👉ေရကူးတတ္ေသာ ပဲသီတာ👈🏼


❇️ကေလးတြင္ အျဖစ္မ်ားသည္။

❇️အႏၲရာယ္မရွိေသာ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးတစ္မ်ိဳးေၾကာင့္ အေရျပားတြင္ ပုလဲေရာင္ အဖုမ်ားထြက္သည့္ ျပႆနာ ျဖစ္သည္။ စထြက္ကာစတြင္ ဝက္ျခံဖုႏွင့္ဆင္သည္။

❇️ကေလးခ်င္း အတူေဆာ့ရာမွ အေရျပားခ်င္း ထိေတြ႕၍ ကူးစက္သည္။ ေရကူးကန္တြင္ အတူကူးရာမွလည္း ကူးစက္သည္။ မ်က္ႏွာသုတ္ပုဝါ၊ ကိုယ္သုတ္ပဝါတို႔ကို အတူတူသံုးရာမွလည္း ကူးစက္သည္။ သီးသန္႔သံုးၾကပါ။

❇️ထူးျခားသည္က ထို ပိုးေကာင္ေလးမ်ားက ေရကူးတတ္၍ လက္တြင္ ပဲသီတာ ေပါက္ေနေသာကေလးက ေရကန္ထဲစိမ္ခ်ိဳးမိလွ်င္ ပိုးေကာင္ေလးမ်ားက ေျခေထာက္သို႔ သြားႏိုင္သည္။ မ်က္ႏွာမွလည္း ကိုယ္လံုးသို႔ ကူးသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ပဲသီတာျဖစ္ေနေသာ ကေလး ေရကန္ထဲ စိမ္ခ်ိဳးလွ်င္ သူ႔ဘာသာသူျပန္ကူးစက္ႏိုင္သည္။ ေရေလာင္းခ်ိဳးေပးပါ။

❇️ပဲသီတာ၏ အဖုက ထူးျခားသည္။ အလယ္တြင္ အူတိုင္အခ်ိဳင့္ေလးရွိသည္။ ေရေက်ာက္၊ ေရယုန္၊ ႂကြက္ႏို႔တို႔တြင္ အခ်ိဳင့္မရွိပါ။

❇️ပဲသီတာေၾကာင့္ ယားေကာင္းယားႏိုင္သည္။ မဖ်ားပါ။ မေသပါ။ ေရရွည္ဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။

❇️ပဲသီတာက ကေလးအေရျပားတြင္ ၃-၄ ပတ္ေနၿပီး ကိုယ္ခံအားက တိုက္ထုတ္ျမန္လွ်င္ ပိုးေကာင္ေလးမ်ား ေသသည္။ ပဲသီတာ၏ ဆိုးခ်က္က တခါတရံ ကေလးအေရျပားတြင္ ၃-၄ လမွ ၃-၄ ႏွစ္ထိ ေနတတ္သည္။

❇️ပဲသီတာက ေရေက်ာက္လို အနာရြတ္ မက်န္ခဲ့ပါ။ ယား၍ ကုတ္မိလွ်င္၊ ပဲသီတာကို အပ္ႏွင့္ သြားကလိလွ်င္ အနာရြတ္ က်န္တတ္သည္။

❇️အလိုလို ေပ်ာက္မည့္ ျပႆနာျဖစ္၍ အေရးတႀကီးကုဖို႔ မလိုပါ။ လိမ္းေဆးမ်ားသံုးၾကေသာ္လည္း ေပ်ာက္ဖို႔ မထိေရာက္လွပါ။ အနာရြတ္မက်န္ေအာင္ သဘာဝအတိုင္းေပ်ာက္ဖို႔ ေစာင့္လွ်င္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။

❇️အေရအတြက္ အလြန္မ်ားလွ်င္ ပိုးသတ္ထားေသာ အပ္ေလးႏွင့္ ဆရာဝန္က တစ္လံုးစီ ေဖာက္ပစ္ႏိုင္သည္။

❇️အေရအတြက္မမ်ားဘဲ ယားလြန္းလွ်င္၊ ၃-၄ လ အတြင္း မေပ်ာက္၍ ေပ်ာက္ခ်င္လြန္းလွ်င္ ဘီတာဒင္းေလးတို႔ၿပီး ေရလံုေသာ ကပ္ခြာတိပ္ႏွင့္ ၂ ရက္ေလာက္ ကပ္ထားပါ။ ျပန္ခြာသည့္အခါ ဆတ္ခနဲ ခြာပါ။ ေပ်ာက္သည္အထိ အႀကိမ္ႀကိမ္ထပ္လုပ္ဖို႔လိုသည္။ အနာကပ္ေသာ ႐ိုး႐ိုး ပလာစတာႏွင့္မရပါ။ ေရလံုေသာ တိပ္ျဖစ္ရမည္။

❇️ပဲသီတာေပါက္ေသာ ကေလးကို ေက်ာင္းလႊတ္ႏိုင္ပါသည္။ အျခားကေလးမ်ားႏွင့္ ကစားႏိုင္ပါသည္။ အဝတ္အစား အုပ္ထား၍ အျခားကေလး၏ အေရျပားကို မထိႏိုင္သေရြ႕မကူးစက္ပါ။

ေနေနမိုးေဆြ (Child Health Myanmar Page)
Reference- RCH
#molluscumcontagiosum
#naynaymoeswe