတြနဲ႔ သူဘယ္အခါမွာပဲၾကံဳၾကံဳ သူ႔စိတ္ထဲမ်ာ သူ႔ကိုယ္သူ ေအာင္ျမင္မႈခံစားေနပံုကိ ု ထင္ျမင္အာရံုျပဳခိုင္းပါ။ ဒီလို ေအာင္ျမင္မႈေတြကို စိတ္ထြင္း ထင္ျမင္စဥ္းစားခိုင္းတဲ့ နည္းဟာလည္း သူ႔ကိုလက္ေလ်ာ့ လိုက္ေစျခင္းထက္ ၾကိဳးစားစြမ္းေဆာင္ဖို႔ အားေပးေနသလိုျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ျဖစ္စရာရွိတာျဖစ္ပါေစ၊ လုပ္စရာရွိတာလုပ္ပါေစ
တခ်ိဳ႔ေသာ အရာေတြမွာ စိတ္ပူစရာေတြၾကံဳနိုင္ေၾကာင္း သင့္ကေလးကို ေထာက္ျပပါ။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ လည္း စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြႏဲ႔ အတူေနရတာ သဘာ၀ပဲဆိုတာ ေထာက္ျပပါ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေန႔စဥ္ဘ၀ရဲ႕ နိစၥဓူ၀ အလုပ္ေတြ ကေန စိုးရိမ္စိတ္ေတြကို ဖယ္ရွားလို႔ ရနိုင္မွာ မဟုတ္ေၾကာင္းေျပာျပပါ။ ဥပမာ မုန္႔စားေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္မွာ သူ႔ကစားေဖာ္ေတြကေနျပီးေတာ့ သူနဲ႔ မကစားမွာကို စိုးရိမ္ျခင္းအတြက္နဲ႔ေတာ့ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ မေပါင္းသင္းပဲေနလို႔ရမွာ မဟုတ္ေၾကာင္း ထိုနည္းတူစြာပဲ စာေမးပြဲက်မွာ စိုးရိမ္ေနျခင္းအတြက္နဲ႔ ေတာ့ စာၾကိဳးစားတဲ့အလုပ္ အမွတ္ေကာင္းေအာင္ ၾကိဳးစားရတဲ့အလုပ္ေတြကို ရပ္တန္႔ထားလို႔ရမွာ မဟုတ္တဲ့အေၾကာင္း ေျပာျပျပီးလုပ္စရာရွိတာလုပ္ဖို႔ အားေပးေနရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီနည္းမ်ားနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ျပည့္၀တဲ့ ဘ၀တစ္ခုဆီေရာက္ေအာင္ဦးတည္အားေပးရပါလိမ့္မယ္။ သင္ရဲ႕ကေလးအေနနဲ႔ ဘာအေၾကာင္းကိုပဲ စိုးရိမ္စိုးရိမ္ ဘ၀ရဲ႕ စိန္ေခၚမႈေတြကို ေရွာင္လြဲျခင္းအားျဖင့္ မိမိဘ၀ကိုမိမိ တည္ေဆာက္လို႔ရမွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ သူသိေအာင္လုပ္ပါ။ ဥပမာ အားျဖင့္ တျခားေသာကေလးေတြနဲ႔ ေတြ႔ရမွာ ေၾကာက္လို႔ တျခားကေလး တေယာက္ရဲ႕ ေမြးေန႔ပြဲ၊ အလွဴပြဲကို မသြားပါရေစနဲ႔လို႔ သင့္ကို ေတာင္းဆိုေကာင္းေတာင္းဆိုပါလိမ့္မယ္။ သူဘယ္လိုပဲေျပာေျပာ သြားျဖစ္ေအာင္သြားခိုင္းပါ။
လမ္းေပၚထြက္စက္ဘီးစီးသင္ရမွာေၾကာက္လို႔ အိမ္ထဲမွာပဲ ကစားပါရေစလို႔ သင့္ကိုသူေတာင္းဆိုေကာင္း ေတာင္းဆိုပါလိမ့္မယ္။ သူေတာင္းဆိုသည့္တိုင္ သင့္အေနနဲ႔ မိနစ္အနည္းငယ္ေလာက္ ေလ့က်င့္ေပးဖို႔ အျပင္ကို ေခၚေကာင္းေခၚရပါလိမ့္မယ္။ သင္က စြဲစြဲျမဲျမဲေျပာဆိုခ်ိန္မွာ သူစိတ္ပ်က္ေကာင္းစိတ္ပ်က္ေနမွာ ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း ေနာက္ဆံုးမွာ ၾကိဳးစားရင္းနဲ႔ သူ႔ကိုယ္သူ ဂုဏ္ယူျပီးေပ်ာ္ရႊင္လာပါလိမ့္မယ္။ သူစိတ္ပူပန္ေနတဲ့ နယ္ပယ္မ်ားစြာမွာ သူၾကိဳးစားရင္းရခဲ့တဲ့ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားဟာ ငါစိုးရိမ္ေနတဲ့ စိုးရိမ္မႈမ်ားဟာ စစ္မွန္တဲ့ အေျခအျမစ္ဘာမွမရွိပါလား ဆိုတာ သူကိုယ္သူ သေဘာေပါက္သြားေစပါလိမ့္မယ္။ သင့္ရဲ႕စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အားေပးမႈ၊ စိတ္ရွည္ အေကာင္းျမင္တတ္မႈနဲ႔ ဒီေဆာင္းပါးကေလးကို အားေပးဖို႔အေျခခံ နညး္ဗ်ဴဟာေတြနဲ႕အတူ ေလ့က်င့္ေပးမယ္ဆိုရင္ လအနည္းငယ္ေလာက္အတြင္းမွာပဲ အစစ္အမွန္ တုိးတက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသင္ေတြ႕ရွိနုိင္ပါတယ္။

Source : ေဒါက္တာ ျမင့္လြင္ (စိတ္ပညာ)