ကေလးအႏွီးပတ္နည္း

အခ်ိဳ႕က ကေလးေခါင္းကိုပါထည့္ၿပီး အႏွီးပတ္ၾကသည္။ ေခါင္း, နားရြက္တို႔ကို ထည့္ပတ္ျခင္းသည္ ကေလးကိုယ္ခႏၶာမွ သဘာဝအတိုင္းထြက္ေသာ အပူဓာတ္ကို ထြက္မရေအာင္ တားဆီးသလိုျဖစ္ၿပီး ေခါင္းေခၽြးပိုထြက္ေစကာ အပူေအာင္းေစႏိုင္ပါသည္။ ေခါင္းကိုထည့္ထုတ္ေသာ ေမးေစ့မွ အႏွီးစက ျမင့္လွ်င္ အသက္ရႉေသာ ႏွာေခါင္းေပါက္ကို မေတာ္တဆ ပိတ္မိႏိုင္ပါသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီၫြတ္ေသာ အႏွီးထုတ္ပံုကိုၾကည့္ပါ။ အဆင့္ ၆ ဆင့္ရွိသည္။

အဆင့္ (၁) – ခ်ည္မွ်င္အႏွီးအေပၚပိုင္းကိုပံုပါအတိုင္း၂၀cm (၂၀ဆင္တီမီတာ) ၈ လက္မခန္႔ေခါက္ပါ။ ကေလး၏ပုခံုးႏွစ္ဘက္သည္ေခါက္ထားေသာလိုင္းေပၚတြင္ရွိရမည္

အဆင့္ (၂) – ကေလး၏ဘယ္ဘက္လက္ကိုပံုပါအတိုင္းအေခါက္အတြင္းသို့ထည့္ပါ။

အဆင့္(၃) – ဘယ္ဘက္ေထာင့္အေပၚစြန္းကိုကိုင္၍ ပံုပါအတိုင္းကေလးခနၶာကိုယ္ကိုပတ္ပါ။ ထိုအခါပိတ္စအစြန္းသည္ကေလး၏ တင္ပါးေအာက္နွင့္ေျခေထာက္ေအာက္သို့ေရာက္သြားမည္။

အဆင့္(၄) – ကေလး၏ညာဘက္လက္ကိုပံုပါအတိုင္းအေခါက္အတြင္းသို့ထည့္ပါ။

အဆင့္(၅) – ညာဘက္ေထာင့္အေပၚစြန္းကိုကိုင္၍ ပံုပါအတိုင္းကေလးခနၶာကိုယ္ကိုပတ္ပါ။ ထိုအခါပိတ္စအစြန္းသည္ကေလး၏ ေက်ာေအာက္သို့ေရာက္သြားမည္။

အဆင့္(၆) -ေျခေထာက္ေအာက္ပိုင္း၌ပိုထြက္ေနေသာအနွီးကိုေျခေထာက္အေနာက္ဘက္၊အေပၚဘက္သို႔လိပ္၍ေခါက္ပါ။ အတြင္း၌ေျခေထာက္ဆန့္၍ ရေအာင္ေတာ့ေနရာရွိပါေစ။

မွတ္ခ်က္
– ခိုင္ခိုင္ကေလးပတ္ပါ။သို႔ေသာ္အရမ္းတင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ပတ္ျခင္းမျဖစ္ပါေစနွင့္။
– ပူေသာရာသီတြင္အနွီးပတ္မည့္ကေလးကို စြပ္က်ယ္နွင့္ nappy/diaper/ေသးခံေဘာင္းဘီသာဝတ္ေပးပါ။
-ေအးေသာရာသီတြင္ေတာ့အေအးဓာတ္ပမာဏအလိုက္ ေပါ့ပါးေသာအဝတ္အစားကိုဝတ္ေပး၍အနွီးပတ္ပါ။ သင့္ေတာေသာအဝတ္တစ္မ်ိိုးမွာပံုပါအတိုင္း light weight jampsuit ျဖစ္သည္။
– အနွီးသည္ ကေလး၏ ဦးေခါင္း၊ ေမးေစ့ နွင့္ နား႐ြက္မ်ားကို မပတ္မိပါေစနွင့္။
– ကေလး၏အေရျပားသည္ပူလြယ္ ေအးလြယ္သျဖင့္ေနြရာသီ၊ ေဆာင္းရာသီ တို့တြင္ အဝတ္အစားဝတ္ေပးျခင္းႏွင့္အနီီးပတ္ျခင္းတို့ကိုခ်င့္ခ်ိန္၍ျပဳလုပ္ပါ။
– ကေလးအမ်ားစုသည္အနွီးပတ္ျခင္းကိုနွစ္သက္၍နွစ္ၿခိဳက္စြာအိပ္ေလ့ရွိပါသည္။

စိုးမိုးေက်ာ္ (Child Health Myanmar)
ေနေနမိုးေဆြ (Child Health Myanmar)
Reference- Raising Children Network