မိခင္ႏို႔ထြက္နည္းေသာ အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ား

ႏို႔တိုက္ခ်င္ေသာ္လည္း အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ႏို႔ထြက္နည္းသူ မိခင္မ်ားသည္ မိမိကိုယ္ကို အျပစ္တင္ၿပီး စိတ္ဓာတ္က်တတ္သည္။ မိသားစု၊ အျခားမိခင္မ်ားႏွင့္ ဆရာဝန္အပါအဝင္ ပတ္ဝန္းက်င္က အျပစ္ျမင္ခံရသည့္ အခါ စိတ္ထိခိုက္မႈ၊ ဝမ္းနည္းအားငယ္မႈမ်ားကို ခံစားရသည္။

ေမြးကင္းစမွ ၆ လထိ မိခင္ႏို႔ တစ္မ်ိဳးထဲ တိုက္ျခင္းသည္ ကေလးအတြက္ အေကာင္းဆံုး ရလဒ္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မိခင္အခ်ိဳ႕တြင္ ႏို႔ထြက္နည္းေသာ ျပႆနာမ်ားရွိသည္။ ထို ျပႆနာမ်ားကို ၃ အုပ္စုခြဲျခား ေလ့လာလွ်င္ ..

(၁) မိခင္ႏို႔ထြက္ တကယ္မနည္းပါ။

၆ လေအာက္ ကေလးကို မိခင္ႏို႔ တစ္မ်ိဳးထဲ မတိုက္ျဖစ္ေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားအနက္ အျဖစ္အမ်ားဆံုးမွာ ေမြးကင္းစ ဗိုက္ဝေလာက္ေအာင္ သူတို႔၏ ႏို႔ရည္ မထြက္ဟု မိခင္က ထင္ၿပီး ႏို႔ဗူးတိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေမြးၿပီး ပထမ ၃-၄ ရက္တြင္ မိခင္ႏို႔ဦးရည္က ပမာဏ အနည္းငယ္သာ ထြက္ေသာ္လည္း ႏို႔တိုက္ပံုသာ မွန္ကန္ပါက ကေလးအတြက္ လံုေလာက္ပါသည္။ စိုးရိမ္ၿပီး ႏို႔မႈန္႔ မတိုက္ပါႏွင့္။

ႏို႔ဦးရည္က အဝါေရာင္ျဖစ္သည္။ ၃-၄ ရက္ၾကာလွ်င္ ျဖဴလာၿပီး ႏို႔အျဖစ္အသြင္ ေျပာင္းသြားပါမည္။ ႏို႔ထြက္ပမာဏမွာလည္း တိုက္ေလ ထြက္ေလျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

(၂) ေအာက္ပါ အေျခအေနမ်ားတြင္ မိခင္ႏို႔ထြက္ ယာယီနည္းႏိုင္ေသာ္လည္း မ်ားေအာင္ ျပဳျပင္ယူႏိုင္သည္။

-တိုက္ပံုတိုက္နည္း မမွန္ကန္ျခင္း
-ႏို႔သီးေခါင္းႏွင့္ ကေလးပါးစပ္ ခ်ိတ္ဆက္ပံု မမွန္ကန္ျခင္း
-မိခင္ အာဟာရမျပည့္ျခင္း
-မိခင္ ေရေသာက္နည္းျခင္း
-မိခင္ အိပ္ေရးပ်က္လြန္းျခင္း
-မိခင္ စိတ္ေသာကဖိစီးျခင္း
-ႏို႔ေခ်ာင္းထဲ ႏို႔ရည္က်န္၍ ႏို႔ေခ်ာင္းပိတ္ျခင္း၊ တင္းျခင္း၊ ေရာင္ျခင္း
-ႏို႔သီးေခါင္းနာ၍ မတိုက္ျဖစ္လွ်င္ ႏို႔ထြက္နည္းသြားျခင္း
-ကေလးေမြးၿပီးစႏွင့္ ႏို႔တိုက္ေနေသာ လမ်ားတြင္ အီစတိုဂ်င္ ေဟာ္မုန္းပါေသာ တားေဆးမ်ားေသာက္ျခင္း
-ႏွာေစးႏွာပိတ္ သက္သာေဆးမ်ား ဝယ္ေသာက္ျခင္း

