ျဖည့္စြက္စာ ေစာေကၽြးလွ်င္ **********************

၆ လေအာက္ (အထူးသျဖင့္ ၄ လေအာက္) ကေလးမ်ားကို ျဖည့္စြက္စာစေကၽြးလွ်င္ ေအာက္ပါျပႆနာမ်ား ရွိႏိုင္သည္။

(၁) ကေလးမမ်ိဳႏိုင္ျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ား

အစာမ်ိဳႂကြက္သားမ်ားက မဖြံၿဖိဳးေသး၍ မ်ိဳခ်ဖို႔ အခက္အခဲရွိေသာေၾကာင့္ အစာသီးျခင္း၊ အန္ျခင္း၊ နင္ျခင္းမ်ားျဖစ္ႏိုင္သည္။ အစာနင္ျခင္းႏွင့္သီးျခင္း ျပင္းထန္လွ်င္ အသက္ရႉခက္ၿပီး ႐ုတ္တရက္ အသက္ဆံုးရွံုးႏိုင္သည္။

အစာမၾကာခဏသီးလွ်င္ အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းမွတဆင့္ အဆုတ္ထဲ အစာႏွင့္ပိုးဝင္ၿပီး ျပင္းထန္ အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါေၾကာင့္ အသက္ဆံုးရွံုးႏိုင္သည္။

(၂) ကိုယ္ခံအားမဖြံ ့ၿဖိဳးေသး၍ ရေသာျပႆနာမ်ား

ေကၽြးေသာအစာတြင္ ေရာဂါပိုး အနည္းငယ္ေလးပါရံုမွ်ႏွင့္ ကိုယ္ခံအား မဖြံ့ၿဖိဳးေသးေသာကေလးက အလြယ္တကူ ဝမ္းပ်က္ႏိုင္ပါသည္။ ဝမ္းပ်က္ေသာကေလးငယ္၏ အူထဲမွ ပိုးမႊားမ်ားက ေသြးမွတဆင့္ တကိုယ္လံုးပ်ံ႕ဖို႔ လ်င္ျမန္ပါသည္။ ေရာဂါပိုးပ်ံ႕သြားၿပီး နာရီအနည္းငယ္အတြင္း အသက္ဆံုးရွံုးႏိုင္သည္။

၆ လေအာက္ကေလး ဝမ္းေလွ်ာလွ်င္ အခ်ိန္တိုအတြင္း ကိုယ္ခႏၶာ ေရခန္းေျခာက္ၿပီး အသက္အႏၲရာယ္ ထိခိုက္ပါသည္။

(၃) အာဟာရျပႆနာမ်ား

မိခင္ႏို႔ႏွင့္ ေဖာ္ျမဴလာႏို႔က ကေလးအရြယ္ႏွင့္လိုက္ေအာင္ လိုအပ္ေသာအာဟာရေပးေသာ္လည္း ျဖည့္စြက္စာေစာေကၽြးလွ်င္ ကေလးက ႏို႔စို႔နည္းသြားႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ အစာေခ်၊ အစာစုပ္ယူျခင္းက မဖြံ ့ၿဖိဳးေသး၍ ေကၽြးေသာျဖည့္စြက္စာမွ အာဟာရကို အျပည့္အဝ မရႏိုင္ပါ။ အေရးႀကီးေသာ သံဓာတ္ခ်ိဳ႕တဲ့ၿပီး ဦးေႏွာက္ဖြံၿဖိဳးမႈ ေႏွးေကြးႏိုင္သည္။

ပံုမွန္တြင္ အစာစားခ်ိန္၌ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အစာအိမ္လမ္းေၾကာင္း တြဲဖက္ အလုပ္လုပ္ပါသည္။ ဗိုက္ဆာခ်ိန္၊ ဗိုက္တင္းခ်ိန္မ်ားကို ဦးေႏွာက္က ထိန္းခ်ဳပ္ေပးျခင္းျဖင့္ စားသင့္ေသာ ပမာဏကိုဆံုးျဖတ္ေပးသည္။ ၆ လေအာက္ကေလးမ်ားတြင္ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အစာလမ္းေၾကာင္းၾကား ဆက္သြယ္မႈ ေကာင္းစြာ မဖြ႕ံၿဖိဳးေသး၍ ကေလးက ဗိုက္တင္းလွ်င္ အစားရပ္ဖို႔ အသိဖြံၿဖိဳးမႈ ခ်ိဳ႕ယြင္းၿပီး ေနာင္တြင္ အဝလြန္ေရာဂါရတတ္ပါသည္။

အထက္ပါ ျပႆနာမ်ား ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ ကမ႓ာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕အစည္းက ၆ လေအာက္ ကေလးမ်ားအားလံုးကို မိခင္ႏို႔တစ္မ်ိဳးတည္းတိုက္ေကၽြးဖို႔ အၾကံျပဳထားသည္။ အခက္အခဲတစ္ခုခုေၾကာင့္ မိခင္ႏို႔မတိုက္ႏိုင္လွ်င္ ေဖာ္ျမဴလာကို ေရက်က္ေအးႏွင့္ တိက်စြာေဖ်ာ္၍ တိုက္ရပါမည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ ဖြံ ့ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ၄ လေအာက္ကေလးမ်ားကို ျဖည့္စြက္စာ ေစာေကၽြးျခင္းေၾကာင့္ မဆံုးရွံုးသင့္ေသာ အသက္မ်ား ဆံုးရွံုးခဲ့ၿပီး ဆံုးရွံုးေနဆဲလည္း ျဖစ္ပါသည္။

#ေနေနမိုးေဆြ– Child Health Myanmar Page
Pictures- credits to Google
#naynaymoeswe