အာလူးပန္ကိတ္

လုပ္ရတာလည္းလြယ္ အာဟာရလည္းျပည့္ ေထာပတ္နံ့ေမႊးေမႊးေလးပါ။သမီးကေတာ့ ပီဇာတဲ့ 😬

အာလူးအရြယ္ေတာ္ခပ္ႀကီးႀကီးတစ္လံုးကိုအခြံခြာေရးေဆး ပံုမွာျပထားတဲ့ျခစ္နဲ႔ျခစ္ အာလူးကအရည္ေတြထြက္လာမွာပါ မသြန္ပါဘူးေနာ္အကုန္သံုးရပါမယ္ ေျပာင္းေကာ္မွဳန္႔ထမင္းစားဇြန္းတစ္ဇြန္းေမာက္ေမာက္ထည့္ ဆား ေကာ္ဖီဇြန္းသံုးပံုပံုတစ္ပံုထည့္ သၾကားေကာ္ဖီဇြန္းတစ္ဇြန္း ေမာက္ေမာက္ထည့္ အရမ္းမခ်ိဳခ်င္လို႔နည္းနည္းဘဲထည့္ပါတယ္ အကုန္လံုးကိုေရာေမႊၿပီး မကပ္တဲ့အိုးမွာ ေထာပတ္ထည့္ၿပီး ပူလာၿပီဆို အကုန္ေလာင္းထည့္လိုက္ပါ မီးအလည္အလတ္ျဖင့္တည္ထားပါ အဖံုးမဖံုးရပါဘူးေနာ္ ေဘးသားေလးေတြႂကြတ္ၿပီး ေရႊေရာင္သန္းလာရင္ တစ္ဖက္ကိုျပန္လွန္ေပးပါ ပူပူေႏြးေႏြးေလးစားရင္ ဆိမ့္ဆိမ့္အိအိေလးနဲ႔ေဘးသားေလးေတြကႂကြတ္ႂကြတ္ေလးနဲ႔အေတာ္ေလးစားေကာင္းပါတယ္။