ကေလးငယ္ ၏ မိမိကိုယ္ကို ေစာင့္ေရွာက္မႈပိုင္း ဆိုင္ရာ တိုးတက္ လာပုံ အခ်ိန္အခ်ိဳ႕

ၿပံဳးတတ္ = ၁-လခြဲ
အေမကိုသိ = ၃-လ
လူစိမ္းကိုသိ = ၉-လ
လက္ေခ်ာင္း ျဖင့္ အစာစားတတ္ = ၁၀-လ
အကႌ်ဝတ္ေပး လွ်င္ အလိုက္အထိုက္ လိုက္ျပဳေပး = ၁၂-လ
ဇြန္းကိုင္တတ္တာ = ၁၅-လ
ေျခစြပ္ ခြ်တ္တတ္တာ = ၁၅-လ
ခက္ရင္းကိုင္နိုင္ရင္ = ၂၁-လ
ၾကယ္သီးျဖဳတ္တတ္ဖို႔ = ၂-နွစ္ခြဲ
ၾကယ္သီး တပ္တတ္ တာ = ၄-နွစ္
ရွဴးဖိနပ္ ႀကိဳးခ်ီနိုင္တာ = ၅-နွစ္
အကႌ်ဝတ္တတ္တာ = ၅-နွစ္
သင့္ကေလး ဒါေတြလုပ္ေနရင္ ပံုမွန္ဖြံၿဖိဳးေနပါသည္။
လုပ္ေနလွ်င္လည္း ခ်ီးက်ဴးပါ။ အားေပးပါ။ ကေလးအကႌ်ဝတ္ေနတာ ၾကာ
ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ- “ဟဲ့ နင္ဘယ္လို ဝတ္ေနတာလဲ? ၾကာလိုက္တာ। ငါဝတ္ေပးမယ္ လာစမ္း” လို႔ေအာ္မဲ႔အစား। “သားကဝတ္တတ္သားပဲ। ေမေမကူေပးမယ္ ေနာ္လို႔” ေျပာလွ်င္ ပိုမေကာင္းဘူးလားလို႔ပါ။

Credit : ( Child Health Myanmar Page )