ကေလးပန္းနာရင္ၾကပ္ (or) Childhood Asthma

ကေလးပန္းနာရင္ၾကပ္ဆုိတာ ဓါတ္မတည့္ေသာအရာ (ဥပမာ- ပန္း၀တ္မႈံ၊ တိရစၦာန္အေမႊးစသည္) တို႔ႏွင့္ထိေတြ႔မိေသာအခါ ခႏၶာကိုယ္၏ ခုခံအားစနစ္ (Immune System) သည္ ပံုမွန္ထက္ပို၍ တံု႔ျပန္တိုက္ခိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ေလျပြန္ႏွင့္ အဆုတ္မ်ားေရာင္ရမ္းျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ကေလးပန္းနာရင္္ၾကပ္ႏွင့္လူၾကီးပန္းနာရင္ ၾကပ္၏လကၡဏာမ်ားမွာသိပ္မကြာျခားလွေပ။ ထိုပန္းနာရင္ၾကပ္သည္ ကေလးတို႔၏ ေန႔စဥ္အလုပ္မ်ား (ကစားျခင္း၊ အားကစားလုပ္ျခင္း၊ ေက်ာင္းသြားျခင္း၊ အိပ္စက္ျခင္း) တို႔ကိုအေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစတတ္သည္။ ေသခ်ာစြာကုသမႈမခံယူပါက အသက္ အႏၱ ရာယ္ ရွိေသာ ပန္းနာရင္ၾကပ္ထေဖာက္ျခင္း (Asthma Attack) ထိ ျဖစ္တတ္ေပသည္။

ကေလးပန္းနာရင္ၾကပ္၏ေရာဂါလကၡဏာမ်ား
– မၾကာခဏေခ်ာင္းဆိုးျခင္း
– အသက္ရႈထုတ္ခ်ိန္တိုင္းတြင္ တရႊီရႊီျမည္သံၾကားရျခင္း။
– အသက္ရႈမ၀ျခင္း။
– ရင္ၾကပ္ျခင္း (သို႔) ရင္ထဲတင္းၾကပ္ၾကပ္ျဖစ္ေနျခင္း။
– ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္း (အထူးသျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ားတြင္)
– ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ အသက္ရႈမ၀ျခင္း၊ တရႊီရႊီျမည္ျခင္းေၾကာင့္ေကာင္းစြာ အိပ္မေပ်ာ္ႏိုင္ျခင္း။
– အဆုတ္လမ္းေၾကာင္း ပိုး၀င္ၿပီးေနာက္ျပန္ေကာင္းရန္အခ်ိန္ၾကာျခင္း။
– အသက္ရႈခက္ျခင္းေၾကာင္း အျခားကေလးမ်ားလိုမကစားႏိုင္ျခင္း၊ အားကစား မလုပ္ႏိုင္ျခင္း။
– လြယ္ကူစြာေမာပန္းႏံု႔ခ်ိလြယ္ျခင္း။

ကေလးပန္းနာရင္ၾကပ္ျဖစ္ေစေသာအေၾကာင္းအရင္းမ်ား
ကေလးပန္းနာရင္ၾကပ္ျဖစ္ေသာ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းကို ရွာေတြ႔ရန္ မလြယ္ကူေပ။ သို႔ေသာ္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားရွိေနေသာ ကေလးမ်ားတြင္ ပို၍ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။

