သားေမာင္၊ ၀က္၀ံႀကီး ႏွင့္ ရွဥ့္ကေလး

သားေမာင္သည္ အလြန္တရာ တီးခ်င္ မွူတ္ခ်င္ေသာ ေမ်ာက္ကေလးတစ္ေကာင္ျဖစ္သည္။ သူသည္ အျခားေမ်ာက္ကေလးမ်ား အစာရွာ ခုန္ကူးေပ်ာ္ပါးေနၾကခ်ိန္တြင္ လွပေသာတီးလံုးေလးမ်ား တီးခတ္ရန္ စိတ္ကူးယဥ္ေလ့ရွိသည္။ သူငယ္ခ်င္း ေမ်ာက္ကေလးမ်ား အစာ ရွာစားေသာက္ေနခ်ိန္တြင္ ရသမ်ား အစားအစာမ်ား ၊ သစ္သီးမ်ား ကို တီးခတ္လႈပ္ရွား ကာ အသံစမ္းေလ့ရွိေသာ သားေမာင္ ကို အျခားေမ်ာက္ကေလးမ်ား က ေမ်ာက္ရွဴး ေလး ဟု သတ္မွတ္ၾကေလသည္။
တစ္ေန ့ေသာ္ သားေမာင္သည္ အုန္းသီးေလး တစ္လံုး ေကာက္ရရာ လႈပ္ခါၾကည့္လိုက္၊ ထု ၾကည့္လိုက္ ႏွင့္ အသံစမ္းသပ္ေလေတာ့သည္။ အုန္းသီးေလးသည္ လႈပ္ခါလိုက္ေသာ အခါ အုန္းေရ ေဘာင္ဘင္ခတ္သံေလး “ပေလာက္… ပေလာက္ ” ႏွင့္ေပၚထြက္လာရာ အလြန္သာယာေလသည္။ သားေမာင္ သည္ အုန္းေရသံေလး ကိုအလြန္သေဘာက်ကာ အုန္းသီးေလး ကို သူသြားေလရာယူသြားၿပီး တီးခတ္ေလေတာ့သည္။ ရက္အနည္းငယ္ၾကာေသာ္ သားေမာင္သည္ သစ္ပင္ႀကီးတစ္ပင္ေအာက္မွျဖတ္သြားရာ သစ္ေခါင္းထဲမွ အသံတစ္သံၾကားေလသည္.။ အသံမွာ “တံု- တံု-တံု-တံု” ႏွင့္အလြန္ နားေထာင္ေကာင္းေလသည္။ သားေမာင္သည္ ထိုအသံေလးကို ႏွစ္သက္သျဖင့္ အသံပိုင္ရွင္ကို ေတြ ့ရန္ဆံုးျဖတ္လုိက္ေလသည္။ထို ့ေနာက္သူသည္ သစ္ပင္ႀကီးေပၚတက္သြားကာ သစ္ေခါင္းထဲသို့လွမ္းၾကည့္လိုက္ေသာအခါ ရွဥ့္ေလး တစ္ေကာင္သည္ သစ္ေစ့ေလးမ်ားကို သစ္ကိုင္းေျခာက္ကေလးႏွင့္တီးခတ္ေနသည္ကို ေတြ ့ရေလသည္။ သားေမာင္က ရွဥ့္ကေလးကို သစ္ေခါင္းအ၀မွ ေခ်ာင္းၾကည့္ရင္း “မင္းတီးတာ သိပ္နားေထာင္ေကာင္းတာပဲသူငယ္ခ်င္းေရ — တို ့မ်ားတူတူ တီးခတ္ၾကရေအာင္လား” ဟုဖိတ္ေခၚလိုက္ရာ ရွဥ့္ေလးမွာသစ္ေစ့ေလးေတြ ကိုင္ရင္း သစ္ကိုင္းေျခာက္ေလးကို ခ်ီကာ သစ္ေခါင္းထဲမွထြက္လာေလသည္။ ထို ့ေနာက္ သားေမာင္ ႏွင့္ ရွဥ့္ကေလးတို ့အတူတကြတီးခတ္ၾကရာ အလြန္သာယာေသာ တီးလံုးေလး ေပၚထြက္လာေလသည္။ ထို အခ်ိန္တြင္ေတာထဲမွာ ပ်ားရည္လွ်က္ေနေသာ ၀က္၀ံႀကီးတစ္ေကာင္သည္ သားေမာင္တို ့တီးလံုး ကို ၾကားကာ အလြန္သေဘာက်သြားေလသည္။ သူသည္ စားလက္စ ပ်ားသလက္ႀကီးကို ပစ္ခ်ကာ ေခါင္းတစ္ခါခါ လည္တစ္ဆန္ ့ဆန္ ့ႏွင့္ ကခုန္ရင္း သားေမာင္တို ့တီး၀ိုင္းသို ့ေရာက္လာေလသည္။ သားေမာင္ ႏွင့္ ရွဥ့္ကေလးက တီးလိုက္ ၀က္၀ံႀကီးက ကလုိက္ ႏွင့္ သူတို ့သည္ အလြန္ေပ်ာ္ရႊင္ေနၾကကာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားျဖစ္သြားၾကေလသည္။
