ကေလး အူစြပ္ျခင္း

(၁) ဘယ္လိုျဖစ္?

အူက အစာေျခဖို႔ႏွင့္ အာဟာရစုပ္ယူဖို႔ အၿမဲလႈပ္ရွားေနသည္။ လႈပ္ရွားရင္း အေပၚပိုင္းက ေအာက္တစ္ပိုင္းထဲ ကၽြံဝင္သြားသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ အူသိမ္ႏွင့္ အူမႀကီး ဆက္ေသာေနရာတြင္ အေသးပိုင္းက အႀကီးပိုင္းထဲ ကၽြံသြားသည္။

(၂) ဘာေၾကာင့္ျဖစ္?

ေဆးပညာတြင္ ျဖစ္ရေသာ အေၾကာင္းရင္းအမွန္ ရွာမေတြ႕ေသးပါ။

(၃) ဘယ္သူေတြျဖစ္?

အသက္ အရြယ္စံု ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ၂ လမွ ၂ ႏွစ္ အျဖစ္မ်ားသည္။ ၅ လမွ ၉ လ အျဖစ္မ်ားဆံုးျဖစ္သည္။ ကေလး ၁၀၀၀ လွ်င္ ၁ ေယာက္မွ ၄ ေယာက္အထိျဖစ္သည္။ သားေလးမ်ားတြင္ ပိုျဖစ္သည္။

(၄) ဘယ္အခါ သံသယရွိသင့္?

-ကေလးငယ္က ဗိုက္နာပံုေပၚၿပီး ငိုလိုက္ရပ္လိုက္ျဖစ္သည္။
-၁ နာရီ ၂ ႀကိမ္ ၃ ႀကိမ္ ငိုၿပီး ၁၂ နာရီ အတြင္း အႀကိမ္ေရ တိုးလာသည္။
-ေျခေထာက္ကေလးမ်ားကို ရင္ဘတ္သို႔ ကုတ္ဆြဲတင္ၿပီး ငိုသည္။
-မ်က္ႏွာ ျဖဴပတ္ျဖဴေရာ္ျဖစ္ၿပီး နံုးေနပံုေပၚသည္။
(အျခားအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ငိုလွ်င္ မ်က္ႏွာနီတတ္သည္။)***
-ဝမ္းေလွ်ာသည္ (ေသြးႏွင့္ အခၽြဲနည္းနည္းပါၿပီး ဂ်ယ္လီလို ျဖစ္လာသည္။)
-အစိမ္းေရာင္အရည္ အန္လွ်င္ အေျခအေနဆိုးၿပီ။

(၅) ဘယ္လိုကာကြယ္?

-ဘာေၾကာင့္ျဖစ္မွန္းမေရရာ၍ မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ဖို႔ နည္းလမ္း မေသခ်ာပါ။ ကေလး အသက္ အႏၲရာယ္မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ဖို႔က ကေလး ပံုမွန္ထက္ ငိုလွ်င္ ငိုေသာ အေၾကာင္းရင္း ရွာေဖြပါ။ ဝမ္းထဲ ေသြးပါလွ်င္ ေဆးၿမီးတိုႏွင့္ မကုဘဲ၊ အခ်ိန္မဆြဲဘဲ နီးစပ္ရာ ေဆးရံု ေခၚသြားပါ။ အခ်ိန္ေႏွာင္းလွ်င္ အူပုပ္ၿပီး အူတြင္းမွ ပိုးမႊားမ်ား တကိုယ္လံုးျပန္႔ႏိုင္၍ အသက္အႏၲရာယ္ရွိပါသည္။

#ေနေနမိုးေဆြ ( Child Health Myanmar Page)
Reference; Royal Children Hospital- Clinical Practice Guidelines
Photo Credits to Google