သင့္ ကေလးကိုု ဘာ အမူအက်င့္ေတြ ပ်ဳိးေထာင္ ေပးထားသင့္ပါသလဲ

ကေလး မ်ားကိုု ေက်ာင္းထားရံုုနဲ႔၊ ဆယ္တန္း ဂုုဏ္ထူး ထြက္ရံုုနဲ႔၊ လူရည္ခြ်န္ ျဖစ္ရုုံနဲ႔ ဘ၀ခရီး အဆင္ေျပ မယ္လိုု႔ မဆိုုလိုုပါဘူး။ ကေလးမ်ား ေအာင္ျမင္တဲ့ အနာဂတ္ဘ၀ တည္ေဆာက္ႏိုုင္ဖိုု႔ ေအာင္ပါ အမူအက်င့္မ်ားကိုု ပ်ဳိးေထာင္ေပးထားဖိုု႔ လိုုအပ္ပါတယ္။

၁။ ေက်းဇူး တင္တတ္ျခင္း

စိတ္ထဲ အသဲထဲကေန လိုုက္လိုုက္လဲလဲ ေက်းဇူး တင္တတ္ျခင္း ( Gratitude ) ကိုု ဆိုုလိုုတာပါ။ ေက်းဇူးတင္တတ္ သူမ်ားဟာ ဘ၀ရဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္မူ အစစ္အမွန္ကိုု ရရိွႏိုုင္ မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေက်းဇူး တင္ျခင္းေၾကာင့္ ဘာမွ မဆံုုးရံူးပါဘူး။ ေက်းဇူးတင္တဲ့သူဟာ ေက်းဇူးတင္ ခံရတဲ့သူထက္ မ်ားစြာပိုုမိုု အက်ဳိးေက်းဇူး ခံစားရပါတယ္။

၂။ အေကာင္းျမင္ျခင္း

အေကာင္းျမင္တဲ့လူမ်ားအတြက္ အနာဂတ္ဟာ ေကာင္းမူမ်ားနဲ႔ ျပည့္နက္ေနတတ္ပါတယ္။ အေကာင္းျမင္ျခင္းဟာ ေအာင္ျမင္မူ ေပါင္းစံုုတိုု႔ရဲ႕ အေျခခံ စိတ္ေနစိတ္ထားျဖစ္ပါတယ္။

၃။ သေဘာ ထားႀကီးျခင္း

ကေလးမ်ားကိုု ေနရာလဲလွယ္ၿပီး စဥ္းစားတတ္ေအာင္၊ ကိုုယ္ခ်င္းစာတတ္ေအာင္ သင္ေပးျခင္းျဖင့္ သေဘာထားႀကီးေစပါတယ္။ စာမ်ားမ်ားဖတ္ရူ႕ ျခင္း၊ ခရီးမ်ားမ်ား သြားျခင္းဟာလည္း အျမင္က်ယ္ေစပါတယ္။ အျမင္က်ယ္ျခင္းဟာ သေဘာထား ႀကီးျခင္းအတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါတယ္။

၄။ ကိုုယ့္ ကိုုယ္ကိုု ယံုုၾကည္ျခင္း

ကိုုယ့္ရဲ႕ တန္ဖိုုးကိုု ယံုုၾကည္ေစမယ္။ ကိုုယ့္ရဲ႕ အျမင္ကိုု ယံုုၾကည္ေစမယ္။ သူမ်ားေယာင္တိုုင္းလိုုက္မေယာင္ဘူးဆိုုရင္ ကိုုယ့္ကိုုယ္ကိုု ယံုုၾကည္ခ်က္ေတာ္ေတာ္ရိွေနပါၿပီ။

၅။ ကတိတည္ျခင္း

ကတိ တည္ျခင္းဟာ ေအာင္ျမင္တဲ့ဘ၀တစ္ခုုကိုု တည္ေဆာက္ဖိုု႔ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ကိုုယ့္ေပးထားတဲ့ ကတိကိုု အႀကိမ္ႀကိမ္ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖၚ ျခင္းဟာ နာမည္ေကာင္းျခင္းရဲ႕ အစျဖစ္ပါတယ္။

