ဘာသာစကား ၂-မ်ိဳး နွင့္အထက္ ေျပာေသာ ကေလး ——————————————–

ၾသစေၾတးလ်တြင္လာေရာက္ အေျခခ်ေနထိုင္ေသာ မိတ္ေဆြ ျမန္မာ လင္မယားက ေမးခြန္းတခုကိုလာေမးသည္။ သူတို႔၏ ေမြးကင္းစကေလးငယ္ကို ျမန္မာစကားေျပာရမလား। အဂၤလိပ္စကားပဲေျပာရမလားတဲ့။ ေယာက္်ားက တရုတ္ျဖစ္၍ မိန္းမက ဗမာျဖစ္သည္။ ေအာက္ပါအေျဖကို ေပးလိုက္ပါသည္။

– အေဖက ကေလးကို တရုတ္လိုခ်ည္းပဲေျပာပါ။
– အေမက ကေလးကို ဗမာလိုခ်ည္းပဲ ေျပာပါ။
– အေဖကဗမာလို မေျပာဖို႔လိုသည္။ အဲဒါမွသာ ကေလးက အေဖသည္ ဘာသာစကား တမ်ိဳးေျပာေနၿပီး အေမကေနာက္တမ်ိဳးေျပာေနသည္ကို သေဘာေပါက္မည္။ ၂-မ်ိဳးလံုးကို သူ႔ဦးေနွာက္က တၿပိဳင္တည္း သင္ယူေနလိမ့္မည္။
– အဂၤလိပ္စကား အိမ္တြင္ေျပာစရာမလိုပါ။ သူ႔အလိုလို TV ၾကည့္ရင္း। မူျကိဳသြားရင္းနဲ႔ ေျပာတတ္သြားပါလိမ့္မည္။

ဟာဆရာကလည္း ကေလး ရွုပ္သြားမွာေပါ့တဲ့။ မရွုပ္တဲ့အျပင္ သင့္ကေလးက အတန္းထဲတြင္ အေတာ္ဆံုးကေလးျဖစ္သြားနိုင္ပါသည္။

ဘာသာစကား ၂-မ်ိဳးနွင့္အထက္ေျပာေသာကေလးတို႔သည္ အာရံုစူးစိုက္မွုပိုရွိနိုင္ျကသည္။ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာနိုင္ၿပီး စနစ္တက် ျပဳလုပ္နိုင္ၾကသည္။ အလုပ္အမ်ားႀကီးကို တၿပိဳင္တည္းလုပ္ၿပီး အခ်ိန္တိုအတြင္းၿပီးနိုင္ျကသည္။ အနုပညာဘာသာရပ္၌ ေတာ္နိုင္ျကသည္။

အခ်ိဳ႕သူမ်ားက ကေလးးစကားေျပာ ေနာက္က်ျခင္းသည္ ဘာသာစကား ၂-မ်ိဳးသင္ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟုထင္သည္။ မဆိုင္ပါ။

ဗမာစကားေျပာမည့္ အေမက ကေလးကိုဗမာစကားပဲ
ေျပာပါ။ အဂၤလိပ္လို ညွပ္မေျပာပါနွင့္။ ဥပမာ-“သမီး glass ေတြနဲ႔မေဆာ့နဲ႔। broken ျဖစ္သြားမယ္ေနာ္”။ အဲဒါမွသာ ကေလးကို ရွုပ္သြားေစလိမ့္မည္။

အဲဒီေတာ့ ရွမ္းက အိမ္မွာရွမ္းစကားပဲေျပာ၍ ကရင္ကအိမ္မွာ ကရင္စကားပဲေျပာပါ။ နိုင္ငံျခားေရာက္ျမန္မာမိသားစုမ်ားက အိမ္မွာကေလးကို ျမန္မာလိုပဲေျပာပါ။ အတန္းထဲတြင္ ထူူးခြ်န္ေသာကေလးမ်ား ျဖစ္လာနိုင္သည္ဟု အႀကံျပဳရင္း

ေမတၱာျဖင့္
စိုးမိုးေက်ာ္ ( Child Health Myanmar Page )

Photos: Google