ပန္းသည္

ေမာင္ေလးေရ

ထပါေတာ့

ေရာင္နီလာလွေပါ့။

တစ္ေက်ာ့ႏွစ္ေက်ာ့

ေတးကိုသီ

ငွက္က်ားနွႈတ္ပလီ။

ေတာင္ဆီနားက

ခေရပန္း

ပင္ေအာက္ၾကိဳင္လို႕လန္း။

ဗန္းေလးယူခဲ့ ေမာင္ေလးရယ္

သြားေကာက္ေခ်စို႕ကြယ္။

ပန္းသည္လုပ္စို႕

တျပံဳးျပံဳး

ပန္းေတြတကုံးကုံး။

မင္းသု၀ဏ္

Source : ျမန္မာ့ရိုးရာေရွးကဗ်ာမ်ား-ေရႊအိမ္စည္