“မိခင္ႏို႔ တိုက္လို႔ရလား?”

(၁) ႏို႔တိုက္မိခင္ ကိုယ္ဝန္ရွိသြားျခင္း
ႏို႔တိုက္မိခင္ ရင္ေသြးသစ္ေမြးျခင္း
••••••••••••••••••••••••••••••
၂ ႏွစ္ေအာက္ကေလးကို မိခင္ႏို႔ ဆက္တိုက္ႏိုင္သည္။ အေရးႀကီးေသာ အာဟာရတိုင္းကို
-မိခင္၊ ဗိုက္ထဲကရင္ေသြးႏွင့္ ႏို႔စို႔ကေလး (သို႔)
-မိခင္ႏွင့္ ႏို႔စို႔ကေလး ၂ ဦး
စုစုေပါင္း ၃ဦး မွ်ေဝယူရသျဖင့္ အာဟာရဓာတ္စံုလင္ေအာင္ စားပါ။
ေမြးကင္းစႏွင့္ ၂ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးကို တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ျဖစ္ေစ၊ တစ္ခ်ိန္စီျဖစ္ေစ တိုက္ႏိုင္သည္။ မိခင္ ခႏၶာကိုယ္က ကေလး ႏွစ္ဦးစာ လံုေလာက္ေအာင္ ႏို႔ထုတ္ေပးပါလိမ့္မည္။(၂) ႏို႔တိုက္မိခင္ ရင္သားေရာင္ျခင္း
••••••••••••••••••••••••••••••
ေရာဂါပိုးဝင္၍ ယာယီရင္သားေရာင္ျခင္းကို အခ်ိန္မလင့္ဘဲ ေဆးကုပါ။ ႏို႔ဆက္တိုက္ႏိုင္ပါသည္။

ရင္သားေရာင္ျခင္းကို အခ်ိန္မီမကု၍ ျပည္တည္နာျဖစ္သြားလွ်င္ ေဆးအျမန္ ကုပါ။ ကုသေနစဥ္ ျပည္မတည္ေသာဘက္မွ ႏို႔ဆက္တိုက္ႏိုင္ပါသည္။

(၃) ႏို႔တိုက္မိခင္ ဝမ္းေလွ်ာျခင္း
••••••••••••••••••••••••••
ဝမ္းေလွ်ာျခင္းျပင္းထန္လွ်င္ ေဆးခန္းေဆးရံုသြား၍ စစ္ေဆးမႈခံယူပါ။ အစာမစားမီ၊ အစားအေသာက္မကိုင္တြယ္မီ၊ အိမ္သာတက္ၿပီးတိုင္း၊ ကေလးကို မကိုင္တြယ္မီ လက္ေသခ်ာေဆးပါ။

ေရ၊ ဓာတ္ဆားရည္ေသာက္၍ ႏို႔ ပိုတိုက္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မသန္႔ရွင္းေသာ အစာႏွင့္ေရမွ ပါလာေသာ ဝမ္းပ်က္ေစသည့္ ေရာဂါပိုးမ်ားကို မိခင္ႏို႔ရည္က ကေလးအား ကာကြယ္ေပးႏိုင္သည္။

(၄) ႏို႔တိုက္မိခင္ ႏွာေစးႏွာေခ်ျခင္း
••••••••••••••••••••••••••••••
မိခင္က ႏွာေစး ႏွာေခ် အလြန္ဆိုးလွ်င္ ႏွာရည္မွ ဗိုင္းရပ္စ္က ေလထဲမွ တဆင့္ ကေလးအသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းထဲကူးႏိုင္သည္။ မိခင္ကmask 😷 တပ္ႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ နိ႔ရည္႔ကိုၫွစ္ၿပီး ႏို႔ဗူးထဲထည့္၍ ဖခင္ကတိုက္ႏိုင္သည္။

ကိုယ္ခံအားေကာင္းေသာ မိခင္တြင္ အနားယူရံု အရည္ဓာတ္ပိုေသာက္ရံုျဖင့္ ႏွာေစး ႏွာေခ်ျခင္းက ၃-၄ ရက္အတြင္း သဘာဝအေလ်ာက္ ေကာင္းသြားပါမည္။

