ဘယ္သန္ ေလးလား ညာသန္ ေလးလား!!!

 ညာသန္ ကေလးမ်ားသည္ ကေလး အားလံုး၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏွဳန္း ခန္႔ရွိျပီး ဘယ္သန္ ကေလးမ်ားသည္ ၁၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းခန္႕ ရွိသည္ဟု ေလ့လာခ်က္ မ်ားက ဆိုသည္။
ႏွစ္ဘက္ သန္ေသာ ကေလးမ်ား သည္ ၁ရာခိုင္ႏွဳန္း ပင္ မျပည့္ ဟုဆိုသည္။ အေဖ ႏွင့္ အေမ သည္ ႏွစ္ဦးစလံုး ဘယ္သန္ျဖစ္သည္ ဆိုပါက သားသမီး ဘယ္သန္ ့ျဖစ္ရန္ ၂၅ ရာခိုင္ႏွဳန္း ခန္႔ ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ ဘယ္သန္ ျဖစ္ျခင္းသည္ မ်ိဳးရိုးလိုက္သည္ ဟုလည္း တိက်ေသာ သက္ေသ ျပခ်က္မရွိေပ။ ညာသန္ အေဖႏွင့္ အေမ တြင္လည္း ဘယ္သန္ ကေလးတစ္ဦး ရွိေနႏိုင္သည္။
ညာသန္ မ်ားအတြက္ ဟုဆိုရ ေလာက္ေသာ ကမၻာတြင္ ဘယ္သန္မ်ား အဖို႕ေနရသည္မွာ သိပ္ အဆင္မေျပလွေပ။ ေက်ာင္းေနကေလးမ်ား အဖို႔ စာေရးစာပြဲခံု အခ်ိဳ႕ သည္ စာေရး လက္တင္ ျပဳရန္ အတြက္ ျဖစ္ရာ ဘယ္ႏွင့္ေရးေသာ ကေလးမ်ားမွာ အဆင္မေျပလွေပ။
ဘယ္ သန္ျဖစ္တိုင္း အားငယ္ စရာေတာ့ မဟုတ္။ ဘယ္သန္မ်ား သည္ ညာသန္မ်ား ထက္ ဥာဏ္ရည္ ဥာဏ္ေသြး ၾကြယ္ဝေၾကာင္း သက္ေသျပခ်က္ အမ်ားအျပား ရွိေနျပီးျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ သမၼတ မ်ားျဖစ္ေသာ ဘားရက္ အိုဘာမား ဘီကလင္တန္ ႏွင့္ ေဂ်ာ့ ဒဗလ်ဴ ဘုရ္ွ တို႔ မွာ ဘယ္သန္မ်ား ျဖစ္ၾကျပီး ဂ်ဴးလိယက္ဆီဇာ နပိုလီယံ စသည့္ အေက်ာ္ အေမာ္ မ်ားမွာလည္း ဘယ္သန္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။
ဘယ္သန္ ကေလးမ်ား အတြက္ပုိ၍ သက္ေသာင့္ သက္သာ ျဖစ္ေစ ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္အား ဝိုင္းဝန္း ဖန္တီးေပးျခင္း ျဖင့္ လက္တြဲ ေခၚယူၾကပါစို႕။
၁။ ဘယ္သန္ ကေလးကို စာေရးခံုတန္း၏ ဘယ္ဘက္အစြန္မွာ ေပးထိုင္ပါ။
၂။ ဘယ္သန္ ကေလး မ်ားကိုလည္း ခဲတံကိုင္ပံု စာေရးပံု အေနအထားမ်ားကို သင္ျပေပးပါ။
၃။ ျဖစ္ႏိုင္လ်ွင္ ဘယ္သန္ အေဖ အေမ သို႔မဟုတ္ ဘယ္သန္ ဆရာ ဆရာမ တစ္ဦးဦး က စာေရးပံုကို စတင္ သင္ၾကားေပးပါ။
အဆင္ေျပသြားမွာပါ။

Credit : ေအာင္ျငိမ္းဝင္း (Child Health Myanmar Page)
Picture – Credits to Google.