ကပြဲ

အျငိမ့္သမေလး ေဒါင္းအိုးေ၀

အကေကာင္းပါေပ

လူပ်က္ေတြက ကိုေရႊေမ်ာက္

အျမီး ေငါက္ေတာက္ေတာက္

ေနာက္လိုက္ ေျပာင္လိုက္ ေပ်ာ္စရာ

ဆင္ၾကီးပြဲၾကည့္လာ

ေႏြရာသီမို႕ အိုက္စပ္စပ္

ဆင္ၾကီးယပ္ေတာင္ခတ္

မတ္တပ္ရပ္တဲ့ ကိုေရႊယုန္

ေနာက္က ေဆြ႕ေဆြ႕ခုန္

မၾကဳံဘူးတဲ့ ဒီလိုပြဲ

ေရႊက်ားတဟဲဟဲ ။  ။

တင္မိုး

 

Source : ေရွးျမန္မာ့ရိုးရာကဗ်ာမ်ား -ေရႊအိမ္စည္