အေခၚ အေဝၚနဲ႔ ကုထံုးမ်ား မွားေနတဲ့ ႏို႔ေပြး

– ႏို႕ေပြး က တစ္ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားၿပီး အမွန္ေတာ့ ေပြး အစစ္ မဟုတ္ပါ။ ႏို႔တိုက္ အရြယ္တြင္ စျဖစ္ၿပီး ေပြးႏွင့္ဆင္၍ ႏို႔ေပြးဟု ေရွးလူႀကီးမ်ား ေခၚခဲ့ပံုတူသည္။

– ႏို႕ေပြးက ေပြးအစစ္လို လံုးဝ မကူးပါ။

ဘာေၾကာင့္ျဖစ္
============
– ကေလး အေရျပားဖြဲ႕စည္းမႈတြင္ ေမြးရာပါ အားနည္းမႈ ေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္မွ အရာအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ထိေတြ႕ရာတြင္ အေရျပားက ခံႏိုင္ရည္မရွိ ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အရာအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ကေလး အေရျပား မတည့္ဘူးဟု အလြယ္ မွတ္ႏိုင္သည္။

– ႏို႕ေပြးရွိေသာ ကေလး မိသားစုထဲတြင္ ပန္းနာရင္ၾကပ္ ရွိတတ္သည္။ ႏို႔ေပြးက မ်က္ႏွာတင္မက လည္ပင္း, တံေတာင္ဆစ္ ေရွ႕, ဒူးေနာက္ တြင္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။

 *ႏို႔ေပြးရွိေသာ ကေလးရဲ႕ အေရျပားက လံုးဝမႀကိဳက္တဲ့ အရာမ်ား
========================
– ဆပ္ျပာနဲ႔ ဆပ္ျပာျမႇုုပ္ (ေရွာင္ပါ)
– အေရျပား ေျခာက္ေသြ႕ျခင္း ( အလွဆီ ပံုမွန္လိမ္းေပးပါ)
– ပတ္ဝန္း က်င္ ပူလြန္းျခင္း (ပူျပင္းေသာ ရာသီတြင္ အထပ္ထပ္ အႏွီး ပတ္ေပးျခင္းေရွာင္ပါ)
– ဖုန္ (မွန္မွန္ အိမ္သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ပါ)
– သိုးေမႊး နဲ႔ ႏိုင္လြန္ အဝတ္အစား (ေကာ္တြန္ပဲ ဝတ္ေပးပါ)
– တိရိစၧာန္ အေမႊး (ေခြး ေၾကာင္)
– စားစရာအခ်ိဳ႕

ဘာလကၡဏာမ်ားရွိ
=============
– အလြန္ ယား၍ ကေလး မအီမသာ ျဖစ္သည္။ ကုတ္၍ ဘက္တီးရီးယား ပိုးဝင္ ေကာင္းဝင္မည္။
– အနီ ကြင္းမ်ားက ဝိုင္းေကာင္း ဝိုင္းမည္။ ပံု အမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္သည္။
– ပ်ားရည္ေရာင္ အဖတ္မ်ားပါထြက္လာလွ်င္ ႏို႔ေပြးထဲ ပိုးဝင္ၿပီ။

ဘယ္လိုကု
=======
-အရွင္းေပ်ာက္ေအာင္ ကု၍မရ။ ထပ္ မဆိုးေအာင္ ထပ္ မျဖစ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္း ေပးရသည္။ ကေလး အသက္ ၅-၆ ႏွစ္တြင္ အလိုလို ေပ်ာက္သြားႏိုင္သည္။ တခ်ိဳ႕က ၁၇-၁၈ ထိျဖစ္ၿပီး တခါတရံ လူႀကီးအရြယ္ အထိ မေပ်ာက္ပါ။

ကုထံုး အဆင့္ (၁) အေပၚမွာ ေရးထားေသာ အေရျပားမႀကိဳက္တဲ့ အရာမ်ားေရွာင္ပါ။

ကုထံုး အဆင့္ (၂) အေရျပား စိုစြတ္ေအာင္ moisturizer (သို႔) glycerine အလွဆီ မွန္မွန္လိမ္းေပးပါ။ ေပ်ာက္သြားၿပီး လွ်င္လည္း ပံုမွန္လိမ္းပါ။

ကုထံုး အဆင့္ (၃) အရမ္းဆိုးလွ်င္ စတီးရြိဳက္ လိမ္းေဆးမ်ားသံုးရသည္။ စတီးရြိဳက္ လိမ္းေဆး မ်ားက မႈိေဆး, ပိုးသတ္ေဆး မဟုတ္ပါ။ Hydrocortisone Oilment (Hydrotopic) တစ္ေန႔ ၃ ႀကိမ္ ၁ပတ္ ၂ပတ္ လိမ္းေပးပါ။

တခါတရံ အား ပိုျပင္းေသာ စတီးရြီုက္ လိမ္းေဆးလိုသည္။ ေဘးထြက္ ဆိုးက်ိဳး ရွိႏိုင္သာေၾကာင့္ အေရျပား ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ၿပီးမွ ေပးပါ။ ေနထိုင္ရာ အရပ္တြင္ အေရျပား ဆရာဝန္မရွိ၍ အားျပင္းေသာ စတီးရြိဳက္ လိမ္းေဆး (ဥပမာ Beprosone 0.05%) လိမ္းလွ်င္ ၃ရက္မွ ၅ ရက္ထက္ မပိုပါေစႏွင့္။ ပါးပါးလိမ္းပါ။ မ်က္လံုးတဝိုက္ မလိမ္းပါႏွင့္။ Beprosone လိမ္းၿပီးလွ်င္ Hydrotopic ဆက္လိမ္းပါ။

ေပ်ာက္ၿပီး ျပန္ဆိုးတိုင္း ကုထံုး အဆင့္ ၃ ျပန္သံုးပါ။

ကုထံုး အဆင့္ (၄) ႏို႔ေပြးပိုးဝင္၍ ပ်ားရည္ေရာင္ အဖတ္မ်ား ျဖစ္လွ်င္ Bactropam လိမ္းေဆး ၁ ေန႔ ၃ ႀကိမ္ ေပ်ာက္တဲ့ အထိ လိမ္းရသည္။ အလြယ္တကူ ဝယ္မရလွ်င္ ကေလး ဆရာဝန္မ်ားကို ေမးပါ။

မွတ္ခ်က္ (၁)
ေပြးအစစ္က မွို တစ္မ်ိဳးေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ အနီကြင္း တစ္ကြင္း ၂ ကြင္း သီးသန္႔ျဖစ္သည္။ အကြင္းလယ္တြင္ မနီပါ။ ကုနည္းမတူပါ။

မွတ္ခ်က္ (၂)
အေခၚအေဝၚ ေဝါဟာရ အတည္ျပဳေပးၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဝယ္၍ရေသာ ေဆးတံဆိပ္မ်ား အၾကံေပးသည့္ အေရျပား အထူးကု ေဒါက္တာ ထက္ထက္စိုးအား ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

(ေဆးေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ အလုပ္သင္ဆရာဝန္မ်ားသိ့ု စကားလက္ေဆာင္-ႏို႔ေပြး= atopic eczema )

ႏို႔ေပြး အေၾကာင္း မွန္ကန္စြာ နားလည္ႏိုင္ၾကပါေစ။

 Credit : ေနေနမိုးေဆြ (Child Health Myanmar Page)။