ကြ်န္မကေလး ဘယ္ေတာ့ စကားေျပာမွာလဲ? (၁)

-ကေလးရဲ့ ပထမဆုံး စကားလုံး(word) ေလးေတြက တစ္နွစ္ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ထြက္ပါတယ္။
– ေနာက္တမ်ိဳး ေျပာရရင္ ပထမဆုံး စကားလုံး ေလးေတြ ထြက္ဖို႔ အတြက္ ကေလးက တစ္နွစ္ေလာက္ က်င့္လိုက္ရတယ္ ဆိုတာပါပဲ။

-ေနာက္တမ်ိဳး ေျပာရရင္ ကေလး တေယာက္ ဘာသာစကား ဖြဲ႕ၿဖိဳးဖို႔အတြက္ အေရး အႀကီးဆံုး အခ်ိန္က ပထမဆုံး တစ္နွစ္ ဆိုတာပါပဲ။

-ဘာသာစကား (language) ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔ အတြက္ ကေလးက ပထမ တစ္နွစ္ အတြင္းမွာ အသံေလးေတြ အတိုအရွည္ မ်ိဳးစုံ ျဖစ္လာဖို႔ အတြက္ နွုတ္ခမ္း। လွ်ာ। အာ
ေခါင္। လည္ေခ်ာင္း တို႔ကို တိုင္ပင္ညီညီ လွူပ္ရွားမွုျပလုပ္ျခင္း (speech) ဆိုတာကို က်င့္ရပါတယ္။

– အဒီလိုက်င့္ေနတာက အခန္႔မသင့္ရင္ ေဆးမွုန္႔အတိုက္ခံရပါတယ္။( သူငယ္နာ ျဖစ္ခ်င္ေနၿပီလား မသိဘူး। ဒီေဆးေလး တိုက္လိုက္ဆိုၿပီးေတာ့ေပါ့)

– ကေလးကို ကူညီခ်င္လွ်င္ေတာ့
• ကေလးနွင့္ စကား မ်ားမ်ားေျပာပါ။
• ကေလးက အသံျပဳလ်င္ နားေထာင္ပါ။ သူကၿငိမ္
သြား လွ်င္ သင္ကျပန္ေျပာပါ။
• သူျပဳလုပ္ လိုက္ေသာ အသံပံုစံ အတိုင္း သင္လည္း ျပန္လုပ္ပါကလည္း ကေလးမ်ားကို သေဘာက်ေစသည္။
• သူ၏ လွ်ာကေလး ကို ထုတ္လိုက္। သြင္းလိုက္।လိပ္လိုက္। အာေခါင္ကို ျခစ္လိုက္ လုပ္ေနတာကို နားလည္ေပးပါ။ သူငယ္နာ မဟုတ္ပါ။ ေဆးမွုန္႔ မတိုက္ပါနဲ႔။
• ကေလး တစ္နွစ္ေက်ာ္ လာလွ်င္ေတာ့ စကားလုံး အသစ္မ်ားကို မိတ္ဆက္ပါ။ တခါလာလည္း “ေမေမ့ကို ခ်စ္လား”। “ေဖေဖ့ကို ခ်စ္လား” ပဲ ေမးမေနပါနွင့္။ ခ်စ္တာ ႀကိမ္းေသ ပါသည္။
• ပံုျပ စာအုပ္ေလး မ်ားကို ကေလးနွင့္ အတူတူ ဖတ္ေပးပါ။
မွတ္ခ်က္။ စကားေျပာ ေနာက္က်ေသာ ကေလးမ်ားလည္း ရွိ၍ စိတ္မပူပါနွင့္။ တစ္နွစ္ဆိုတာ အမ်ားစုကို ေျပာတာပါ။

Credit :  Adnan (Child Health Myanmar Page )