(၅) ႏို႔တိုက္မိခင္တြင္ အသည္းေရာင္အသားဝါ ဘီပိုး၊ စီပိုး႐ွိျခင္း
•••••••••••••••••••••••••••••
အသည္းေရာင္အသားဝါ ဘီပိုး၊ စီပိုးတို႔က မိခင္ႏို႔မွ ကေလးဆီသို႔မကူးပါ။ ႏို႔တိုက္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုပိုးမ်ားက ေသြးမွ ကူးႏိုင္၍ မိခင္က ႏို႔သီးေခါင္းမ်ားကြဲ၍ ေသြးထြက္ျခင္းမရွိေအာင္ ဂ႐ုစိုက္ပါ။

အသည္းေရာင္ အသားဝါဘီပိုး နာတာရွည္ရွိေသာ မိခင္မွ ေမြးလာေသာကေလးကို ဆရာဝန္က ေမြးေမြးခ်င္း ခုခံမႈပစၥည္းထိုးေပးပါလိမ့္မည္။ အသည္းေရာင္အသားဝါဘီ ကာကြယ္ေဆးကို ေမြးၿပီး ၁၂ နာရီအတြင္း ထိုးေပးမည္။ ၿပီးလွ်င္ ၂ လ ၄ လ ၆ လ ထပ္ထိုးေပးလိမ့္မည္။

အသည္းေရာင္ အသားဝါစီပိုးက ကာကြယ္ေဆးမရွိပါ။ ကုသရန္ေဆးရွိပါသည္။

(၆) ႏို႔တိုက္မိခင္တြင္ HIV ပိုးရွိျခင္း
••••••••••••••••••••••••••
မိခင္ေနထိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေပၚမူတည္၍ က်န္းမာေရး အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကြဲျပားသည္။ ဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီးႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေဖာ္ျမဴလာ ရဖို႔လြယ္ကူ၍ HIV ရွိေသာ၊ HIV ေဆးေသာက္ေနေသာ မိခင္ကို ႏို႔မတိုက္ဖို႔ တိုက္တြန္းသည္။

ေဖာ္ျမဴလာႏို႔မႈန္႔ ေနရာတိုင္းတြင္ မရေသာ၊ ေဖာ္ျမဴလာႏို႔မႈန္႔ဝယ္ရန္ ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္ေသာမိခင္မ်ားျပားသည့္ ဖြံၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကေလးကို မိခင္ႏို႔တိုက္ဖို႔ တိုက္တြန္းသည္။

(၇) ႏို႔တိုက္မိခင္တြင္ တီဘီေရာဂါရွိျခင္း
•••••••••••••••••••••••••••••••
ေဆးကုသမႈမခံယူထားေသာ တီဘီေရာဂါသည္ မိခင္က ကေလးႏွင့္ အေနနီးလွ်င္ ကေလးကို တီဘီကူးေစႏိုင္သျဖင့္ ႏို႔မတိုက္သင့္ပါ။ မိခင္က ႏို႔ကိုၫွစ္၍ ဖခင္က ႏို႔ဗူးသံုးၿပီး တိုက္ႏိုင္သည္။

ေဆးကုသမႈ အျမန္ ခံယူပါ။ ေဆးစေသာက္ၿပီး ၂ ပတ္ၾကာလွ်င္ ဆရာဝန္က ႏို႔ျပန္တိုက္သင့္မသင့္ဆံုးျဖတ္ေပးမည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ေဆးေသာက္ၿပီး ၂ ပတ္အၾကာတြင္ ႏို႔ျပန္တိုက္၍ ရသည္။

(၈) ႏို႔တိုက္မိခင္ ဖ်ားေနျခင္း
••••••••••••••••••••••••••
ဖ်ားေသာ အေၾကာင္းေပၚမူတည္သည္။ အဖ်ားက ေခါင္းစ ေျခဆံုးၾကည့္လွ်င္ ေနရာ အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ေရာဂါပိုးအမ်ိဳးမ်ိဳးဝင္၍ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဥပမာ ဦးေႏွာက္အေျမႇးေရာင္ျခင္း၊ အာသီးေရာင္ျခင္း၊ အဆုတ္ေရာင္ျခင္း၊ အူအတက္ေရာင္ျခင္း၊ ဆီးသြားလမ္းေၾကာင္းပိုးဝင္ျခင္း အစရွိသည့္ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ဖ်ားႏိုင္သည္။ ဘာေၾကာင့္ဖ်ားလဲ သိဖို႔ ဆရာဝန္ျပၿပီး ႏို႔ တိုက္ရမရ ေမးခဲ့ပါ။

ေနေနမိုးေဆြ (Child Health Myanmar Page)
Reference- Center for Disease Control & Prevention, USA. American Academy of Paediatrics, Australia Breastfeeding Association
#naynaymoeswe