ထမင္းဝါးေကၽြးျခင္း ***************

ကေလးကို ထမင္းဝါးေကၽြးျခင္းက ဟိုးေရွးေရွးက အစားႀကိတ္စက္ Blender မ်ား၊ ထမင္းႏွင့္ အသားကို ႏူးအိေစေသာ ေပါင္းအိုးမ်ား မေပၚခင္က မလႊဲသာမေရွာင္သာလုပ္ခဲ့ေသာ ဓေလ့တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ကေလးကို ထမင္းဝါးေကၽြးျခင္းျဖင့္ ကူးစက္ႏိုင္ေသာ ေရာဂါပိုး ေျမာက္ျမားစြာရွိပါသည္။ ဥပမာ တုပ္ေကြးေရာဂါပိုး ေရွ႕အပတ္က ကူးစက္ခံရေသာ မိခင္က ကိုယ္ခံအားေကာင္း၍ ေရာဂါလကၡဏာမျပေသာ္လည္း ေရာဂါပိုးက ကေလးကို တံေတြးမွ တဆင့္ ကူးေသာအခါ ကိုယ္ခံအား အျပည့္အဝ မဖြံ ့ၿဖိဳးေသးေသာ ကေလးက နာမက်န္းျဖစ္ႏိုင္သည္။

တံေတြးမွ တဆင့္ ကူးစက္ႏိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ားမွာ
-သြားပိုးစားေစေသာ ဘက္တီးရီးယားမ်ား
-အသည္းေရာင္ အသားဝါ ဘီ
-တုပ္ေကြး အျပင္းစား
-အေအးမိ ႏွာေစးပိုး
-အႀကိတ္ေရာင္ ဗိုင္းရပ္စ္
-ေရယုန္
-ေရေက်ာက္
-ႂကြက္ႏို႔

မိခင္ လက္မွ ကေလးသို႔ ကူးစက္ႏိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ားမွာ
-အသည္းေရာင္ အသားဝါ ေအ
-ဝမ္းေလွ်ာဝမ္းပ်က္ေစေသာေရာဂါပိုးမ်ား
-ေသြးဝမ္းသြားေစေသာ ပိုးမ်ား
-တိုက္ဖြိဳက္ေရာဂါ

ျဖည့္စြက္စာကို ႏူးေအာင္ သန္႔ရွင္းစြာ ခ်က္ျပဳတ္ ႀကိတ္ေခ်ၿပီး ေကၽြးျခင္းက ထမင္းဝါးေကၽြးျခင္းထက္ ကေလးကို အႏၲရာယ္ကင္းေဝးေစၿပီး ေမေမတို႔ကို စိတ္ေအးေစပါလိမ့္မည္။

ေနေနမိုးေဆြ (Child Health Myanmar)
Reference- South Australia Government Health, Better Health Channel, Victoria, Australia.
Photo Credit to Google Images
#naynaymoeswe