ဗိုက္ခြဲေမြးျခင္းအေၾကာင္း ဗဟုသုတ

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေမေမတိုင္း က်န္းမာေရးအေၾကာင္းအရျဖစ္ေစ၊ အေရးေပၚျဖစ္ေစ ခြဲေမြးျခင္းကို ၾကံဳေတြ႕ႏိုင္၍ သိထားသင့္ပါသည္။

(၁) ဘယ္လိုခြဲလဲ
❇️
ဗိုက္ခြဲကေလးေမြးျခင္းက ခ်က္ေအာက္၊ဆီးခံုအေပၚပိုင္းမွ အေရျပား၊ အဆီလႊာ၊ ႂကြက္သားအလႊာမ်ား၊ သားအိမ္၏နံရံတို႔ကို ခြဲစိတ္ဓားႏွင္႔ အဆင့္ဆင့္ဖြင့္ၿပီး သားအိမ္တြင္းမွ ကေလးကို ထုတ္ယူျခင္းျဖစ္သည္။ ကေလးထြက္ၿပီးလွ်င္ ခြဲထားေသာ အလႊာမ်ားကို တစ္လႊာစီ ျပန္ခ်ဳပ္ပါသည္။

(၂) ထံုေဆးလား/ ေမ့ေဆးလား
❇️
အမ်ားအားျဖင့္ ေက်ာ႐ိုးတြင္းမွ အာရံုေၾကာမႀကီးကို ထံုေဆးေပးၿပီး ခြဲပါသည္။ေမ့ေဆးသံုးၿပီး ခြဲျခင္းက အလြန္ရွားသည္။

ေမ့ေဆးဆရာဝန္က ထံုေဆးထိုးမည့္ နည္းအဆင့္ဆင့္၊ ထံုေဆးေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ ေဘးထြက္သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာရွင္းျပၿပီး လူနာသေဘာတူမႈ ယူရပါသည္။

ထံုေဆးေၾကာင့္ အန္ျခင္း၊ မူးျခင္း၊ အိပ္ငိုက္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ရွားပါသည္။

(၃) ႀကိဳတင္စီစဥ္လား/ အေရးေပၚလား
❇️
ခြဲေမြးျခင္းအတြက္ ႀကိဳတင္စီမံၿပီး ရက္ေရြးခ်ယ္ထားသူမ်ားရွိသလို မိခင္ သို႔ ကေလးအသက္ကို အျမန္ကယ္ဖို႔ အေရးေပၚလည္းခြဲရႏိုင္ပါသည္။

(၄) ခြဲေမြးဖို႔ လိုအပ္ေသာအေျခအေန ၃ ခု
❇️
(က)မိခင္က်န္းမာေရး ျပႆနာရွိလွ်င္
(ခ) ကေလးက်န္းမာေရး ျပႆနာရွိလွ်င္
(ဂ) ေမြးလမ္းေၾကာင္း ျပႆနာရွိလွ်င္

သဘာဝအတိုင္းေမြးဖို႔ အဆင္မေျပပါ။ သဘာဝအတိုင္းေမြးဖို႔ စိတ္မခ်ရပါ။

(၅) ခြဲေမြးၿပီး ျဖစ္ႏိုင္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ား
❇️
ေအာက္ပါျပႆနာမ်ားကို လူတိုင္း မၾကံဳရေသာ္လည္း သိထားသင့္ပါသည္။

(က) ခြဲစိတ္ဒဏ္ရာ နာက်င္ျခင္း
-ခြဲေမြးသူတိုင္း ၾကံဳရသည္။
-အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ား ေသာက္ရသည္။

(ခ) ခြဲစိတ္ဒဏ္ရာတြင္ ပိုးဝင္ျခင္း
-သန္႔ရွင္းေအာင္ထားပါ။
-ခြဲၿပီး ၇ ရက္ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ျဖစ္တတ္သည္။
-ေဆးအျမန္ကုပါ။

(ဂ) ဆီးသြားလမ္းေၾကာင္း ပိုးဝင္ျခင္း
-ေရမ်ားမ်ားေသာက္ ဆီးမွန္မွန္သြားပါ။
-ခြဲၿပီး ၃ ရက္ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ျဖစ္တတ္သည္။
-ေဆးအျမန္ကုပါ။

(ဃ) ခြဲေမြးၿပီး လႈပ္ရွားမႈနည္းလြန္း၍ ေျခသလံုးမွ ေသြးျပန္ေၾကာတြင္ ေသြးခဲတတ္သည္။ ေသြးခဲက ေသြးျပန္ေၾကာထဲ ေမ်ာပါသြားၿပီး အဆုတ္သို႔ေရာက္လွ်င္ အသက္အႏၲရာယ္ရွိသည္။
-မိသားစုတြင္ ေသြးခဲေသာ ေရာဂါျဖစ္ဖူးလွ်င္ ဆရာဝန္ကို ေျပာျပပါ။

(င) သားအိမ္တြင္းအနာရြတ္က ေရရွည္နာက်င္ျခင္း
-အခ်ိဳ႕သူမ်ားတြင္ ႏွစ္နဲ႔ခ်ီၿပီးနာတတ္သည္

(စ) သားအိမ္တြင္း အနာရြတ္ေၾကာင့္ ေနာက္ကိုယ္ဝန္တြင္ အခ်င္းက ပံုမွန္ေနရာမယူႏိုင္ျခင္း
-မလိုအပ္ဘဲ ခြဲမေမြးျခင္းက ဤျပႆနာကို ကာကြယ္ေပးသည္။

ေနေနမိုးေဆြ (Child Health Myanmar)
Reference: The Women’s, Victoria, Australia
Photo Credit to Google Images
#naynaymoeswe
#cesareansection
#LSCS