– ညစ္ညမ္းေသာေလထုႏွင့္ထိေတြ႔ေနရေသာကေလးမ်ား
(ဥပမာ-ေဆးလိပ္မီးခိုးေငြ႔)
– အစားအေသာက္၊ အခ်ိဳ႕ေသာအရာ၀တၱဳမ်ား (ဥပမာ- တိရစၦာန္ေမႊး၊ ဖံုမႈန္႔၊ ပန္း၀တ္မံႈ၊ မိႈ) စသည့္တို႔ကိုဓါတ္မတည့္သူမ်ား။
– ေမြးကင္းစကေလးဘ၀တြင္ အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာေရာဂါ ျဖစ္ခဲ့ ေသာ ကေလးမ်ား
– မိသားစု၀င္မ်ားတြင္ ပန္းနာရင္ၾကပ္၊ ႏွင္းခူ၊ ဓါတ္မတည့္မႈေၾကာင့္ ႏွာရည္ ခဏခဏယိုေသာ ေရာဂါရွိေသာကေလးမ်ား။
– အ၀လြန္သူမ်ား
– ေယာက်ၤားေလးမ်ား
ပန္းနာရင္ၾကပ္၏ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ား
ပန္းနာရင္ၾကပ္ကို ေသခ်ာစြာကုသမႈမခံယူပါက ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ားမွာ ေၾကာက္စရာေကာင္းလွေပသည္။
– အသက္အႏၱရာယ္ရွိေသာ ပန္းနာရင္ၾကပ္ရုတ္တရက္ထေဖာက္ျခင္း (Asthma Attacks)
– ေလျပြန္က်ဥ္းသြားတတ္ျခင္း။
– ေရာဂါေ၀ဒနာေၾကာင့္ ေက်ာင္းပ်က္ျခင္း၊ တစ္ႏွစ္တစ္တန္းပံုမွန္မတက္ ႏိုင္ျခင္း။
– အိပ္ေရးမ၀ျခင္း၊ လြယ္ကူစြာႏံုးခ်ိလြယ္ျခင္း။
– အားကစား၊ ေျပးလႊားေဆာ့ကစားျခင္းစသည္တို႔တြင္ ျပႆနာမ်ားျဖစ္လာျခင္း။

ဘယ္အခ်ိန္မွာဆရာ၀န္ႏွင့္ျပသင့္လဲ။
သင့္ကေလးတြင္ပန္းနာရင္ၾကပ္ျဖစ္ေနၿပီဟု ယူဆထင္ျမင္မိပါက ျဖစ္ႏိုင္သမွ် ျမန္ျမန္ျပသသင့္ေပသည္။ ေစာစီးစြာကုသမႈခံယူပါက ပန္းနာရင္ၾကပ္္လကၡဏာမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရုံမက ေနာက္ဆက္တဲြ ေရာဂါထေဖာက္ျခင္းကိုလည္း ကာကြယ္ေပးႏိုင္ ေပသည္။
ဘယ္အခ်ိန္မွာအေရးေပၚကုသမႈခံယူသင့္လဲ၊ အေရးေပၚဌာနသို႔အျမန္ဆံုးသြားသင့္လဲ။

– အသက္ရႈမ၀ျခင္းေၾကာင့္ စကားတစ္ေၾကာင္း ေတာင္ၿပီးေအာင္မေျပာႏိုင္ျခင္း။
– ၀မ္းဗိုက္၊ ၾကြက္သားမ်ားသံုး၍ အသက္ရႈေနရျခင္း။
– အသက္ရႈသည့္အခါႏွာေခါင္း၀မ်ားက်ယ္သြားသည္အထိ အားစိုက္ထုတ္ေနရျခင္း။
– အသက္ရႈခက္ျခင္းေၾကာင့္ နံရိုးျခား ၾကြက္သားမ်ားခ်ိဳင့္၀င္သြားျခင္း၊ ရင္ဘက္ၾကီးအရမ္းေမာက္တတ္လာျခင္း။
– အသက္ရႈျမန္လာျခင္း၊ ေခၽြးေစးမ်ားထြက္လာျခင္း၊ ႏွလံုးခုန္ျမန္လာျခင္း၊ ရင္ဘက္ေအာင့္ျခင္း။
အထက္ပါလကၡဏာမ်ား ျဖစ္လာပါက အေရးေပၚကုသမႈခံယူသင့္ေပသည္။

အေရးေပၚဌာနသို႔အျမန္ဆံုးသြားသင့္ေပသည္။
ပန္းနာရင္ၾကပ္ကေလးမ်ားေဆာင္ / ျပဳလုပ္သင့္ေသာ အျပဳအမႈမ်ား
– ေပးထားေသာရဳူေဆး (Inholer) ကို ပံုမွန္၊ အခ်ိန္မွန္မွန္ရွဴသင့္သည္။
– ဆရာ၀န္ႏွင့္ပံုမွန္ျပသ၍ ရႈေဆး၊ ေသာက္ေဆးတိုးျခင္း၊ ေလ်ာ့ျခင္း ကိုျပဳလုပ္သင့္သည္။
– မိဘမ်ားက မိမိ၏ကေလးမ်ားႏွင့္ဓါတ္မတည့္ေသာအရာမ်ားကို မွတ္ထားေပးကာ ထုိအရာမ်ားကို ကေလး၏အေ၀းမွာ ထားသင့္ေပသည္။

Dr. Khin Soe
DOC