ေမြးကင္းစကေလးကို ဘယ္လို ခ်ီၾကမလဲ

ဟာ ဒါမ်ားဆရာရယ္। ေရးႀကီးခြင္က်ယ္လုပ္လို႔। လူတိုင္းခ်ီတက္ပါတယ္။ မထင္လိုက္ပါနဲ႔။ မခ်ီတက္। မခ်ီရဲေသာ သူေတြရွိပါတယ္။ ေအာက္ပါပံုတြင္ ခ်ီပံု ခ်ီနည္း ၂-မ်ိဳးကိုျပထားသည္။ ကေလးမ်ား အလြန္ နွစ္ၿခိဳက္ေသာ ခ်ီနည္းမ်ား ျဖစ္သည္။

၁) ပုခက္ခ်ီ ခ်ီျခင္း
၂) ပုခံုးေထာင္ခ်ီျခင္း

ပုခံုးေထာင္ခ်ီျခင္းကို ျမန္မာေမေမေတြက သိပ္မလုပ္ျက။ လုပ္တာနွင့္ အဆူခံရနိုင္သည္။ “ေထာင္မခ်ီနဲ႔ေနာ္। ခေလးနဖူး ေမာက္သြားမယ္”……… အဂၤလိပ္ ေမေမေတြကေတာ့ ေထာင္ခ်ီတာ ပိုဝါသနာပါသည္။ သူတို႔ကေတာ့ ေခါင္းျပားမွာေၾကာက္ၾကသည္။

ဘယ္လိုပဲခ်ီခ်ီ ပံုမွာျပထားေသာ ငယ္ထိပ္ ၂-ေနရာကို လက္ညႇိုး। လက္ေခ်ာင္းမ်ား နွင့္ သြားမဖိမိပါေစနွင့္။ အေနာက္က ငယ္ထိပ္က ၃-လ မွပိတ္ၿပီး အေရွ႕က ငယ္ထိပ္က ၁၈-လ ေလာက္မွ ပိတ္ပါသည္။

ခ်ီပံုခ်ီနည္းကို စာနွင့္ေရးျပေနသည္ထက္ ပံုပါနံပါတ္စဥ္ အတိုင္း
ၾကည့္လိုက္လွ်င္ ရွင္းပါသည္။

ေမတၱာျဖင့္
Rayan. ( Child Health Myanmar Page )

Photos and Ref : Raising children Australia