အဆုံး အမ

လူေျခတိတ္လိဳ႕ အိပ္ယာ၀င္

တို႕ေမေမကသင္

စကားဆိုလွ်င္ ခ်ိဳသာဖို႕

ယဥ္ေက်းပါေစလို႕။

ေနျခည္၀င္းလို႕ မို႕လင္းစဥ္

တို႕ ေဖေဖကသင္

အရာရာတြင္ ေျဖာင့္မွန္ဖို႕

ရဲစြမ္းပါေစလို႕။

ေခါင္းေလာင္းသာလို႕ ေက်ာင္းမွာ၀င္

တို႕ဆရာကသင္

ပညာေရးတြင္ ထူးခၽြန္ဖို႕

ဇြဲေကာင္းပါေစလို႕ ။ ။

တင္မိုး

ထီးကေလးနဲ႕ မနီကဗ်ာမာ်း

 

Source : ျမန္မာ့ရိုးရာေရွးကဗ်ာမ်ား-ေရႊအိမ္စည္