၆။ အလုုပ္ႀကိဳးစားျခင္း

ကေလး မ်ားကိုု အလုုပ္ႀကိဳးစားေအာင္ ပ်ဳိးေထာင္ထားရပါမယ္။ ႏိုုင္နင္းတဲ့ အိမ္မူကိစၥလုုပ္ခိုုင္းတာမ်ဳိး၊ ကိုုယ့္အ၀တ္ကိုု ကိုုယ္တိုုင္ေလ်ွာ္ခိုုင္းတာမ်ဳိး စတင္ေလ့က်င့္ေပးသင့္ပါတယ္။

  ၇။ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔ျခင္း

ယဥ္ေက်းတဲ့ မိဘမ်ားဟာ ယဥ္ေက်းတဲ့ ကေလးကိုု ပ်ဳိးေထာင္ဖိုု႔ မခဲယင္းပါဘူး။ မိဘမ်ားက ဆံုုးမတာထက္ စံျပပိုုျဖစ္သင့္ပါတယ္။

၈။ တာ၀န္ခံရဲျခင္း

၀န္ခံ ရဲျခင္း၊ တာ၀န္ခံရဲျခင္းဟာ သတၱိျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုုပါ သတၱိမ်ဳိးကိုု ငယ္စဥ္ကတဲကစၿပီး ပ်ဳိးေထာင္ေပးရမွာပါ။

၉ ။ ႀကံ႕ ႀကံ႕ ခံျခင္း
နည္းနည္းေလး အခက္အခဲေတြ႔ရံုုနဲ႔ အရံူးေပးတတ္တဲ့ အက်င့္၊ ဘာမဆိုု အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ ကိုုယ့္ကိုုယ္ကိုု ခုုခံ ကာကြယ္တတ္တဲ့ အက်င့္၊ နည္းနည္းေလး ဆံုုးရံူးသြားရံုုနဲ႔ ကံကိုု ရိုုးမယ္ဖြဲ႔တတ္တဲ့ အက်င့္မ်ားဟာ ဘ၀ကိုု အလြန္ နစ္နာေစပါတယ္။ ဘ၀ေအာင္ျမင္ဖိုု႔ အတြက္ အေတြအႀကံဳလိုုပါတယ္။ အေတြ႔အႀကံဳ ဟာ ဆံုုးရံူးျခင္း နဲ႔ အခက္အခဲၾကား ကေနလာတာပါ။ ဒါေၾကာင့္မိုု႔လိုု႔ ႀကံ႕ ႀကံ႕ ခံႏိုုင္တဲ့ စိတ္ဓါတ္ရိွဖိုု႔ ေမြးျမဴထားရပါမယ္။

၁၀။ ကိုုယ္ပိုုင္အျမင္ရိွျခင္း

ကိုုယ္ပိုုင္အျမင္ရိွတဲ့သူအတြက္ ကမၻာႀကီးက လမ္းဖြင့္ေပးပါတယ္။ ကိုုယ့္ဘ၀ ကိုု ကိုုယ္တိုုင္ပဲ႔ကိုုင္ခ်င္ရင္ ကိုုယ္ပိုုင္အျမင္ရိွဖိုု႔ မ်ားမ်ားေလ့က်င့္ထားရပါမယ္။ ကေလးမ်ားအတြက္ စာအုုပ္တစ္အုုပ္ဖတ္ၿပီးတိုုင္း စာအုုပ္အေၾကာင္းအရာအေပၚ ကိုုယ္ပိုုင္အျမင္ ႏွစ္ေၾကာင္းသံုုးေၾကာင္းျဖစ္ျဖစ္ ေရးသားတဲ့အက်င့္ ပ်ဳိးေထာင္ေပးႏိုုင္ရင္ ကေလးအနာဂတ္အတြက္ အလြန္ေထာက္အကူျဖစ္ပါတယ္။

Ref: WeChat

Credit – Sr. Aung Ko Latt