💙အခိ်န္ေပးပါေဖေဖ💙

သားသမီးအတြက္ မိခင္ကေပးႏိုင္ေသာ အေကာင္းဆံုးလက္ေဆာင္က ႏို႔ရည္ျဖစ္လွ်င္ ဖခင္ကေပးႏိုင္ေသာ အေကာင္းဆံုးလက္ေဆာင္မွာ “အခ်ိန္” ျဖစ္သည္။

ဖခင္ေမတၱာအလွ်ံပယ္ရေသာ၊ ဖခင္ႏွင့္ စိတ္အကၽြမ္းတဝင္ ရင္းႏွီးမႈရွိေသာကေလးမ်ားတြင္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္တန္ဖိုးထားလိုစိတ္ျမင့္မားၿပီး လူမႈေရးႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား နည္းပါးသည္ဟု စိတ္ပညာေလ့လာသူမ်ားက ဆိုၾကသည္။

စီးပြားေရးသမားဖခင္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းဖခင္မ်ား၊ လက္လုပ္လက္စားဖခင္မ်ားအားလံုးအတြက္ အားလပ္ခ်ိန္နည္းႏိုင္ေၾကာင္း လက္ခံပါသည္။ ထိုတန္ဖိုးရွိေသာ အားလပ္ခ်ိန္ကို ကေလးအတြက္ ပံုမွန္ခြဲေပးျခင္းသည္ ကေလး၏ စိတ္ဓာတ္၊ စြမ္းရည္ႏွင့္ အနာဂတ္ကိုမ်ားစြာ ေျပာင္းလဲေစသည္။

ကေလးမ်ားသည္ သဘာဝအေလ်ာက္ မိခင္ကို သံေယာဇဥ္ပိုတတ္ေသာ္လည္း အမ်ားစု၏ အတြင္းစိတ္တြင္ ဖခင္ကို မိသားစု၏ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအျဖစ္ ခံယူၿပီး အားကိုးလိုစိတ္၊ အတုယူလိုစိတ္၊ အားက်စိတ္ ရွိတတ္ပါသည္။

⛔️ကေလးေရွ႕ၾကမ္းတမ္းေသာ စကားမ်ားေျပာတတ္ေသာ၊
ၾကမ္းတမ္းေသာ အမူအရာလုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိေသာ၊
screen time လြန္ကဲၿပီး ကေလးကို လ်စ္လ်ဴရႈေသာ၊
ကေလးေရွ႕ ေဆးလိပ္ဖြာေသာ၊
ကေလးေရွ႕အရက္မူးေသာ ဖခင္မ်ား သင့္ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ရွိလွ်င္ ကေလးကို အခ်ိန္ေပးေသာ ဖခင္ေကာင္းမ်ားျဖစ္လာေစရန္ ကူညီႏိုင္လွ်င္ ကူညီလိုက္ပါ။⛔️

ဖခင္က ကေလးကို အခ်ိန္ေပးျခင္းျဖင့္
🔹ကေလးက စိတ္လံုျခံဳေပ်ာ္ရႊင္ၿပီး အေကာင္းျမင္စိတ္တိုးႏိုင္သည္။

ဖခင္က ကေလးကို အခ်ိန္ေပးျခင္းျဖင့္
🔹ကေလး၏ အားနည္းခ်က္ကို သိၿပီး ဦးေဆာင္ ကူညီေပးႏိုင္သည္။

ဖခင္က ကေလးကို အခ်ိန္ေပးျခင္းျဖင့္
🔹ကေလး၏ အားသာခ်က္ႏွင့္ ထူးျခားေသာစြမ္းရည္ကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ေျမေတာင္ေျမႇာက္ေပးႏိုင္သည္

ဖခင္က ကေလးကို အခ်ိန္ေပးျခင္းျဖင့္
🔹ကေလး၏ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ားကို နားလည္ၿပီး အကာအကြယ္ေပးႏိုင္သည္။

ဖခင္က ကေလးကို အခ်ိန္ေပးျခင္းျဖင့္
🔹ကေလး၏ ရည္မွန္းခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေပၚေအာင္ တံခါးဖြင့္လမ္းျပေပးႏိုင္သည္။

ဖခင္က ကေလးကို အခ်ိန္ေပးျခင္းျဖင့္
🔹ကေလးေၾကာက္ေသာဖခင္မျဖစ္ဘဲ ကေလးက ခ်စ္ခင္အားကိုးေလးစားယံုႀကည္ေသာ အေဖတစ္ဦးျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

ေနေနမိုးေဆြ (Child Health Myanmar)

🔺Share ႏိုင္ပါသည္။ ကူးယူလွ်င္ စာေရးသူအမည္ပါထည့္ကူးျခင္းျဖင့္ စာေရးသူကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမည္ပါသည္။ စာသားမ်ားကို credit မေပးဘဲ ကူးယူျခင္းက သိကၡာမဲ့ေသာစာေပခိုးမႈ ေျမာက္ပါသည္။🔺

Photo Credits to Google

#naynaymoeswe