အဖ်ားအရမ္းၾကီး၍ တက္လွ်င္

အဖ်ားၾကီး၍ ေခါင္းအရမ္းပူလွ်င္ ေျခဖ်ား လက္ဖ်ားမ်ားေအးနိုင္သည္။ အဖ်ားအရမ္းၾကီးလွ်င္ စအိုအတြင္းသို႔ ပါရာစီတေမာ ေဆးေတာင့္ထည့္ပါ။ (၁၀၂) ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္နွင့္ အထက္ျဖစ္မွ ထည့္ရန္ (၄) နာရီျခားတစ္ၾကိမ္ထည့္၍ရသည္။ အဖ်ားမက်မခ်င္း ပါရာစီတေမာေဆးကို ေလးနာရီျခားတစ္ခါတိုက္ပါ စအို အတြင္းသို႔ ေဆးေတာင့္ထည့္ျခင္းနွင့္ ေဆးတိုက္ျခင္းကို အနည္းဆံုး နာရီ၀က္ ျခားရမည္။ ေရပတ္တိုက္ပါ။ ေခါင္းကိုပါ ေအးေအာင္ေရပတ္တိုက္ေပးပါ။ လည္ပင္း၊ ခ်ိဳင္း၊ ေပါင္ျခံတို႔တြင္ ေရခဲ၀တ္ ကပ္ေပးပါ။ ရိုးရိုးေရနွင့္ ေခါင္းမွ ေလာင္းခ်ိဳးေပးပါ။ (သတိ – ေရခဲေရနွင့္ မခ်ိဳးေပးရ)။ မက္ကေလာင္ လံုး၀မေဖာက္ရ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ခ်ည္ထည္ အ၀တ္အစားကိုသာ ၀တ္ေပးပါ။ သိုးေမႊးအေႏြးထည္ နိုင္လြန္ပါေသာ အ၀တ္အစား၊ ဂ်ာကင္ အစရွိေသာ ထူထဲသည့္ အ၀တ္အစား မ်ားမ၀တ္ရ။ (ေစာင္ျခံဳ၊ ေခြ်းထုတ္ျခင္း မျပဳလုပ္ရ။) အဖ်ားတက္လွ်င္ ခ်ည္ထည္ အက်ီ၀တ္၍ ဖလန္ထည္အက်ီ၀တ္ပါ။ ေလ၀င္ေလထြက္ ေကာင္းေသာ အခန္းတြင္ထားပါ။ ေလေအးစက္ ပန္ကာမ်ား ရွိက ဖြင့္ထားနိုင္သည္။ အဖ်ားမက်ေသးလွ်င္ နီးစပ္ရာ ေဆးရံု ေဆးခန္းသို႔ သြားေရာက္၍ ကုသရန္လိုအပ္ပါသည္။

အဖ်ားအရမ္းၾကီးျပီးတက္လွ်င္
ညီညာသည့္မ်က္နွာျပင္ေပၚတြင္ (၄၅)ဒီဂရီခန္႔ေစာင္း၍ထားပါ။ ေခါင္းကိုတစ္ဖက္လွည့္၍ ေမွာက္လ်က္အေနအထား ျဖင့္လည္းထားနိုင္သည္။ ေခါင္းတစ္ခု လံုး ေအးေအာင္လုပ္ပါ။ တစ္ကိုယ္လံုးေရပတ္တိုက္ပါ။ ခ်ည္ထည္ ၀တ္ပါ ခြ်တ္ရ လြယ္ကူေသာ အက်ီ၀တ္ပါ။ ပါးစပ္ထဲသို႔ ဇြန္းစသည့္ ထိခိုက္ ေစနိုင္ သည့္အရာမ်ားကို မထည့္ရ။ ငယ္ထိပ္မႈတ္ျခင္း ေျခလက္ခ်ိဳးျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရ။ ပါးစပ္ထဲ၌ ခြ်ဲသလိပ္ရွိလွ်င္ လက္ျဖင့္ အသာဖယ္ထုတ္ေပးပါ။ ကေလးနႈတ္ ခမ္းျပာလာလွ်င္ ပါးစပ္ထဲသို႔ ေလမႈတ္သြင္းေပးပါ။ အထက္ပါ နည္းအတိုင္းလုပ္လွ်င ္(၅) မိနစ္၊ (၁၀) မိနစ္ ၾကာေသာအခါ အတက္ရပ္သြားမည္။ (၅) မိနစ္ထက္ ပိုၾကာေအာင္ တက္သြားလွ်င္ နီးစပ္ရာ ေဆးရံု ေဆးခန္းသို႔ သြားေရာက္၍ ကုသရန္ အထူးလိုအပ္ပါသည္။ အဖ်ားၾကီးလွ်င္ တက္တတ္ေသာကေလးအား ဆရာ၀န္နွင့္ တိုင္ပင္ျပီး မတက္ေအာင္ကာကြယ္ပါ။