ကေလးနဲ႔ ပ႐ုတ္ဆီ

ပ႐ုတ္ဆီက အေရျပားကို ခဏေအးျမေစရံုသာရွိၿပီး ေခ်ာင္းဆိုးႏွင့္ ခၽြဲက်ပ္ျခင္းကို အမွန္တကယ္ သက္သာေစေၾကာင္း သုေတသနလုပ္သူမ်ားက လံုးဝမေတြ႕ရွိပါ။

ပ႐ုတ္ဆီကို ေျခာက္ေသြ႕ေသာ၊ ေနႏွင့္ေလ ေလာင္ထားေသာ၊ ကြဲရွေနေသာ အေရျပားတြင္ မသံုးသင့္ပါ။ အေရျပားပိုေလာင္ၿပီး ေသြးထဲေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ လိမ္းေသာ ပမာဏမ်ားလွ်င္လည္း ေသြးထဲသို႔ အလြယ္တကူ ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။

ပ႐ုတ္ဆီကို ထုတ္လုပ္သူမ်ားက အေရျပားတြင္လိမ္းရန္သာ ရည္ရြယ္ေသာ္လည္း ကေလးပါးစပ္ထဲသို႔ မေတာ္တဆ ဝင္သြားလွ်င္ ပမာဏ နည္းနည္းႏွင့္ အဆိပ္ျပင္းပါသည္။ အေျမာက္အမ်ားရႉမိလွ်င္လည္း အဆိပ္သင့္တတ္ပါသည္။

ကေလးတစ္ေယာက္ ပ႐ုတ္ဆီ အဆိပ္သင့္လွ်င္ ေအာက္ပါလကၡဏာမ်ားျပပါမည္။

(၁) အသားလႈပ္ျခင္း၊ ဂနာမၿငိမ္ျဖစ္ျခင္း၊ ေၾကာင္စီစီျဖစ္ျခင္းမ်ားေတြ႕ရၿပီးေနာက္ စားမိၿပီး ၁ နာရီခြဲအတြင္း တက္ႏိုင္ပါသည္။

(၂) တက္ၿပီးလွ်င္ အသက္ရႉႏႈန္းေႏွးလာၿပီး ရပ္သြားႏိုင္ပါသည္။

(၃) ပါးစပ္တဝိုက္ႏွင့္ အစာအိမ္အတြင္းသား ေလာင္ကၽြမ္းတတ္ပါသည္။ အန္ပါလိမ့္မည္။

မိမိကေလးတြင္ ပ႐ုတ္ဆီ မေတာ္တဆ ပါးစပ္ထဲဝင္သြားေၾကာင္းသိလွ်င္သိခ်င္း၊ အဆိပ္မိေသာ လကၡဏာမ်ားရွိလွ်င္ရွိခ်င္း အေရးေပၚဌာနသို႔ အျမန္ဆံုးေခၚသြားပါ။

# ေနေနမိုးေဆြ- Child Health Myanmar Page
Pictures- credits to Google
Reference- RCH practice guidelines, Raising Children Net