ငယ္ထိပ္အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

ငယ္ထိပ္ဆိုတာ ေခါင္းေရွ႕႐ိုးႏွစ္ခု အလယ္မွာ မဆက္ေသးလို႔ ပြင့္ေနတဲ့ အေပါက္ေလးပါ။ ေပ်ာ့တဲ့ အေျမႇးပါးေလးပဲရွိၿပီး ဦးေႏွာက္ထိခိုက္ဖို႔ လြယ္တဲ့ေနရာေလးျဖစ္ပါတယ္။

၁ ႏွစ္ခြဲ နဲ႔ ၂ ႏွစ္အတြင္း ပံုမွန္ပိတ္ပါတယ္။ အဲ့လို ေျပာလို႔ မၾကာခဏေတာ့ ပိတ္ၿပီလားလို႔ မစမ္းပါနဲ႔ေနာ္။ အထူးသျဖင့္ ပထမ ၃ လမွာ ကေလးကို ခီ်မရင္ေတာင္ မထိခိုက္မိပါေစနဲ႔။

ျမန္မာ့႐ိုးရာ ဓေလ့ထံုးစံေတြမွာ ကေလး ေနမေကာင္းရင္ ငယ္ထိပ္ကို ဆီလူးေပးေလ့ရွိၾကပါတယ္။

ေဆးပညာမွာ ငယ္ထိပ္ရဲ႕ အေရးပါပံုေတြကေတာ့
-ဝမ္းသြားတဲ့ အခါ အန္တဲ့အခါ ေခ်ာင္းဆိုးလြန္းတဲ့ အခါ အဖ်ားႀကီးတဲ့ အခါ ငယ္ထိပ္ေလးခ်ိဳင့္ေနၿပီဆို ေဆးရံု အျမန္ ေခၚသြားပါေတာ့။ ကေလးကိုယ္တြင္း ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္ျခင္းကို ျပပါတယ္။

-႐ုတ္တရက္ဖ်ားတဲ့ အခါ, ဖ်ားၿပီးအန္ျခင္း, ဖ်ားၿပီးတက္ျခင္းတိျု႔ဖစ္တဲ့ အခါ ငယ္ထိပ္ေလး ေဖာင္းေနမယ္ဆိုရင္လည္း ေဆးရံု အျမန္ေခၚသြားပါ။ ဦးေႏွာက္ အေျမႇးေရာင္ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

-၂ ႏွစ္မွာ အၿပီး မပိတ္ခဲ့ရင္ ဦးေႏွာက္တြင္း ျပႆနာရွိႏိုင္တာေၾကာင့္ ကေလး ဆရာဝန္ဆီ ေခၚသြားပါ။

ကေလး ငယ္ထိပ္ကို ခ်စ္တတ္ၾကပါေစ။

#ေနေနမိုးေဆြ (Child Health Myanmar)
#naynaymoeswe