ၾကက္ဆင္သားနဲ႔ပင္အပ္မွိဳ

ၾကက္ဆင္သားေဘကြန္ကို ပင္အပ္မွိဳေလးေတြထည့္လိပ္ၿပီး မကပ္တဲ့အိုးမွာ ဆီေလးပါေလကာထည့္ၿပီးကင္ထားတာပါ င႐ုတ္ေကာင္းမွဳန္႔ေလးဘဲျဖဴးပါတယ္ အသားကအငံပါၿပီးသားမို႔ဆားမလိုပါဘူး
မွိဳကိုေတာ့ သမီးကိုႏွစ္ႏွစ္မွေကၽြးတာပါ