ကေလးခ်က္စူတိုင္းေတာ့ စိတ္မပူရပါ

👶🏼ပံုမွန္တြင္ ကေလး ၄ ေယာက္မွာ ၁ ေယာက္ ခ်က္စူၿပီး ေမြးလာၾကတတ္ၾကပါသည္။ ေမြးကင္းစ ကေလးမ်ား၏ ဝမ္းဗိုက္ေရွ႕နံရံက ႂကြက္သားမ်ား လံုလံုေလာက္ေလာက္ မေတာင့္တင္းေသး၍ အတြင္းက အူေခြက ႂကြက္သားၾကားထဲမွ အျပင္ကၽြံထြက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေခ်ာင္းဆိုးခ်ိန္၊ ဝမ္းၫွစ္ခ်ိန္တြင္ ပိုသိသာသည္။

👶🏼လမေစ့ဘဲ ေမြးေသာကေလးမ်ား၊ Down’s Syndrome ရွိေသာကေလးမ်ား၊ သိုင္းရြိဳက္ေဟာ္မုန္းခ်ိဳ႕တဲ့ၿပီးေမြးလာေသာ ကေလးမ်ားတြင္ ပိုအျဖစ္မ်ားသည္။
👶🏼ခ်က္စူေသာ ကေလး ၁၀ ေယာက္တြင္ ၉ ေယာက္က အသက္၂ ႏွစ္ဝန္းက်င္၌ ဝမ္းဗိုက္ ႂကြက္သားမ်ားသန္မာလာသည္ႏွင့္အမွ် အူေခြမ်ားကို အတြင္းသို႔ျပန္တြန္း၍ ခ်က္စူျခင္း ေပ်ာက္သြားပါလိမ့္မည္။👶🏼အေရးႀကီးေသာ အခ်က္မွာ ခ်က္စူေသာ ကေလးကို နံမယ္ေျပာင္ေပးၿပီး မစပါႏွင့္။👶🏼အဝတ္နဲ႔ က်ပ္ထုပ္၍၊ ဗိုက္စည္းမ်ားစည္းေပး၍၊ အေႂကြေစ့ႏွင့္ ဖိကပ္၍ ခ်က္စူျခင္း မေပ်ာက္ႏိုင္ပါ။ ကေလး အေနရက်ပ္ျခင္း၊ အေရျပားအဖိခံရလြန္း၍ ေရာင္ရမ္းျခင္းသာရွိပါမည္။👶🏼စူေသာခ်က္ အရြယ္ျကီးလြန္းလွ်င္၊ ကေလးက ဗိုက္မၾကာခဏနာလွ်င္၊ အသက္ ၃-၄ ႏွစ္ေက်ာ္လို႔ မေပ်ာက္လွ်င္ ကေလးခြဲစိတ္ ဆရာဝန္ႏွင့္ျပသပါ။ ကၽြံေနေသာ အေနအထား၊ အတိမ္အနက္ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ားရွိမရွိေပၚမူတည္ၿပီး ေမ့ေဆးသံုး၍ခြဲစိတ္ဖို႔လိုႏိုင္ပါသည္။

ေနေနမိုးေဆြ (Child Health Myanmar)
Photo Credits to Google
Reference- RCH guidelines, Better Health Channel, Victoria Health, Australia
#umbilicalhernia
#naynaymoeswe