ခြဲစိတ္သားဖြားခန္းတြင္ ဆရာဝန္ႏွစ္ေယာက္ ျငင္းခံု ရန္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကေလးေသ

Dead

အိႏိၵယႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္း ရာဂ်က္စတန္ ျပည္နယ္တြင္ ေဆးရံုတြင္ ဆရာ၀န္ ႏွစ္ေယာက္
တာ၀န္မွ ရပ္စဲျခင္းခံရေသာ အမႈတစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။

ကံဆုိးတဲ့ကေလးဟာ အစထဲက ႏွလံုးခုန္သံနဲ ့ပတ္သတ္ျပီး အားနည္းေနတာေၾကာင့္ ခြဲေမြးရန္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ မိခင္ကုိ ေမ့ေဆးေပးခဲ့ပါသည္။  ခြဲစိတ္ခန္းထဲ ေရာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္
ႏွစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ေဒါက္တာ Ashok Nainwal ႏွင့္ ေဒါက္တာ ML Tak တုိ ဟာ မိခင္ ကုိေမ့ေဆး ေပးအျပီး
မွာ စကားမ်ားရန္ျဖစ္ျပီး ခြဲစိတ္မႈကို အခ်ိန္မွီ မစတင္ႏုိင္ပဲ ေႏွာက္ေႏွး ေနခဲ့ၾကပါသည္။

ဤကဲ့သုိ ့ ခြဲစိတ္မႈ ေႏွာက္ေႏွး ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ မိခင္ဟာ ကေလးအသက္ ကုိ ဆံုးရံႈးလုိက္ရျခင္း
ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္တာေၾကာင့္  Umaid ေဆးရံုမွ ၄င္းဆရာ၀န္ ႏွစ္ေယာက္ကို အျပစ္ရွိတယ္
လုိ ့ယူဆျပီး အလုပ္မွ ရပ္ဆုိင္းလုိက္တာျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းဌာနကုိ တာ၀န္ရွိသူမွ ေျပာျပပါသည္။

ခြဲစိတ္ခန္းအတြင္းမွ ေဆးရံု၀န္ထမ္းက ဖုန္းမွတဆင့္ သြားဖြားဆရာ၀န္ႏွင့္ ေမ့ေဆး ဆရာ၀န္ႏွစ္ဦး
အျငင္းပြားမႈကုိ မွတ္တမ္းတင္မိခဲ့ပါသည္။ ၄င္းဗြီဒီယိုမွ ဆရာ၀န္ႏွစ္ဦးလံုးဟာ တာ၀န္မဲ့စြာ ခြဲစိတ္မႈကုိ
အာရံုမထားပဲ တစ္ဦးကုိတစ္ဦး စိတ္မရွည္ေသာ ေလသံျဖင့္ ျငင္းခံု ရန္ျဖစ္ရန္သာ အေလးေပးျပီး ကေလး အသက္ကုိ ဆံုးရံႈးေစခဲ့ေၾကာင္း ထင္ရွားေနခဲ့ပါသည္။

ေမာင့္အိမ္သူမွ ဘာသာျပန္ဆိုေရးသားသည္။

Credit: www.ibtimes.co.uk