ကေလးငယ္ မ်ားတြင္ ၀မ္းခ်ဳပ္ျခင္း

ဘယ္လို ကေလးငယ္မ်ားက ၀မ္းခ်ဳပ္ေလ့ရွိသလဲ
မိခင္ႏို႔ရည္ ေသာက္သံုးရေသာ ကေလးငယ္မ်ားထက္ ႏုိ႔ဘူးတိုက္ေသာ ကေလးမ်ားက ၀မ္းပိုခ်ဳပ္ေလ့ ရွိပါတယ္။ ႏုိ႔မႈန္႔တြင္ ပါ၀င္ေသာ အာဟာရမ်ားသည္ အလြယ္တကူ အစာမေၾက တတ္ေသာေၾကာင့္ ႏုိ႔ဘူးေသာက္ေသာ ကေလးမ်ားသည္ ၀မ္းခ်ဳပ္ျခင္းကို ပိုမိုခံစားရေလ့ရွိပါတယ္။
၀မ္းခ်ဳပ္ေနေၾကာင္း ဘယ္လိုသိႏုိင္သလဲ
ကေလးငယ္ ၀မ္းခ်ဳပ္ေနတယ္လို႔ ထင္ပါက ေအာက္ပါ လကၡဏာမ်ားရွိ၊ မရွိစစ္ေဆးၾကည့္ပါ။
**၀မ္းမသြားမီ ကေလးငယ္သည္ ဂဏွာမၿငိမ္ျဖစ္ျခင္း
**ငိုျခင္း၊ မအီမသာျဖစ္ျခင္း
**၀မ္းေျခာက္ေသြ႕ မာေၾကာေနျခင္း
**တစ္ပတ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ေလာက္ သာ ၀မ္းသြားျခင္း
**၀မ္းအနံ႔ ဆိုး၀ါးျခင္း
**ပါးစပ္ ပ်က္ျခင္း
**၀မ္းဗိုက္ ေတာင့္တင္းျခင္း
သို႔ေသာ္ တစ္ခါတရံ ၀မ္းအရည္က်ဲက်ဲ သြားျခင္းသည္ ၀မ္းခ်ဳပ္ျခင္း၏ လကၡဏာျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ ၀မ္းခ်ဳပ္ေနေသာ္လည္း ၀မ္းအရည္က်ဲ သြားရျခင္း ဆိုသည္မွာ အူမႀကီး ေအာက္ပိုင္း အတြင္း ၀မ္းမ်ားမာေန၍ ထို၀မ္းအမာ မ်ားကိုျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ၀မ္းအရည္က်ဲက်ဲ သြားရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၀မ္းအရည္ က်ဲက်ဲသြားတိုင္း ၀မ္းေလ်ာ သည္ဟု မမွတ္ယူသင့္ေပ။
ဘယ္အရာ ေတြက ၀မ္းခ်ဳပ္ေစသလဲ
1. အထက္မွာ  ေျပာခဲ့သလို ႏုိ႔မႈန္႔တုိက္တဲ့ ကေလးမ်ား (ႏိႈ႔မႈန္႔မ်ားဟာ အစာေျခဖ်က္ဖို႔ ခဲယဥ္းတာေၾကာင့္ ကေလးငယ္ကို ၀မ္းခ်ဳပ္ေစပါတယ္။)
2. အစာမာမ်ား စားျခင္း၊ အမွ်င္ဓါတ္နည္းပါးေသာ အစာမ်ားစားျခင္း
3. ေရဓါတ္ခန္း ေျခာက္ျခင္း
4. စားမိေသာ အစာႏွင့္ ဓါတ္မတည့္ျခင္း
5. ေမြးရာပါ ေရာဂါမ်ား – အူမႀကီးေကာင္းစြာ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ေသာ
(Hirschsprung’s disease)၊  စအို၀ႏွင့္ အစာ အိမ္ေဟာင္းတို႔ ေကာင္းစြာအလုပ္ မလုပ္ႏုိင္ေသာ အေျခအေန(Anorectal malformation)၊ ေမြးရာပါ ေက်ာ႐ိုးကြဲေရာဂါ (Spina bifida)၊ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇေၾကာင့္ အသက္႐ူ လမ္းေၾကာင္း၊ အူလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ပန္ကရိယ ထိခိုက္ေသာေရာဂါ (Cystic Fibrosis)
ကေလးငယ္မ်ား ၀မ္းမခ်ဳပ္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ
1. ကေလးကို ပက္လက္ အေနအထားထားၿပီး ေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္ ကို စက္ဘီးစီး သကဲ့သို႔ ျငင္ျငင္သာသာ လႈပ္ရွားေပးပါ။
2. ႏို႔ဗူးတိုက္ပါက ႏို႔မႈန္႔အားညႊန္း ဆိုထားသည့္ အတိုင္းသာ ေဖ်ာ္စပ္ပါ။ ေရနည္းနည္းနဲ႔ ခပ္ပ်စ္ပ်စ္ေဖ်ာ္ ထားေသာ ႏုိ႔ရည္မ်ားသည္ ကေလးငယ္အား ၀မ္းပိုခ်ဳပ္ ေစပါတယ္။
3. အမွ်င္ဓါတ္မ်ား ေသာအစားအစာမ်ား၊ အရည္ရႊမ္းေသာ သစ္သီးမ်ားကိုေကၽြးေပးပါ။
4. လိုအပ္ပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္ ေသခ်ာစြာတိုင္ပင္ပါ။


Source : Dr. Htet Htet Aung
drmyanma