တစ္ေန့ေသာအခါစပါးႀကီးေျမြႀကီးတစ္ေကာင္သည္သတၱ၀ါေလးမ်ားအားဖမ္းဆီးစားေသာက္ရင္း သားေမာင္တုိ ့ေနထိုင္ရာေတာထဲသို ့ေရာက္လာေလသည္။ သတၱ၀ါေလးမ်ားသည္ စပါးႀကီးေျမြရန္ေၾကာက္ရသျဖင့္ အစာရွာမထြက္ရဲၾကေတာ့ေပ။ စုစည္းကာ ေျမြဆိုးႀကီးကို ႏွိမ္နင္းရန္တိုင္ပင္ၾကေသာ္လည္း ဘယ္သူမွ မသြားရဲၾကေပ။ သို ့ေသာ္သားေမာင္တို ့သူငယ္ခ်င္းတစ္သိုက္မွာ ေျမြဆိုးႀကီးကို သူတို ့ႏွိမ္နင္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာေသာအခါ အားလံုးမွာ အံ့ၾသေနၾကေလသည္။ အခ်ိဳ ့က ဒီတီးလံုးသာ တီးတတ္ေသာ ရူးေပါေပါသံုးေကာင္မွာ ေျမြႀကီးအား အဘယ္သို ့ႏွိမ္နင္းႏိုင္ပါမည္နည္းဟု ေလွာင္ေျပာင္ၾကေလသည္။ သားေမာင္တို ့မွာ မမႈေပ။ အခ်ိန္က်ေသာ္ သားေမာင္ ၊ ရွဥ့္ကေလးႏွင့္ ၀က္၀ံႀကီးတို ့မွာ အုန္းသီးေလး ႏွင့္သစ္ေစ့ေလးမ်ား ပိုက္ကာ ေျမြႀကီးရွိရာ ပေညာင္ပင္ႀကီးသို ့ထြက္ခြါသြားၾကေလသည္။ သစ္ပင္ႀကီးသို ့ေရာက္ေသာအခါ သူငယ္ခ်င္းသံုးေယာက္သည္ သူတို ့တီးလံုးေလးကို စတင္တီးခတ္ကာ ကခုန္ၾကေတာ့သည္။ ေခတၱမွ်ၾကာေသာ္ ေျမြႀကီးသည္ ပေညာင္ပင္ႀကီးေပၚမွေန၍ ကခုန္ခ်င္လာကာ တလူးလူးတလြန္ ့လြန္ ့ျဖစ္လာေလသည္။ ထို သို ့ ေျမြႀကီးထြက္လာသည္ ႏွင့္ တၿပိဳင္ထဲ သားေမာင္တို ့သည္ တီးလံုးကို အရွိန္ျမွင့္ကာ ပိုမို တီးခတ္ကခုန္ၾကေလသည္။ ေျမြႀကီးသည္ သားေမာင္တို ့တီးလံုးတြင္ နစ္ေမ်ာကာ ပါးျဗင္းႀကီးတလြန္ ့လြန္ ့ႏွင့္ကေနေလေတာ့သည္။ ထို ့ေနာက္ ေျမြႀကီးလည္း သားေမာင္တို ့ တီးဝိုင္း ႏွင့္ ကခုန္ရတာ ကို အလြန္သေဘာက်လွသျဖင့္ သတၱဝါေလးမ်ားအားလည္းလြတ္ေျမာက္ခြင့္ေပးလိုက္ကာ တျခားေတာတခုသို ့ထြက္ခြါသြားေလေတာ့သည္။ ထိုအခါ သတၱ၀ါမ်ားစုရံုးေရာက္ရွိလာကာ သားေမာင္တို ့အား ခ်ီးမြမ္းၾကေလသည္။ သားေမာင္၊ ၀က္၀ံႀကီး ႏွင့္ရွဥ့္ကေလးတို ့မွာ သူတို ့ႏွစ္သက္ေသာ တီးလံုးမ်ားတီးခတ္ရင္း ၊ ကခုန္ရင္း ေပ်ာ္ရႊင္စြာေနထိုင္သြားၾကေလေတာ့သည္။
မဇူးထိုက္
အိပ္ယာ၀င္ပံုျပင္ေလးမ်ား