ပညာသင္ဖို႔အခြင့္မသာေသာ ကေလးမ်ား

အသက္မျပည့္ပဲ စားပြဲထိုးေနရေသာကေလးမ်ားကို လုပ္အားခအနည္းငယ္ေပး၍ ခိုင္းစားေနသူက သင္မျဖစ္ပါေစႏွင့္။

ရြယ္တူကေလးမ်ားေက်ာင္းသြားခ်ိ္န္မွာ ေစ်းေရာင္းေနရေသာ ကေလးမ်ားကို ေစ်းအတင္းစစ္ၿပီး ဝယ္သူက သင္မျဖစ္ပါေစႏွင့္။

ပညာသင္ခ်ိန္မွာ အိမ္ေဖာ္ဘဝေရာက္ေနေသာ ကေလးမ်ားကို မတန္တဆခိုင္းသူ၊ ႏွိပ္စက္သူ၊ အစာမေကၽြးသူ၊ ပညာမသင္ေပးသူက သင္မျဖစ္ပါေစႏွင့္။

မျပည့္စံုေသာကေလးမ်ား
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

ကေလးတိုင္းက ဘဝအစမတူသလို ဘဝရဲ႕ အစပိုင္းမွာ ရရွိတဲ့အခြင့္အေရးမတူပါ။ မျပည့္စံုျခင္းအဓိက ၂ မ်ိဳးက မိဘမဲ့ျခင္းႏွင့္ ေငြေၾကးခ်ိဳ႕တဲ့လြန္းေသာ မိဘမ်ားရဲ႕ သားသမီးမ်ားျဖစ္လာျခင္းပါ။

မိဘမဲ့ ကေလးမ်ားနဲ႔ ဆင္းရဲလြန္းေသာမိသားစုမွ ကေလးမ်ားက က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕ယြင္းတတ္သလို ပညာေရးမွာ ရြယ္တူကေလးမ်ားထက္ အမ်ားႀကီးေနာက္က်ႏိုင္ပါတယ္။ သူတို႔က အခ်ိန္မီ ပညာသင္ခြင့္ရခဲ့ရင္ေတာင္ ေက်ာင္းမၿပီးခင္ အလုပ္ထြက္လုပ္ရျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းမၿပီးျခင္း၊ ဘြဲ႕မရျခင္းမ်ားရွိႏိုင္ပါတယ္။

ပညာသင္ခြင့္မရတဲ့ကေလးမ်ားက အရြယ္ေရာက္တဲ့အခါ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ဖို႔ မ်ားပါတယ္။ အလုပ္ရခဲ့ရင္ အလုပ္ေကာင္းရဖို႔ခဲယဥ္းပါတယ္။ အလုပ္ေကာင္းမရရင္ ဝင္ေငြနည္းၿပီး ဆင္းရဲပါတယ္။ ဆင္းရဲသူမ်ားရဲ႕ ေငြၾကပ္တည္းမႈ အလြန္ဆိုးရြားခဲ့ရင္ ႏိုင္ငံမွာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားလာႏိုင္ပါတယ္။ သူတို႔ကေမြးဖြားလာတဲ့ကေလးေတြမွာလည္း ဆင္းရဲတဲ့ သံသရာတစ္ပတ္ ျပန္လည္ႏိုင္ပါတယ္။

ဆင္းရဲေသာကေလးမ်ားမွာ အျပစ္မရွိပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဆင္းရဲတဲ့ ကေလးမ်ားရဲ႕ ပညာေရးအတြက္ ေငြေၾကးျပည့္စံုသူမ်ားက အလ်ဥ္းသင့္သလို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးျခင္းျဖင့္ သူတို႔ရဲ႕ ဆင္းရဲမႈ သံသရာကို ရပ္တန္႔ေပးၾကပါစို႔။

ေနေနမိုးေဆြ (Child Health Myanmar)
Photo Credits to Google
#naynaymoeswe