ကေလးနားၾကားျခင္း အေရးပါပံု

ပံုမွန္တြင္ ကေလးမ်ားက ေမေမ့ ဗိုက္ထဲမွာ ေနစဥ္ကတည္းက နားၾကားပါသည္။ မည္သည့္ ဘာသာစကားကိုမဆို ကေလးက နားၾကားမွ သင္ယူႏိုင္မည္။

ဆြံ ့အ နားမၾကားေသာ ကေလးမ်ားတြင္ ဆြံ ့အျခင္းက နားမၾကားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္၍ ေမြးရာပါနားမၾကားျခင္းကို ပထမ ၁ ႏွစ္ အတြင္း မရိပ္မိလွ်င္ ကေလးစကားေျပာတတ္ဖို႔ အလြန္ေႏွာင့္ေႏွးသြားမည္။

ကေလး နား မၾကားျခင္းကို မိဘမ်ား အလြယ္တကူ မသိႏိုင္၍ ဖြံ ့ျဖိဳးၿပီး ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕တြင္ အသက္ ၈ လမတိုင္မီ ကေလးတိုင္း၏ အၾကားအာရံုကို စက္ႏွင့္ စမ္းသပ္ပါသည္။

ေမြးကင္းစမွ ၁၂ လအတြင္း ကေလးနားၾကားမၾကားကို ေမေမေဖေဖတို႔ သတိထားၾကည့္ႏိုင္ေသာ အခ်က္မ်ားမွာ

➡️၁ လ- ဆူညံသံကို ႐ုတ္တရက္ ၾကားလွ်င္ သတိထားတတ္သလား။
ဥပမာ- ကားစက္ႏႈိးသံ အက်ယ္ႀကီးၾကားလိုက္လွ်င္ ႏို႔စို႔တာ ၅ စကၠန္႔ေလာက္ ရပ္သြားႏိုင္သည္။

➡️၃ လ- က်ယ္ေလာင္ေသာ အသံကို တုံု႔ျပန္တတ္သလား။
ဥပမာ- ငိုေနစဥ္ လက္ခုပ္တီးေပးလွ်င္ အငိုရပ္သြားသည္။

➡️၄ လ- အသံထြက္ရာကို ေခါင္းလွည့္ၾကည့္တတ္ၿပီလား။
ဥပမာ- ကေလးအေနာက္တြင္ အေမက စကားက်ယ္က်ယ္ေျပာလိုက္လွ်င္ အေမ့ကို လွည့္ရွာမည္။

➡️၇ လ- က်ယ္ေလာင္ဖို႔မလို၊ အခန္းတြင္း အသံတိုးတိုးၾကားရံုႏွင့္ ခ်က္ခ်င္း လွည့္ၾကည့္တတ္သည္။

➡️၁၂ လ- အမည္ေခၚလွ်င္ တစ္ခုခု တုံု႔ျပန္လိမ့္မည္။

ေမြးရာပါမဟုတ္ဘဲ ကေလး နားေလးေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ
-မၾကာခဏ နားျပည္ယိုၿပီး နားေလးသြားျခင္း
-ျပင္းထန္ေသာ ကူးစက္ေရာဂါရျခင္း ဥပမာ-ဝက္သက္၊ ပါးခိ်ပ္ေရာင္၊ ဦးေႏွာက္အေျမႇးေရာင္ျခင္း
-ဦးေႏွာက္တြင္းအက်ိတ္တည္ျခင္း
-က်ယ္လြန္းေသာ ဆူညံသံမ်ားႏွင့္ ေရရွည္ထိေတြ႕ေနျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္သည္။

မိသားစုထဲတြင္ ေမြးရာပါနားမၾကားသူမ်ားရွိလွ်င္၊ မိမိကေလး နားမၾကားဟု သံသယရွိလွ်င္၊ ကေလးက နားေလး ပံုေပၚလွ်င္ နားဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္စစ္ေဆးပါ။ ကေလးတစ္ေယာက္ နားမၾကားသည္ကို သိလွ်င္သိျခင္း နားၾကား ကိရိယာ တပ္ေပးဖို႔လိုသည္။ ဘာသာစကားႏွင့္ ပညာသင္ၾကားရာတြင္ လိုအပ္သလို အထူးအကူအညီေပးရပါသည္။

ေနေနမိုးေဆြ (Child Health Myanmar Page)
Reference- General Practice by John Murtagh, RCH Guidelines
#naynaymoeswe