ကြ်န္မကေလးကို ငါးႀကီးဆီ( fish oil ) တိုက္ခ်င္လို႔

မိတ္ေဆြတေယာက္က ငါးႀကီးဆီနွင့္ကေလးက်န္းမာေရးဆက္စပ္ပံုကို ေမးလာသျဖင့္ ၾသစေၾတးလ်နိုင္ငံ ေတာ္ဝင္ကေလးေဆးရံုမွ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကိုးကား၍ တင္ျပပါမည္။

🔴ငါးႀကီးဆီမွာ ဘာပါလို႔လဲ?

🔹Omega-3(အိုမီဂါ-3) ဆိုတဲ့အဆီဓာတ္ပါ၏။ အိုမီဂါ-3 သည္ငါးနွင့္ပင္လယ္စာတို႔မွရသည္။ မ်က္လုံးနွင့္ဦးေနွာက္ဖြ့ံၿဖိဳးမွုအတြက္ အေရးပါသည္။

🔴ကေလးကို ငါးႀကီးဆီျဖည့္စြက္အပိုတိုက္ရင္ တကယ္အက်ိဳးရွိလား?

🔹ေဆးပညာမွာ တကယ္အက်ိဳးရွိလား। မရွိလားကို လံုေလာက္ေသာ သုေတသနျပဳလုပ္ၿပီးမွသာ ေျပာ၍ရပါသည္။ ကေလးနွင့္ငါးႀကီးဆီ သုေတသနမ်ား ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိျပဳလုပ္ထားေသာ သုေတသနမ်ားအရ အေျဖက ၂-မ်ိဳး ထြက္ေနပါသည္။ အက်ိဳးရွိ၏။ အက်ိဳးရွိသည္ကိုမေတြ႕ရ။

🔴သုေတသနအရ ဘာေတြသိထားလည္း?

🔹အာရံုစူူးစိုက္မွုအလြန္နည္း၍ တက္ႂကြလြန္ (ADHD ) ျဖစ္ေနေသာ ကေလးမ်ားသည္ အျခားကေလးမ်ားထက္စာပါက သူတို႔၏ေသြးထဲတြင္ အိုမီဂါ-၃ ေလ်ာ့နည္းမွုအလားအလာ ပိုရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ အိုမီဂါ-၃ ေလ်ာ့နည္းသည့္ လကၡဏာမ်ားျဖစ္သည့္ ေျခာက္ေသြ႕ေသာဆံပင္। ေျခာက္ေသြ႕ေသာ အေရျပား। ေရငတ္လြန္ျခင္းမ်ား ကို ADHD ကေလးမ်ား၌ ပိုေတြ႕ရတတ္သည္။ သုေတသန အခ်ိဳ႕ကေတာ့ ADHD ေလးမ်ားကို ငါးႀကီးဆီ တိုက္လွ်င္ အာရံုစိုက္မွုအပိုင္း၌ တိုးးတက္မွု ရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
– စာဖတ္ျခင္း၌ အခက္အခဲရွိေနေသာ ကေလးေတြမွာလည္း ငါးႀကီးဆီ ေပးပါက တိုးတက္မွုရွိေၾကာင္း သုေတသနအခ်ိဳ႕ကေတြ႕ထားသည္။ အခ်ိဳ႕သုေတသနေတြကေတာ့ တိုးတက္မွု မရွိပါဘူူးဟု ဆိုသည္။

🔴သုေတသန အရ ဘာေတြမသိေသးဘူးလည္း?

🔹ADHD နဲ႔ စာဖတ္ခက္ခဲေနေသာ ကေလးမ်ားကို ေပးလွ်င္ အက်ိဳးရွိေၾကာင္း( သုေတသန အားလုံးမဟုတ္ေသာ္လည္း) ေတြ႕ထားေပမဲ့ အဲဒီျပႆနာေတြမရွိတဲ့ ကေလးေတြကို ငါးႀကီးဆီ ျဖည့္စြက္တိုက္ရင္ အက်ိဳးရွိလား। မရွိဘူးလားဆိုတာ မသိေသးပါ။ လူငယ္ေတြ၌ လုပ္ထားေသာသုေတသန တစ္ခုကေတာ့ အာရံုစူးစိုက္မွု၌ တိုးတက္မွုရွိသည္ဟုဆိုသည္။ ကေလးမ်ား၌ ျပဳလုပ္ထားေသာ သုေတသနေတာ့ မရွိပါ။

– ေသခ်ာတာကေတာ့ အေျဖတိတိက်က်ရဖို႔ သုေတသနေတြ ထပ္လုပ္ရေပဦးမည္။

🔴ငါးႀကီးဆီျဖည့္စြက္တိုက္လွ်င္ ဆိုးက်ိဳးေရာ ရွိလား?

🔹မ်ားးေသာအားျဖင့္ မရွိပါ။
-အခ်ိဳ႕ကေလးမ်ားအတြက္ ငါးနံ့ မခံနိုင္၍ တိုက္ဖို႔ခက္ပါလိမ့္မည္။ ပမာဏ မ်ားမ်ားးေသာက္မိလွ်င္ ဗိုက္မအီမသာျဖစ္တတ္သည္။ တျခားျဖစ္နိုင္တာက ဝမ္းသြားျခင္း। ေလခ်ဥ္ မၾကာခဏ တက္ျခင္း। ပ်ိဳ႕ျခင္း। အေရျပားေပၚ၌ အနီ ကြက္မ်ားထြက္ျခင္း စသျဖင့္။
– ေသြးက်ဲ। ေသြးမတိတ္ ေရာဂါရွိေသာ ကေလးမ်ားက ပမာဏမ်ားေသာ ငါးႀကီးဆီ ေသာက္လွ်င္ ေသြးယိုေကာင္း ယိုနိုင္သည္။ ထိုကေလးမ်ားကို ျဖည့္စြက္ငါးႀကီးဆီ မတိုက္သင့္ပါ။
-ေသြးက်ဲေဆးေသာက္ေနေသာ ကေလးမ်ားကိုလည္း မတိုက္သင့္ပါ။
-ADHD ရွိေသာကေလးမ်ား। စာဖတ္ရာ၌ ခက္ခဲမွု ျပႆနာ ရွိေနေသာ ကေလးမ်ားကို တိုက္နိုင္ပါသည္။ ငါးနွင့္ပင္လယ္စာ လံုးဝမစားေသာ ကေလးမ်ားကို တိုက္နိုင္ပါသည္။ က်န္ကေလးမ်ားကေတာ့ မိဘသေဘာသာျဖစ္ပါသည္။ တိုက္လွ်င္ အက်ိဳးရွိေကာင္း ရွိနိုင္ပါသည္။
-တိုက္မည္ဆိုလၽွင္လည္း ကေလးအတြက္ထုတ္ထားေသာ ျဖည့္စြက္ ငါးႀကီးဆီကိုသာ တိုက္ပါ။ လူႀကီးအတြက္ထုတ္ထားေသာ ငါးႀကီးဆီမ်ား မတိုက္ပါနွင့္။ အခ်ိဳ႕ကေလးအားေဆးမ်ားတြင္ ငါးႀကီးဆီ ထည့္ထားတတ္ပါသည္။

ေမတၱာျဖင့္
စိုးမိုးေက်ာ္ ( Child Health Myanmar Page )

Ref: Royal Children Hospital, Melbourne, Australia
Photos: Google