မိခင္ႏို႔ အထြက္ နည္းေသာ္

သိပၸံ နည္းက် မိခင္ႏို ႔အထြက္မ်ားေစရန္ နည္းလမ္း ေကာင္းမ်ား ေရးေပးပါမည္။

မိခင္ႏို႔ အနည္းအမ်ားကို လႊမ္းမိုးႏိုင္ေသာ အဓိက အခ်က္မ်ားကို သိရွိ နားလည္လွ်င္ ႏို႔ပိုထြက္ေအာင္ နည္းမွန္ လမ္းမွန္ ႀကိဳးစားႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

(၁) ႏို႔ရည္ အတြက္ ခႏၶာကိုယ္ ျပင္ဆင္ျခင္း
*********************************
၉ လ ကိုယ္ဝန္ လြယ္ထားခ်ိန္ တေလ်ာက္တြင္ မိခင္၏ ႏို႕အံုသည္ ေမြးလာမည့္ ကေလးကို ႏို႔တိုက္ရန္ ဦးေႏွာက္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ေဟာ္မုန္းမ်ား ၏ ေစခိုင္းမႈ အတိုင္း ႏို႔ခ်က္ဖို႔ ကုန္ၾကမ္းမ်ား စုေဆာင္း ျပင္ဆင္ထားသည္။

-**ထို႔ေၾကာင့္ ကုန္ၾကမ္း ပစၥည္းရႏိုင္ရန္ အာဟာရ ျဖစ္ေစေသာ အသား ငါး ၾကက္ဥ ဟင္းရြက္စိမ္း အာလူး သစ္သီးမ်ား ႏို႔ႏွင့္ ႏို႔ထြက္ပစၥည္းမ်ားကို မေမြး ခင္ ေရာ ေမြးၿပီးပါ စံုလင္ေအာင္ စားပါ။ ျငဳပ္ေကာင္း ဟင္းခါး တစ္မ်ိဳးတည္း ေသာက္ရံုႏွင့္ေတာ့ ႏို႔မထြက္ပါ။

(၂) ကေလး ေမြးၿပီးလွ်င္ အားကိုးရတဲ့ သတင္းပို႔ လုလင္မ်ား
**************************
မိခင္၏ ႏို႔သီးေခါင္း အတြင္းတြင္ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေနေသာ သတင္းပို႔ လုလင္ေလးမ်ား ေျမာက္ျမားစြာရွိသည္။
ေမြးကင္းစ ကေလးက ႏို႕စို႔လိုက္တာႏွင့္ သတင္းပို႔ လုလင္ေလးမ်ားက ဦးေႏွာက္ဆီသို႔ လ်င္ျမန္စြာ သြားေရာက္ အသိေပးသည္။ ႏို႔ထြက္လာသည္။ ကေလး ပါးစပ္ႏွင့္ မိခင္ ႏို႔ အခ်ိတ္အစပ္ မွန္လွ်င္ သတင္းလုလင္ အေရအတြက္ပို၍ သိရွိႏိုင္သည္။

-**ထို႔ေၾကာင့္ ႏို႔တိုက္ပံု တိုက္နည္း မွန္ကန္မွ ႏို႔ထြက္မည္။ အမ်ားအားျဖင့္ လက္မွတ္ရ သားဖြားဆရာမမ်ားက နည္းမွန္ေအာင္ ကူညီ ျပသေပးႏိုင္သည္။

-**ခဏ ခဏ တိုက္လွ်င္ သတင္းလုလင္မ်ားက ဦးေႏွာက္ကို ႏို႔ထုတ္ဖို႔ အမိန္႔ေပးရန္ မ်ားမ်ား လွံု႔ေဆာ္ေပးမည္။ ၂ နာရီ ၃ နာရီ ျခားတိုက္ပါ။

(၃)ေဟာ္မုန္းမ်ား
***************

မိခင္ႏို႔ အနည္း အမ်ားကို ဦးေႏွာက္မွ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ အျပင္ ကိုယ္တြင္းရွိ ေဟာ္မုန္း အခ်ိဳ႕ကလည္း ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္သည္။

ပူပင္ျခင္း, စိတ္လႈပ္ရွားျခင္း, စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း, ေဒါသႀကီးျခင္း, ဝမ္းနည္းျခင္းမ်ားရွိလွ်င္ ႏို႔ထြက္ေစေသာ ေဟာ္မုန္းမ်ားက အလုပ္ သိပ္မလုပ္ပါ။

