ကေလးမ်ားကို အသံထြက္ျပီး စာဖတ္ျပျခင္း၏ အေရးပါမႈ

ဘာေၾကာင့္ အသံထြက္ျပီး စာဖတ္ျပသင့္ပါသလဲ?

အသံထြက္ျပီး စာဖတ္ျပျခင္းေၾကာင့္

– ကေလးတို႕ရဲ႕ ငယ္စဥ္ အေစာပိုင္း ဘာသာစကား စြမ္းရည္ကို ရရွိေစနိုင္ပါသည္။

– စာအုပ္မ်ားနွင့္ စာဖတ္ျခင္း ကို နွစ္သက္ေသာ ေကာင္းမြန္သည့္ အေလ့အက်င့္ကို ျဖစ္ေစနိုင္ပါသည္။

– စာသင္ေက်ာင္းမွာ ေအာင္ျမင္ေသာ ကေလးငယ္ ျဖစ္လာေစရန္ ခိုင္မာသည့္ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ကို တည္ေဆာက္ေပးပါသည္။

ကေလးေတြကို စာဖတ္ျပဖို႕ အေကာင္းဆုံး အခ်ိန္ရွာေဖြျခင္း။

– မိမိ ကေလးနွင့္ စာအတူတူဖတ္ရန္ အေနွာင့္အယွက္ ကင္းေသာ အခ်ိန္တစ္ခုကို သတ္မွတ္ထားသင့္ပါသည္။

– အသံထြက္ျပီး စာဖတ္ျပျခင္း ကို ပံုမွန္ တသမတ္တည္း လုပ္သင့္ပါသည္။ ေန႕စဥ္ပုံမွန္ စာဖတ္သင့္ပါသည္။ ျဖစ္နိုု္င္လ်ွင္ အတူတူ စာဖတ္ခ်ိန္ကို ေန႕တိုု္င္း အခ်ိန္တူ သတ္မွတ္ထား သင့္ပါသည္။
ဥပမာ- အိပ္ယာမဝင္ခင္ စာတူတူဖတ္ျပီးမွ အိပ္ျခင္း။ ေန႕စဥ္ ည ၇-နာရီကို စာတူတူဖတ္ခ်ိန္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း။

– အကယ္၍ ကေလးငယ္ေလးမ်ား တစ္ေယာက္ထက္ ပိုရွိလ်ွင္လည္း သူတို႕ကို အတူတူစာဖတ္ျပေပးနိုု္င္ပါသည္။

အသံထြက္ျပီး ဘယ္လို စာဖတ္ျပမလဲ?

အဆင့္ (၁)- မွန္ကန္သင့္ေတာ္ေသာ စာအုပ္ကို ေရြးျခယ္ျခင္း။

– မိမိ ကေလး နားလည္နိုင္ ေလာက္ေသာ အဆင့္ level အလိုက္ စာအုပ္မ်ိဳးကို ေရြးျခယ္ရမွာပါ။

အဆင့္(၂)- ျပင္ဆင္ျခင္း။

– ဖတ္မယ့္ စာအုပ္ကို မိမိမွ အရင္ ၾကိဳတင္ေလ့လာျပီး ဘယ္လို ဖတ္ျပမယ္ ဆိုတာကို ၾကိဳတင္ ေလ့လာထားပါ။
– တီဗြီ၊ iPad ၊ electronic toys စတဲ့ စာဖတ္ျခင္းကို အေနွာက္အယွက္ ျဖစ္နိုင္ေသာအရာမ်ား တတ္နိုင္သမ်ွ ကင္းရွင္းျပီး ကေလးအတြက္ သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္နိုင္ေသာ အခန္းမ်ိဳး ေနရာမ်ိဳးမွာ စာဖတ္ျပသင့္ပါသည္။

