ကေလးမ်ား နဲ႔ Screen-time

တီဗီ ဒီဗီဒီ ကြန္ျပဴတာ smart ဖုန္း iPad tablet စသည္တို႔သံုးစြဲတဲ့ အခ်ိန္ကို screen-time လို႔ေခၚပါတယ္

*၂ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမွာ screen time လြန္လြန္ကဲကဲမ်ားရင္ စကားေျပာေနာက္က်ျခင္း, တြားသြား, ထိုင္ထ, လမ္းေလွ်ာက္ေနာက္က်ျခင္:တို႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္

*၂ ႏွစ္အထက္ ၁၀ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ား screen time လိုတာထက္ပိုရင္ အ႐ိုးနဲ႔ ႂကြက္သားမႈ ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈ နည္းၿပီး လူမႈ ဆက္ဆံေရး အားနည္းႏိုင္ပါတယ္

*ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား screen time ရွည္လြန္းရင္ အထက္ပါ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအျပင္ ပညာေရးထိခိုက္ျခင္း, အေပါင္းအသင္းမွားျခင္း နဲ႔ စိတ္ဓာတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံၿဖိဳးမႈကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ျခင္းတို႔ ရွိႏိုင္ပါတယ္

ကမ႓ာကို ဦးေဆာင္ေနတယ့္ ၿဗိတိန္, အေမရိကန္နဲ႔ ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံမ်ားမွာ screen time နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မိဘေတြကို အၾကံျပဳခ်က္က

-၁ ႏွစ္ခြဲ ေအာက္ ကေလးမ်ား screen time လံုးဝ မရွိသင့္ပါတဲ့. ႁခြင္းခ်က္ကေတာ့ ေရျခားေျမျခားေရာက္ေနတဲ့ မိဘမ်ား ေဆြမ်ိဳးမ်ားနဲ႔ Video Chat လုပ္ႏိုင္ပါတယ္.

-၁ႏွစ္ခြဲ နဲ႔ ၂ ႏွစ္ ၾကား ကေလးမ်ားကို အရည္အေသြးျပည့္မီတဲ့ ကာတြန္း နဲ႔ ကေလး သီခ်င္းေလးမ်ား ဖြင့္ျပႏိုင္ပါတယ္. မိဘေတြ ေဘးမွာ တူတူရွိၿပီး ကေလးျမင္ေနတာေလးေတြ ရွင္းျပျခင္းျဖင့္ ကေလးစကားေျပာျမန္ေအာင္ သင္ေပးႏိုင္ပါတယ္.

-၂ႏွစ္ အထက္ ကေလးမ်ားမွာ စကားေျပာသင္ဖို႔, ပညာေရး တိုးတက္ဖို႔, ဉာဏ္ရည္ျမင့္မားေအာင္ အေထာက္အကူျပဳမယ့္ ကစားနည္းမ်ား ကစားဖို႔နဲ႔ မိသားစု အပန္းေျဖေရးအတြက္ သံုးပါ. ၁ ရက္ကို ၁ နာရီ ထက္မပိုသင့္ပါ. ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား ၂ နာရီ ထက္ မပိုသင့္ပါ.

Credit : ေနေနမိုးေဆြ (Child Health Myanmar Page)