ကေလးႏွင့္ တစ္ခါသံုးေသးခံ **********************

Nappy သို႔မဟုတ္ diaper ဟု ေခၚေသာ တစ္ခါသံုးဆီးဝမ္းခံမ်ားက ကေလးကို ေျခမခြင္ေစပါ။ ကေလး၏ ေျခေထာက္ႏွင့္ တင္ပဆံု႐ိုးမ်ားဖြံၿဖိဳးမႈကို မထိခိုက္ပါ။

ေမြးကင္းစမွ စသံုးႏိုင္သည္။ ဝတ္ေပးလွ်င္ ပံုတြင္ျပထားသည့္ အတိုင္း မေႂကြေသးေသာ ခ်က္အနာေပၚ မအုပ္ပါႏွင့္။ အနာက်က္ေႏွးမည္။ အေပၚအနားစကို ေအာက္သို႔ လိပ္ေခါက္ပါ။ အနာလံုးဝ က်က္ၿပီးလွ်င္ အုပ္လို႔ရသည္။

ေသးခံကို လဲၿပီးၿပီးျခင္း အဖံုးရွိေသာ အမွိုက္ဗံုးထဲ ေသခ်ာစြန္႔ပစ္ပါ။ မလဲခင္၊ လဲၿပီး ေမေမေဖေဖ လက္ေသခ်ာေဆးပါ။

ေသးခံေလာင္ျခင္းသည္ စိုစြတ္ညစ္ေပေသာ ေသးခံကို မလဲဘဲ ၾကာရွည္စြာထားျခင္းေၾကာင့္ ကေလး၏ဆီးႏွင့္ ဝမ္းမွ ပါလာေသာ ဓာတ္ပစၥည္းမ်ားက အေရျပားကို ေလာင္ေစျခင္းျဖစ္သည္။ ေသးခံမေလာင္ေစရန္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းမ်ားမွာ

(၁) ေသးခံကို ပံုမွန္လဲေပးပါ။
(၂) ေသးခံလဲတိုင္း ကေလး အေရျပားကို ေရေႏြးေႏြး၊ ဆပ္ျပာအေပ်ာ့စားႏွင့္ သန္႔ရွင္းေပးပါ။ ေပါင္ျခံႏွင့္ ဝန္းက်င္ကို ေျခာက္ေအာင္သုတ္ပါ။
(၃) ကေလးကို ေသးခံႏွင့္ ေဘာင္းဘီခၽြတ္ေပးၿပီး ေန႔တိုင္း ေလသလပ္ခံပါ။
(၄) ေသးခံကို အလြန္တင္းက်ပ္စြာ မဝတ္ေပးျခင္းျဖင့္ ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းၿပီး အေရျပားစိုစြတ္ေနျခင္းကို ကာကြယ္ႏိုင္သည္။
(၅) ေသးခံမဝတ္ေပးမီ ၾကားခံ cream တစ္မ်ိဳး -ဥပမာ ဇင့္၊ ၾကက္ဆူဆီ၊ ဗက္စလင္းအဆီ၊ Dermeze စသည္တို႔ လိမ္းေပးႏိုင္သည္။ ကိုယ္လိမ္းေပါင္ဒါလိမ္းဖို႔ အားမေပးပါ။

ေသးခံေလာင္ေနေသာ အေရျပားတြင္းသို႔ ဘက္တီရီးယားႏွင့္ မွိုပိုးမ်ား ဝင္ေရာက္ႏိုင္သည္။ ေသးခံေလာင္တာဆိုးၿပီး အလြယ္တကူမေပ်ာက္လွ်င္ ဆရာဝန္ျပပါ။ Hydrocortisone cream 1% ႏွင့္ Clotrimazole ေပါင္းထားေသာလိမ္းေဆး လိုအပ္မည္။ တခါတရံ ပိုးသတ္ေဆးလိုသည္။

မွတ္ခ်က္- အရည္အေသြးေကာင္းေသာ ေသးခံသည္ စုပ္ယူမႈေကာင္းၿပီး ေသးခံေအာက္မွ အေရျပားကို ေျခာက္ေသြ႕ေစသည္။ ပလတ္စတစ္ေသးခံ မသံုးပါႏွင့္။ အေရျပား ပိုေလာင္ႏိုင္သည္။

#ေနေနမိုးေဆြ (Child Health Myanmar)
Photo Credits to Raising Children Network
#naynaymoeswe