ႏို႔ျဖတ္ဖို႔ေတြးေနတဲ့ ေမေမေတြ ဒါေလးဖတ္ၾကည့္ပါ။

ႏို႔ပဲ မက္ေနသည္တဲ့လား
🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸ႏို႔စို႔အရြယ္ ကေလး အစာေကာင္းေကာင္း မစားလို႔ ႏို႔ျဖတ္ခ်င္သည့္ မိခင္မ်ား ႏွင့္ ထိုမိခင္မ်ားကို ႏို႔ျဖတ္လိုက္ပါလားလို႔ ဝိုင္းအၾကံေပးၾကေသာ ေဆြမ်ိဳးမိသဂၤမ်ားသည္ ကေလးႏွင့္ ကေလး အထူးကုဆရာဝန္မ်ား၏ ရန္သူျဖစ္ပါသည္။ကေလးခႏၶာကိုယ္ ႀကီးထြားရန္ ပရိုတိန္းဓာတ္ လိုအပ္သည္။ ထိုပရိုတိန္းဓာတ္ေတြထဲမွာမွ မရွိမျဖစ္ ပရိုတိန္းဓာတ္မ်ား (Essential Amino Acid) က အဓိက အက်ဆံုး။ အေၾကာင္းမွာ ထို မရွိမျဖစ္ပရိုတိန္းဓာတ္မ်ားကို ခႏၶာကိုယ္က ထုတ္ႏိုင္စြမ္းမရွိ။ အာဟာရကသာ ရႏိုင္မည္။ အာဟာရအမ်ားစုတြင္လည္း ထိုပရိုတိန္းဓာတ္မ်ား စံုလင္ေအာင္ ပါေလ့မရွိ။ အာဟာရအမ်ိုးမ်ိဳး တြဲဖတ္လိုက္မွသား စံုသြားေလ့ရွိသည္။

ပထမတန္းစား ပရိုတိန္း(first class protein) ဆိုတာေတာ့ရွိသည္။ ရွိသမွ်ေသာ မရွိမျဖစ္ ပရိုတိန္းဓာတ္မ်ားအားလံုးကို ဆိုလိုသည္။ ႏွစ္မ်ိဳးသာရွိပါသည္။ ႏို႔ႏွင့္ ၾကက္ဥပါ။ ဒီအထဲမွာ မိခင္ႏို႔က ကေလးအတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံုး အာဟာရျဖစ္သည္။

ဟုိနည္းနည္း၊ ဒီနည္းနည္ တြဲဖတ္ပါမွ အာဟာရတန္ဖိုးျပည့္စံုမည့္ ျဖည့္စြက္စာကို ေကာင္းေကာင္း မစားဟာဆိုကာ ႏို႔ကို သြာျဖတ္ျခင္းသည္ မည္မွ်မိုက္မဲရာက်မည္ကို ေတြးၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ ပါေမာကၡရဲျမင့္ေက်ာ္ ၏ “မေမြးဖြားမီမွ အရြယ္ေရာက္သည္အထိ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္နည္းမ်ား” စာအုပ္မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

Presented by #VitaKid and #Mega3Chewable

Website – www.zifammyanmar.com