-**ထို႔ေၾကာင့္ စိတ္ကို သက္ေတာင့္ သက္သာထားပါ။ မလိုအပ္ပဲ စိတ္ပူျခင္း ေရွာင္ပါ။ ႏို႔တိုက္ မိခင္ကို စိတ္ အေႏွာင့္ အယွက္ မေပးၾကပါႏွင့္။

(၄) အေနာက္တိုင္းေဆးဝါးႏွင့္ အေရွ႕တိုင္းရင္းေဆးမ်ား
*********************************
အီစတိုဂ်င္ (estrogen) ပါေသာ အခ်ိဳ႕တားေဆးမ်ား, ေဆးဆိုင္တြင္ေရာင္းေသာ ႏွာေစးေခ်ာင္းဆိုးေဆးမ်ား, တုပ္ေကြးမိလွ်င္ သံုးေသာေဆးမ်ားႏွင့္ အခိ်ဳ႕ေသာ တိုင္းရင္း ေဆးမ်ားတြင္ ႏို႔ထြက္ျခင္းကို အေႏွာင့္အယွက္ ေပးေသာ ဓာတုေဗဒ ပစၥည္းမ်ားပါရွိသည္။

-**ထို႔ေၾကာင့္ မလိုပဲ ေဆး မေသာက္ပါႏွင့္။ ေဆးလိုအပ္ ေလာက္ေအာင္ ေနမေကာင္းျဖစ္လွ်င္ ဆရာဝန္ျပပါ။ ဆရာဝန္ကို သင္ ႏို႔တိုက္ေနေၾကာင္း အသိေပးပါ။ ဆရာဝန္က ေဆးေပးလွ်င္ ႏို႔တိုက္ခ်ိန္တြင္ ေသာက္လို႔ရလားဟု ထပ္၍ သတိေပးပါ။

(၅) ႏို႔တိုက္ရာတြင္ နာက်င္ျခင္း
**************************
(က) ကေလး ပါးစပ္က ႏို႔သီးစို႔ပံုလြဲေနလွ်င္ ႏို႔သီးေခါင္း ပတ္လည္တြင္ ကြဲရွ၍ အနာေလးမ်ား ျဖစ္ႏိုင္သည္။ နာက်င္ျခင္း ေဝဒနာက သတင္းပို႔ လုလင္ေလး မ်ားကို ေတြေဝၿပီး အာရံု ေျပာင္းေစႏိုင္သည္။ သူတို႔ အလုပ္ မလုပ္လွ်င္ ဦးေႏွာက္က ႏို႔ထြက္ဖို႔ အမိန္႔မေပးပါ။

-**ထို႔ေၾကာင့္ ကေလးပါးစပ္ထဲတြင္ ႏို႔သီး ပတ္ပတ္လည္ ငံုမိဖို႔ အေရးႀကီးသည္။

(ႏို႕႔သီးဝန္းက်င္တြင္ ကြဲရွရာမ်ားရွိလွ်င္ ႏို႔အံု ေရာင္ရမ္း ေစေသာ ပိုးဝင္ႏိုင္သည္။ ႏို႔အံု ပိုးဝင္လွ်င္ နီနာေရာင္မည္။ နာလို႔ မတိုက္လွ်င္ ႏို႔ထြက္ နည္းမည္။

-**ထို႔ေၾကာင့္ ႏို႔အံုေရာင္ၿပီးဖ်ားလွ်င္ ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ၿပီး ပိုးသတ္ေဆး ၅ ရက္မွ ၇ ရက္ ေသာက္ပါ။ ေဆးေသာက္ေနစဥ္ ႏို႔ဆက္တိုက္ပါ။

********************************
အထက္ပါ အခ်က္မ်ား အားလံုး စနစ္တက် ႀကိဳးစားၿပီး မရလွ်င္ Domperidone ဟုေခၚေသာ ေဆးတစ္မ်ိဳးကို တတ္ကၽြမ္း၍ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားေသာ ဆရာဝန္ႏွင့္ ေဆြးေႏြး၍ ေသာက္ႏိုင္သည္။ မေဆြးေႏြးပဲ မေသာက္ပါႏွင့္။ ၁၀ မီလီဂရမ္ကို တစ္ေန႔ ၃ ႀကိမ္ေသာက္ရသည္။ ဘယ္ႏွစ္ပတ္ေလာက္ေသာက္ရမလဲဆိုတာ တစ္ဦးခ်င္းေပၚ မူတည္၍ ဆက္ေသာက္ခ်င္လွ်င္ စေသာက္တံုးက ေဆြးေႏြးေသာ ဆရာဝန္ႏွင့္ ျပန္တိုင္ပင္ပါ။

 

   Credit : ေနေနမိုးေဆြ(Child Health Myanmar Page)