၆-လ ေအာက္ကေလး ကိုဘာလို႔ ေရမတိုက္ရတာလဲ?

– ဒီအ႐ြယ္ေလးေတြက ေရ မ်ား। ဆားမ်ားျခင္း ဒဏ္ကို
မခံနိုင္ပါဘူး။ ေရဆိပ္। ဆားဆိပ္ တက္ဖို႔ အရမ္း
လြယ္ပါတယ္။ အစာလမ္းေၾကာင္းက စုပ္ယူ လိုက္
တဲ့ ေရကို ပိုသြားရင္ လူႀကီးေက်ာက္ကပ္က
အလြယ္တကူ စစ္ထုတ္နိုင္ေပမယ့္ သူတို႔ေက်ာက္
ကပ္ေသးေသးေလးေတြကေတာ့ အခ်ိန္မီ မစြန္႔ထုတ္
နိုင္ရင္ ေရဆိပ္တက္ပါတယ္။ အန္ျခင္း। တက္ျခင္း
တို႔ျဖစ္တတ္ပါတယ္။
– တဘက္မွာေတာ့ မိခင္နို႔က ေရ। ဆား। သၾကား।
အဆီ। ဗီတာမင္। အာဟာရ မ်ိဳးစုံအျပင္ ေရာဂါ ခုခံ
အားဓာတ္ မ်ားလည္း အခ်ိဳးက်လြန္းစြာ
ပါဝင္တာေၾကာင့္ ဘယ္ေလာက္ေသာက္ေသာက္
ေရဆိပ္। ဆားဆိပ္မတက္ပါ။ ကေလးလည္း ေရငတ္
ေျပ၍ ခုခံအားေကာင္းၿပီး ႀကီးထြားပါသည္။
– ဒါေၾကာင့္ ေဖာ္ျမဴလာ နို႔မွုန္႔ တိုက္ရင္ေတာင္မွ သတ္
မွတ္ထားတဲ့ ေရပမာဏ အတိအက် ထည့္ရပါတယ္။
– ေနာက္တခ်က္က ကေလးကို ေရတိုက္ရင္ ကေလး
အစာစားခ်င္ စိတ္ေပ်ာက္ၿပီး နို႔စို႔တာေလ်ာ့သြားပါ
လိမ့္မယ္။ အဲဒီေတာ့ ႀကီးထြားမွု မရွိေတာ့ဘူးေပါ့။
– ေရတိုက္ၾကည့္ဆိုတဲ့ အရပ္ထဲက အႀကံေပးစကား
ထက္ ၆-လ အ႐ြယ္ထိ မိခင္နို႔ တမ်ိုးထဲ တိုက္ပါ ဆို
တဲ့ သူနာျပဳဆရာမေလး စကားကို လိုက္နာပါလို႔။
Source : Rayan ( Child Health Myanmar Page )