အဆင့္(၃)- စာ စတင္ဖတ္ျခင္း။

– စာအုပ္ကို မိတ္ဆက္ပါ။
ဥပမာ- ဒီစာအုပ္က ဘာအေၾကာင္း ျဖစ္မယ္ ထင္လဲ သမီး။ ေမေမ/ေဖေဖ ကေတာ့ သမီးၾကိဳက္မယ္ ထင္တယ္။ ( ကေလးရဲ႕ ခန္႕မွန္းျပီးေျပာတာကို စိတ္လႈပ္ရွားစြာ နားေထာင္ေပးပါ။ ကေလးရဲ႕ စိတ္
ဝင္စားမႈကို အားေကာင္း ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးတာပါ။) တို႕ေတြ တူတူဖတ္ၾကည့္ၾကမယ္ေနာ္။ စသျဖင့္ မိတ္ဆက္ေျပာဆိုပါ။

– ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ စိတ္အားထက္သန္စြာ ဖတ္ျပပါ။ အမူအယာ လုပ္စရာရွိလ်ွင္ တြန္႕ဆုတ္မေနဘဲ ျပဳလုပ္ပါ။ ထူးဆန္းေသာ အသံ၊ မ်က္နွာအမူအယာနွင့္ စာထဲမွအတိုင္း အသက္ဝင္ေအာင္ ဖတ္ျပပါ။ ရိုးရိုး စာဖတ္သလို အသံ ေျဖာင့္ေျဖာင့္နွင္႕ မဟုတ္ဘဲ အသံအနိမ့္အျမင့္ ေလယူေလသိမ္းနွင့္ ဖတ္ျပပါ။

– မိမိ ကေလးရဲ႕ စိတ္ဝင္စားမႈကို ရေအာင္လုပ္ပါ။ ကေလးစိတ္ဝင္စားမည့္ ေနရာမ်ိဳးတြင္ ခဏနားျပီး … ကေလး ကို ေမးခြန္းေလးေမးပါ။
” သမီး ဘယ္လို ထင္လဲ ”
” သမီးဆိုရင္ေရာ စားမလား”
စသျဖင့္ ကေလးကို မိမိ ဖတ္ျပေနေသာ အေၾကာင္းအရာတြင္ ပါဝင္လာေအာင္ ဆြဲေခၚပါ။

– ဖတ္ျပေနေသာ အေၾကာင္းအရာ / ပုံျပင္ကို ကေလးနားလည္ နိုင္ေအာင္ ကူညီပါ။ ကေလး နားလည္နိုင္မည့္ စကားေျပမ်ိဳးနွင့္ ရွင္းျပေပးပါ။

– စာဖတ္ျပီးလ်ွင္ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးရန္ အခ်ိန္ယူပါ။ ပုံျပင္ထဲမွ အေၾကာင္းအရာေလးမ်ားကို ေမးခြန္းမ်ား ေမးပါ။

– မိမိ ဖတ္ေနေသာ စာအုပ္သည္ အခန္းဆက္လိုမ်ိဳး အဆက္အစပ္နဲ႕ဆိုလ်ွင္ ေရွ႕မွ ဖတ္ ျပီးေသာအခန္းကို ျပန္ျပီး ေဆြးေနြးေျပာဆိုပါ။ ျပီးမွ ဆက္ဖတ္ပါ။

ကေလးမ်ားကို စာအုပ္ေရြးျခယ္ ဖတ္တတ္ရန္ သင္ၾကားေပးျခင္း။

ကေလးတို႕ စာအုပ္ေရြးျခယ္ ဖတ္နိုင္ရန္ သင္ေပးရာမွာ ေအာက္ပါ ေမးခြန္းေလးမ်ားႏွင့္ ကေလးတို႕ မိမိဘာသာ စာအုပ္ေရြးျခယ္တတ္ေအာင္ လမ္းညႊန္ေပးသင့္ပါသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္

ငါဘာျဖစ္လို႕ ဒီစာအုပ္ဖတ္ ခ်င္တာလဲ။ ေက်ာင္းအတြက္ ဖတ္ခ်င္တာလား။ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္ဖို႕ သက္သက္ ဖတ္ခ်င္တာလား။???

