မိခင္တစ္ဦးတြင္ ရင္သားမ်ား သို႔မဟုတ္ ႏုိ ့သီးေခါင္းမ်ားနာက်င္ေနပါက လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ အၾကံဥာဏ္မ်ား

မိခင္တစ္ဦးတြင္ ရင္သားမ်ား သို႔မဟုတ္ ႏုိ ့သီးေခါင္းမ်ားနာက်င္ေနပါက လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ အၾကံဥာဏ္မ်ား

● ႏုိ ့တိုက္အေနအထားမ်ားကို ေျပာင္းလဲၾကည့္ပါ။
● ႏုိ ့ခ်ဳိတိ ုက္ေကၽြးျပီးေနာက္ နာက်င္ေနသည့္ ေနရာတ၀ုိက္မွ ရွိသမွ်နု႔ိမ်ားကုိ ၫွစ္ထုတ္ပစ္ပါ။
● ႏုိ ့ခ်ဳိတိုက္ေကၽြးျပီးေနာက္ ႏို ့သီးေခါင္းမွ ႏို႔နည္းနည္းၫွစ္ထုတ္လုိက္ျပီး ေလႏွင့္ေျခာက္ေသြ ့သြားပါေစ။
● နုိ ့ထြက္ျပြန္ပိတ္ဆို ့ေနပါက ပိတ္ဆို႔ ေနသည့္ေနရာမွ န႔ိသီးေခါင္းဆီသိ႔ု အသာအယာဖိႏွိပ္ေပးပါ။
● ႏုိ ့တိုက္ျပီးေနာက္ ေရခဲအိတ္မ်ားကပ္ေပးျခင္းျဖင့္သက္ေတာင့္သက္သာ ျဖစ္ေစပါလိမ့္မည္။

(၁) ႏို႔သီးေခါင္းမ်ား နာက်င္ျခင္း – မိခင ္ႏုိ ့ခ်ဳိတိ ုက္ေကၽြးသည့္ အေစာပိုင္းေန ့ ရက္မ်ားတြင္ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ယင္းသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ အမ်ားအားျဖင့္ ကေလးက ပံုစံမက်ဘဲ ႏို႔အံုေပၚ ဖိကပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ( ပုံစံတက် ဖိကပ္ထားပါက ႏု႔ိ သီးေခါင္းနာက်င္မွဳကုိ သက္သာေစပါလိမ့္မည္။) ႏို႔သီးမ်ားကြဲအက္ၿပီးနာက်င္ျခင္းကလည္း ပံုစံမမွန္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ပံုစံမွန္ေအာင္ လက္မွတ္ရ သားဖြားဆရာမမ်ားက ကူညီေပးႏိုင္ပါသည္။

(၂) ႏို႔ထြက္ျပြန္ ပိတ္ဆို႔ျခင္း – ႏုိ ့အံုတြင္ မာေၾကာနာက်င္ေသာ အဖုျဖစ္တည္ေနျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။အဖုသည္အနီေရာင္ရွိေနႏိုင္ၿပီး နူးညံ့ပါသည္။ အဖ်ားလည္းရွိလာႏိုင္သည္။( အထူးသျဖင့္ ေရခ်ဳးိ ခန္းထဲတြင္ အသာအယာႏွိပ္နယ္ေပးပါ။ ႏို႔တိုက္ေနစဥ္တြင္ ႏုိ ့သီးေခါင္းကုိ ႏွပ္နယ္ေပးျခင္းသည္ ႏို႔ႁပြန္ ႏို႔ေခ်ာင္းပိတ္ဆို႔မွဳကုိ ဖယ္ရွားေပးလိမ့္မည္)။

(၃) ႏို႔အံု ေရာင္ရမ္းနာ – ႏုိ ့အံုေရာင္ရမ္းေစေသာ ဘက္တီးရီးယားပိုးဝင္ျပီး ႏုိ ့ထြက္ျပြန္ပိတ္ဆို႔မွဳ သုိ ့မဟုတ္ ေသြးစိမ့္မႈ ျဖစ္ေနႏိုင္ပါသည္။ႏုိ ့အံုရဲ႕ ပိုးဝင္ေနေသာအပိုုင္းသည္ နီရဲလာ၊ပူလာျပီး တဆစ္ဆစ္ နာက်င္လာပါလိမ့္မည္။ ႏို႔ဆက္တိုက္ပါ။ နီးစပ္ရာ ဆရာဝန္ႏွင့္ သုနာျပဳဆရာမမ်ားထံမွ အၾကံဥာဏ္မ်ားရယူပါ။ ပိုးသတ္ေဆး Antibiotics ကို ဆရာဝန္ေရြးခ်ယ္ေပးသည္ကို ေသာက္ေစလိုပါသည္။ အဖ်ား၀င္လာၿပီး ခ်မ္းတုန္လာလွ်င္ ျပည္တည္နာျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ တခါတရံ ျပည္တည္နာကို အပ္ႏွင့္ စုပ္ထုတ္ျခင္းတို႔လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။

နာက်င္မႈ ကင္းေဝးေသာ ႏို႔တိုက္မိခင္မ်ား ျဖစ္ႏိုင္ၾကပါေစ။

Reference: Australia Breast Feeding Association မွ ပညာေပးစာေစာင္ကို ျဖည့္စြက္ေရးသားပါသည္။

ေနေနမိုးေဆြ (Child Health Myanmar Page)
Photo credits to Google Images
#naynaymoeswe