ကေလး ႏွင့္ Baby walker

ပံုမွာ ျပထားေသာ ဘီးတပ္ လွည္းေလးမ်ားကို Baby Walker ဟုေခၚသည္။ အခ်ိဳ႕က လမ္းေလွ်ာက္ ထိုင္ကြင္းဟု ျမန္မာမႈျပဳသည္။ Baby Walker မ်ားက

(၁) လမ္းေလွ်ာက္မျမန္ေစပါ။

လမ္းမေလွ်ာက္တတ္ေသးေသာ ကေလးမ်ားကို Baby Walker ထဲထည့္ေပးထားလွ်င္ လမ္းေလွ်ာက္အတတ္ျမန္သည္ဟု အခ်ိဳ႕မိဘမ်ားထင္ၾကေသာ္လည္း Baby Walker ေၾကာင့္ ကေလး၏ ကိုယ္တိုင္လမ္းေလွ်ာက္ႏိုင္စြမ္း ပိုေနာက္က်ႏိုင္သည္ဟု သုေသတနအခ်ိဳ႕မွ ေတြ႕ရွိသည္။

(၂) စိတ္မခ်ရပါ။

Baby Walker ထဲမွ ကေလးက ဘီးတပ္ထားေသာ လွည္း၏ အရွိန္ကို မထိန္းႏိုင္၍ အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂမ်ားႏွင့္တိုက္မိျခင္း၊ ေလွကားေပၚမွ ေလွ်ာက်ျခင္း၊ အိမ္တံခါးဖြင့္ထားလွ်င္ အိမ္ျပင္ေရာက္သြားျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္ပါသည္။

(၃) အႏၲရာယ္ရွိပါသည္။

Baby Walker ေပးသံုးျခင္းေၾကာင့္ ေဆးရံုေရာက္လာေသာ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈအမ်ားစုမွာ ေခါင္းကြဲျခင္း၊ ေျခလက္အ႐ိုးက်ိဳးျခင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။

Baby Walker အျမင့္ေပၚမူတည္ၿပီး ပံုမွန္တြင္ မမွီေသာ ပစၥည္းကို ကေလးက လက္လမ္းမွီသြား၍ အပူေလာင္ႏိုင္ပါသည္။ အျမင့္တြင္တင္ထားေသာ လူႀကီးေဆး၊ ပိုးသတ္ေဆးမ်ား ယူေဆာ့ၿပီး ပါးစပ္ထဲထည့္မိ၍ အဆိပ္သင့္ခဲ့ဖူးေသာ ကေလးမ်ားရွိပါသည္။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္ အႏၲရာယ္ရွိၿပီး စိတ္မခ်ရေသာ Baby Walker မ်ား ဝယ္သံုးမည့္အစား ဖ်ာတစ္ခ်ပ္/ ေစာင္တစ္ထည္ခင္း၍ ကေလးကို ေပးေဆာ့သည္က ပိုစိတ္ခ်ရပါလိမ့္မည္။

#ေနေနမိုးေဆြ (Child Health Myanmar)
Photo Credits to Googles
Reference- Wikipedia, Better Health Victoria, Raising Children Network

#babywalker