ေကာ္ဖီႀကိဳက္ေသာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ ေသာက္ေသာ ေကာ္ဖီသည္ အခ်င္းမွတဆင့္ ကေလးဆီသို႔သြားသည္။

ကေလးက သူ႔ကိုယ္ထဲ ဝင္ေရာက္လာေသာ ေကဖင္းကို အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေခ်ဖ်က္ရသည္။ ကေလး၏ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ ႏွလံုးသည္ ေကာ္ဖီတြင္ပါသည့္ ေကဖင္းဓာတ္ကို ၾကာရွည္ထိေတြ႕ဖို႔ ခံႏိုင္ရည္ နည္းလွသည္။
ေကဖင္းဓာတ္လြန္ကဲျခင္းေၾကာင့္
-ကိုယ္ဝန္ပ်က္ျခင္း
-လမေစ့ဘဲ ကေလးေစာေမြးျခင္း
-ေပါင္မျပည့္ဘဲေမြးျခင္း
-သားေသေမြးျခင္း စသည့္ ျပႆနာမ်ား အျဖစ္ပိုမ်ားေစသည္။

ေမြးလာေသာကေလးတြင္
-မၾကာခဏ ငိုလြန္းျခင္း/ဂ်ီက်ျခင္း
-အိပ္စက္ခ်ိန္ ပံုမမွန္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏိုင္သည္။

*** ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ ေကာ္ဖီလံုးဝ မေသာက္ရဟု မဆိုလိုပါ။ မျပင္းေအာင္ အေနေတာ္ ေဖ်ာ္ထားေသာ ေကာ္ဖီကို တစ္ေန႔ ႏွစ္ခြက္ထက္ ပိုမေသာက္သင့္ေၾကာင္း ေဆးသုေတသနပညာရွင္မ်ားက ေတြ႕ရွိထားသည္။***

ေကဖင္းဓာတ္ပါေသာ အျခား ေသာက္ဖြယ္မ်ားမွာ
-လက္ဖက္ရည္/ ေရေႏြးၾကမ္း- တစ္ေန႔ ၄ ခြက္ထက္ ပိုမေသာက္သင့္ပါ
-ကိုကာကိုလာ, ပပ္စီ, ကၽြဲ႐ိုင္းစသည္တို႔တြင္ ေကဖင္းဓာတ္ပါဝင္မႈ ျမင့္မ်ား၍ လံုးဝမေသာက္လွ်င္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။

Reference:
Pregnancy guidelines from American Pregnancy Organization, Royal Women’s Hospital, Melbourne Victoria & South Australia Health, SA Government.

#ေနေနမိုးေဆြ ( Child Health Myanmar)
#naynaymoeswe
Photo Credits to Google Images