(၃) ဤအုပ္စုတြင္ ေဆးသုေတသနမ်ားအရ မိခင္ႏို႔ထြက္ တကယ္ပဲ နည္းႏိုင္၍ ေဖာ္ျမဴလာ ႏို႔မႈန္႔လိုႏိုင္သည္။

-ႏို႔ရည္ထုတ္ရာ ဂလင္းမ်ား မလံုေလာက္ျခင္း( ႏို႔႔တိုက္မိခင္ ၁၀၀ တြင္ ၅ ေယာက္ေလာက္ ျဖစ္တတ္သည္။)
-ကေလးေမြးျခင္းျဖစ္စဥ္တြင္ အႀကီးအက်ယ္ အခက္အခဲရွိျခင္း
-ကေလးေမြးရာတြင္ လြန္ကဲစြာ ေသြးသြန္ျခင္း
-ကေလးေမြးၿပီးၿပီးခ်င္း ျပင္းထန္စြာ ေနမေကာင္းျဖစ္ျခင္း
-ရင္သားခြဲစိတ္ကုသမႈ ခံယူဖူး၍ အတြင္းအနာရြတ္မ်ားက်န္ရွိျခင္း

ႏို႔ထြက္နည္းေစသည့္ လႊဲေရွာင္မရေသာျပႆနာမ်ားမွ အပ အျခားျပႆနာမ်ား မျဖစ္ရေလေအာင္

❇️(၁) ကေလးေမြးၿပီး ပထမရက္ အနည္းငယ္တြင္ ႏို႔ဦးရည္ ႏွင့္ လံုေလာက္ေၾကာင္း၊ ႏို႔မႈန္႔ကူဖို႔ မလိုေၾကာင္း သားဖြားဆရာမမ်ားႏွင့္ ဆရာဝန္မ်ားက ႀကိဳတင္ ရွင္းျပပါ။

❇️(၂) မိခင္ကို ကိုယ္က်န္းမာ အာဟာရျပည့္ၿပီး စိတ္ခ်မ္းသာ၍ အိပ္ေရးဝေအာင္ ခင္ပြန္းသည္ႏွင့္ မိသားစုက ကူညီပါ။

❇️(၃) ႏို႔တိုက္ပံုနည္းလမ္းမ်ား မွန္ကန္ေအာင္ လက္မွတ္ရ သားဖြားဆရာမမ်ားႏွင့္ သူနာျပဳမ်ားက ပညာေပးေဟာေျပာပါ။ မိခင္မ်ားက စနစ္တက် ေလ့လာ လိုက္နာပါ။

❇️(၄) မိခင္မ်ားက ကိုယ္ဝန္တစ္ေလ်ာက္လံုး က်န္းမာေရးဂ႐ုစိုက္ၿပီး မီးဖြားမႈ အဆင္ေျပေအာင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ပါ။ ႏို႔တိုက္စဥ္ ေနမေကာင္းလွ်င္ ေဆးဆ္ိုင္မွ စပ္ေဆးမ်ားဝယ္မေသာက္ဘဲ နားလည္တတ္ကၽြမ္းေသာ ဆရာဝန္ႏွင့္ ျပသပါ။

‍⚕️မိခင္ေရာ ႏို႔စို႔ကေလးပါ ေပ်ာ္ရႊင္ က်န္းမာေစၾကရန္ ရည္ရြယ္ေရးပါသည္။

ေနေနမိုးေဆြ (Child Health Myanmar Page)
Photo credits to Google & Korean Actress
#naynaymoeswe