ေမြးကင္းစရဲ႕ ေမေမ ဆံပင္ျပဳျပင္ျခင္း

ကေလးေမြးဖြားၿပီးစမွာ ခႏၶာကိုယ္တြင္း ေဟာ္မုန္းေျပာင္းလဲျခင္းေၾကာင့္ ဆံပင္ကၽြတ္တာ သဘာဝျဖစ္စဥ္တစ္ခုပါ။ ဆံပင္ကၽြတ္တဲ့ ပမာဏဟာ တခ်ိဳ႕မိခင္ေတြမွာ မသိသာလွေပမယ့္ အမ်ားစုမွာ သိသိသာသာမ်ားတဲ့အတြက္ ႐ိုးရာအေလ်ာက္ ဆံပင္ျမတ္ႏိုးတဲ့ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အေတာ့္ကို စိတ္ကသိကေအာင့္ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။

အဲ့ဒီမွာ ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္စဥ္က ကၽြတ္လြန္းတဲ့ ဆံပင္ကို ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ဖို႔အတြက္ တခ်ိဳ႕မိခင္ေတြက ဆံပင္ေပါင္းတင္ျခင္း, ဆံပင္ေဆးဆိုးျခင္း, ေျဖာင့္ျခင္း, ေကာက္ျခင္းေတြ လုပ္ၾကပါတယ္။

တခ်ိန္ထဲမွာပဲ ဆံပင္ဆိုးရင္ ဆံပင္ေျဖာင့္ရင္ သံုးတဲ့ ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ားရဲ႕ အနံ့က ကေလးကို ဒုကၡေပးေလမလား, ဓာတုေဗဒ ပစၥည္းမ်ားက ကေလးႏို႔ရည္ထဲဝင္ေလမလားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းမ်ားထြက္ေပၚလာပါတယ္

ကေလး ေဆးသိပၸံပညာရွင္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကေတာ့ “ဆံပင္ဆိုးျခင္း, ေျဖာင့္ျခင္း, ေကာက္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ကေလးအေပၚ ေနာက္ဆက္တြဲ အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္တယ္ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း” ဆိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ “ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္နဲ႔ ကေလးေမြးဖြားၿပီးခ်ိန္မ်ားမွာ ဆံပင္ကို ဓာတုေဆးဝါးမ်ားနဲ႔ မျပဳျပင္ရဘူး”လို႔ လက္ရွိမွာ ဘယ္က်န္းမာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တရားဝင္ မတားျမစ္ထားပါဘူး။

ဆရာဝန္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အၾကံျပဳလိုတာကေတာ့

-ဆံပင္ကိုေဆးဝါးမ်ားနဲ႔ ကိုယ္တိုင္ ျပဳျပင္ခ်ိန္, ဆံပင္ဆိုးခ်ိန္မွာ လက္အိတ္ဝတ္ထားျခင္း, ေလဝင္ေလထြက္ရွိတဲ့ ေနရာမွာလုပ္ျခင္းျဖင့္ ကေလးနဲ႔ ဓာတုပစၥည္းမ်ားထိေတြ႕ဖို႔ အခြင့္အေရးမရွိသေလာက္နည္းႏိုင္ပါတယ္။

-ဆိုင္မွာ ဆံပင္ ေကာက္ရင္ ေျဖာင့္ရင္ ၂ နာရီေက်ာ္ၾကာႏိုင္တဲ့အတြက္ ကေလးႏို႔တိုက္ခ်ိန္ မထိခိုက္ႏိုင္ေအာင္ သတိတစ္ခ်က္ျပဳပါ။ ဥပမာ ကေလးအတြက္ ႏို႔ႀကိဳၫွစ္ေပးခဲ့တာမ်ိဳးလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

-အရည္အေသြးမျပည့္မီတဲ့ တခ်ိဳ႕ေသာ ဆံပင္ဆိုးေဆး, ေျဖာင့္ေဆးနဲ႔ ေကာက္ေဆးမ်ားဟာ ဆံပင္ပို ကၽြတ္ေစႏိုင္တဲ့အတြက္ မီးဖြားျခင္းေၾကာင့္ ကၽြတ္တဲ့ဆံပင္ကို အေထာက္အကူမျဖစ္ေစပါ။

-မီးဖြားျခင္းေၾကာင့္ ဆံပင္ကၽြတ္တာ ယာယီျဖစ္စဥ္ပါ။ က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီၫြတ္ေသာ အာဟာရစံုလင္စြာ စားျခင္းျဖင့္ ၆လမွ ၁ ႏွစ္အတြင္း ပံုမွန္ျပန္ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။

ဆံပင္ပ်က္စီးျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ဖိစီးမႈရွိမယ္ဆိုရင္ ႏို႔ထြက္တာကို ေလ်ာ့နည္းေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆံပင္လွေအာင္ ျပဳျပင္ခ်င္ရင္ ျပဳျပင္ပါ။ စိတ္ဖိစီးမႈ ေလ်ာ့နည္းၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ ဘဝေလးမ်ား ပိုင္ဆိုင္ျခင္းျဖင့္ ကေလးတစ္ေယာက္က်န္းမာေအာင္ ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေသာ မိခင္ေလးမ်ား ျဖစ္ၾကေစရန္ ရည္ရြယ္ေရးပါတယ္။

Reference-
1. Australian Breastfeeding Association,
2. Organization of Teratology Information Specialists,
3. National Health Services, UK,
4. Canadian Family Physician Article (2008-54(10)),
5. PubMed Studies of hair chemicals in pregnancy and breast feeding.

#ေနေနမိုးေဆြ (Child Health Myanmar)
#naynaymoeswe
Photo Credits to Google Images