စိတ္ဝင္စားမႈ

ငါ ဒီစာအုပ္ကို စိတ္ဝင္စားသလား? ဒီစာအုပ္ဖတ္ျပီး ငါ ေပ်ာ္ရႊင္မလား?

သေဘာေပါက္နားလည္ျခင္း

ငါ ခု ဖတ္ေနတာကို ငါနားလည္သလား?
အခုဖတ္လိုက္တာကို ငါ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ နားလည္နိုင္စြမ္းရွိသလား?

သိနိုင္စြမ္း

ဒီစာအုပ္ထဲက စကားလုံး ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ငါနားလည္တယ္။ မသိတဲ့ စကားလုံး တစ္လုံး
နွစ္လုံး ရွိနိုင္ေပမယ့္ တစ္ပုဒ္မွာ သုံးလုံးထက္ မပိုဘူး။

စသျဖင့္ ကေလးသည္ မိမိဖတ္ေသာ စာအုပ္အေပၚ သူရဲ႕ စိတ္ဝင္စားမႈနဲ႕ နားလည္နိုင္မႈကို ေသခ်ာစြာသိနိုင္ဖို႕ မိဘမ်ားမွ ကူညီ သင္ၾကားျပီး အေလ့အက်င့္ လုပ္ေပးသင့္ပါသည္။

စာဖတ္ျခင္း အေလ့အက်င့္ကို မိမိတို႕ အိမ္မွာပင္ ပ်ိဳးေထာင္ျခင္း။

• မိမိကေလး စိတ္ဝင္စား နိုင္မည့္ စာအုပ္မ်ားနွင့္ စာေရးဆရာ အသစ္မ်ားကို ရွာေဖြပါ။

• စာဖတ္ရန္ နွင့္ စာေရးရန္ ေနရာ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ဖန္တီးေပးပါ။

• စာၾကည့္တိုက္သို႕ ပုံျပင္စာအုပ္မ်ား ၊ ဖတ္သင့္ေသာ စာအုပ္မ်ား ဖတ္ရန္ သြားပါ။

• မိမိ ကေလးအား ဖတ္ျပီးေသာ စာအုပ္ အေၾကာင္း ျပန္ေျပာျပရန္ အားေပးပါ။

• မိမိ ကေလးနွင့္ စကားေျပာေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္ စိတ္ဝင္စားစရာ စကားလုံးမ်ားကို တစ္လုံးစ နွစ္လုံးစ ဆိုသလို တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေျပာေပးပါ။ စကားလုံးတိုးေအာင္ သင္ၾကားေပးပါ။

• မိမိကေလး ဖတ္နိုင္ရန္ စာအုပ္အမ်ိဳးအစား အမ်ိဳးမ်ိဳးကို စီစဥ္ေပးပါ။

• ေန႕စဥ္ ကေလးနွင့္ အတူတူ အေဖ ( သို႕) အေမ တစ္ေယာက္ေယာက္မွ စာအတူတူ ဖတ္ေပးပါ။

• အိမ္တြင္း စာၿကည့္တိုက္ေလးကို ဖန္တီးပါ။ ပုံျပင္စာအုပ္၊မဂၢဇင္း၊ သုတစာေပ မ်ားကို ထည့္သြင္း ထားရွိပါ။

• မိမိ ကေလးရဲ႕ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈ( စာဖတ္နိုင္စြမ္းရည္) ကို စိုးရိမ္လ်ွင္ ဆရာဝန္၊ ေက်ာင္းမွ ဆရာ/မ မ်ားနွင့္ ေဆြေနြးတိုင္ပင္ပါ။

• မိမိ ကေလးကို “စာဖတ္သူ” အျဖစ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ဖို႕ ဆုံးျဖတ္ပါ။

Source : ယုငယ္(နီတိုးေလးေမေမ)

Ref; “A celebration of Family, Books & Fun ” from school.
Photo from Internet.